background preloader

Fastest Way to Create Comic Strips and Cartoons - Toondoo

Fastest Way to Create Comic Strips and Cartoons - Toondoo

http://toondoo.com/

GAMAR > Inici El gabinet GAMAR és un espai de reflexió i de pràctica entorn de l'ensenyament de les matemàtiques a l'escola en les etapes infantil, primària, i 1r cicle de secundària. Ha estat creat a partir de la dotació del Premi Jaume Vicens Vives a la Docència Universitària, de la Generalitat de Catalunya, l'any 2001, a M. Antònia Canals, professora emèrita de la Universitat de Girona. El seu nom significa Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l'Escola. Des del principi ha estat reconegut com a tal, per a la UdG, i des del 2004 disposa d'un estatut jurídic, que ha anat adoptant diverses formes i ha estat aprovat definitivament el 19 de juliol de 2010, com a "estructura de recerca" directament vinculada al Rectorat, amb la ubicació definitiva a la Biblioteca del Barri Vell, de la qual ha passat a formar part com un nou tipus de centre de documentació i assessorament per als professionals de l'educació matemàtica. Compta amb els col·laboradors següents:

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako Szkoła Otwartych Serc. Broken Calculator 4 A challenge to produce the numbers from one to twenty on a calculator with some missing keys. Click the keys on the calculator above to make the numbers 1 - 20. As you make each total your calculation will appear in the table on the right. Fraction Dissect Description of Levels Close Level 1 - Draw lines to dissect the rectangles to make the given fractions. Level 2 - Recognise the harder fractions from the disected rectangle diagrams. Level 3 - Recognise or calculate fractions of circles.

Grand Prix Multiplication - Arcademic Skill Builders Grand Prix Multiplication is a multiplayer math game that allows students from anywhere in the world to race against each other while practicing their multiplication facts! Content: Multiplication facts to 12 Standards: 3.OA.C.7: Fluently multiply and divide within 100 Grades: Grade 3, Grade 4, Grade 5 10 recursos para enseñar y educar en valores El aprendizaje en valores es un tema que ya hemos tratado en anteriores ocasiones. Así, os hemos ofrecido entradas específicas como las referidas a 20 libros para educar en valores o 70 cortometrajes para educar en valores. En esta ocasión, y sin olvidarnos de los libros y cortos que podéis emplear, queremos ampliar las posibilidades con otras alternativas para utilizar tanto en clase como en casa.

MARCA - Diario online líder en información deportiva Software de Mapas Mentales: Genera Lluvias de Ideas en Línea Popplet Simple Collaborative Mind Maps & Flow Charts - Coggle

Related: