background preloader

Anatomiskatlas.1177

http://anatomiskatlas.1177.se/

Related:  MänniskokroppenSpel i undervisningenKropp och hälsaBiologiBiologi

The Human Body - Super Brainy Beans Senses Keeping Healthy Teeth Välj ditt ämne - hitta gratis spel Välj ämne för att få en lista med alla spel inom det ämnet. Det du får är roliga och pedagogiska spel för elever i skolan. Matematik Senaste spelen: Addition och subtraktion hela tiotalTalkamraterna med talhusDubbelt o. hälftenHemlisar i addition och subtraktion 1-10Blandad huvudräkning Brain Function, Anatomy & Diagram Much of the brain's physiological task involves receiving information from the rest of the body, interpreting that information, and then guiding the body's response to it. Types of input the brain interprets include odors, light, sounds, and pain. The brain also helps perform vital operations such as breathing, maintaining blood pressure, and releasing hormones (chemical signals that control certain cells and organs).

inneh.html (Bilder ur Nordens Flora) Alfabetiskt index Alfabetiskt index Natursidan Fåglar Sveriges fåglar i bilder, filmer, läten och beskrivningar. Det är vad som presenteras under den här rubriken. Artlistan uppdateras fortlöpande och du kan använda sökfunktionen till höger för att snabbt hitta artiklar om en viss art. Isabellastenskvätta i Sverige

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll." "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen."

Skolan och Världens Barn Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela Världens Barn-bingot engageras varje elev i klassen. Genom att följa upp med en egen insamling lär sig eleverna om vikten av aktivt handlande för att vara med och göra världen bättre! Detta är ett utmärkt verktyg inför internationella barndagen 6 oktober och FN-dagen 24 oktober.

Kroppen och första hjälpen Har du koll på var organen sitter i kroppen. Virtuell test på nätet. Välj mellan skelett, organ, muskler och nervsystem. Rotera organen och placera ut dem rätt i kroppen. KUL! Dinosaurier Plateosaurus hade korta och muskulösa framben, och på framfoten hade den tre kloförsedda fingrar som användes till försvar och när den åt. Fullvuxna individer var mellan fem och tio meter långa och kunde väga upp till 1000 kilo. Plateosaurus är en dinosaurie i gruppen prosauropoder, som var föregångare till de stora långhalsade dinosaurierna, sauropoderna. De levde i Asien och Europa, skelett har hittats i Tyskland och den kan ha funnits i Sverige. Coelophysis Coelophysis är den första kända rovdinosaurien.

Grabbing a Bite to Eat In this activity, students will perform an experiment that replicates the dilemma faced by birds in acquiring food from a confined area. Students will be given a variety of objects to use as “tools” and explore various ways of extracting the food item from an enclosed shoebox without directly using their hands. Students will compare and contrast which tools worked best and use problem-solving skills to design and develop unique methods for extracting the food item from the shoebox. Grade Level: 6th - 8th Grade National Standards: NS.5-8.1, NS.5-8.3 Crows Use Tools To Capture A Fatty Snack

Kroppen och knoppen är alltid kul Det är alltid lika spännande med kroppen och knoppen:) Jag har samlat lite länkar till mina favoriter och förslag på vad du kan göra med hjälp av digital teknik. Webbverktyg Appar

Related: