background preloader

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

idehafte5_16-19.pdf CYKELCHOCKA SVERIGE! Lördagen den 6 september (v 36) uppmärksammas cykelns roll i staden och för klimatet av Naturskyddsföreningens lokala eldsjälar över hela landet, och självklart hakar vi på med vår grunskolesatsning, läromedlet Energifallet! Vi har förberett ett upplägg med övningar från Energifallet.se för att du och dina elever ska kunna arbeta med trafik, transport och lokal påverkan under veckan! Övningarna nedan kan spridas ut på 2-3 dagar och upplägget börjar i konkreta undersökningar och avslutas med att eleverna får reflektera över vad mer cykling kan betyda för miljön och hur man kan vara med och påverka för ett cykelvänligare samhälle. Den 6:e september kommer hela landet att bubbla av cykelverkstäder, tävlingar av olika slag, snack om bästa däcken, rutterna och politiken, klimatet och förutsättningarna för cykelns framfart i Sverige. Lycka till! Dag 1 - skolan: Vi undersöker del 2: från A till B.Inledningsuppgift. Dag 2-3 - samhället: Skapa publicitet – förändra världen! Inledningsuppgift.

www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1154000/del5.pdf Vattenkikaren|Fakta Nässeldjur Nakensnäckor Våra svenska valar Djupa bottnar i Kosterrännan Östersjön (länk till Vattenriket, Kristianstad) Vad är biologisk mångfald? Evolution och artbildning Att nå kunskap om havet Främmande växter och djur i svenska vatten Vattenbruk Övergödning av haven runt Sverige Vattentemperatur och salthalt - "Bertils brygga" Forskningsfartyget (om vattnet och dess kretslopp) inom NoT (Naturvetenskap & Teknik) HAVET (populärvetenskaplig presentation avverksamheten på Kristinebergs marina forskningsstation) havet.nu Hem Innehåll Inspiration Fakta Samarbete © Vattenkikaren 2007 Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Fiskkonsumtion - Havsmiljöinstitutet, Havsmiljöinstitutet Sveriges officiella statistik ger en ganska diffus bild av hur mycket fisk vi konsumerar, varifrån den kommer, och hur våra konsumtionsvanor förändras. Fiskeflottans landning av fisk ger vissa basfakta, och handelsstatistiken ger information om både import och export. Men livsmedlen förädlas mer och mer, och dessutom används mycket fisk som foder. Landning av fisk och skaldjur Uppgifter om hur mycket fisk och skaldjur av olika arter som landas i svenska hamnar publiceras regelbundet av Havs- och vattenmyndigheten. Landning av fisk och skaldjur i svenska hamnar. Import och export Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar varje månad statistik över import och export av ett stort antal varugrupper, däribland fisk och fiskprodukter. När det gäller beredda eller konserverade fiskprodukter så har importen ökat stadigt, medan exporten legat mer konstant. Import och export av färsk, kyld eller fryst fisk. Import av färsk, kyld eller fryst fisk från andra länder än Norge. Konsumtion Kommentar

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! "Lätt att göra rätt - bli miljövän" Du som går i årskurs 3, 4 eller 5, eller som är lärare, i Stockholm och Huddinge är välkommen med din klass till Stockholm Vattens nya, kostnadsfria utställning ”Lätt att göra rätt – bli miljövän”! Detta är en webbplats från Stockholm Vatten AB.

16 bilder från växtriket som döljer märkliga hemligheter Är det här bara en slump? 1. Den här växten liknar ett ap-ansikte 2. En balettdansös 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Play Games energyPlay Games Coral Bleaching Meet the Greenhouse Gases! The Climate Time Machine CubeSat Builder: Build a NASA Spacecraft! Go With the Flow: An Ocean Currents Game Games Activities People Videos Mystery Skola | Sopor.nu Inom avfallsområdet finns många bra sajter och mycket bra och lärorikt undervisningsmaterial att ta del av. Det mesta kan beställas gratis från organisationer eller via din kommun. Här är några exempel: Sopskolan.se är ett skolmaterial för klass 7 till 9. Sajten byggs på efter hand. Nordiska Ministerrådet tagit fram en lärarhandledning och ett elevhäfte om att förebygga avfall med många tips om hur vi kan se till att avfall från kläder, mat och elektronik inte uppkommer. Sorteringsspelet från Avfall Sverige testar dina kunskaper och snabbhet när det gäller att lägga rätt sopa på rätt plats. Sopspelet lär snabbt de lite yngre barnen att sortera rätt. Smartmedmat är en webbaserad läroplats för elever i årskurs 4-6, som handlar om mat, matavfall och hur man gör biogas på det. Batteriåtervinningens skolmaterial om batterier och återvinning kan beställas kostnadsfritt via deras hemsida. Även Svensk GlasÅtervinning har skolmaterial som kan beställas.

Related: