background preloader

För alla barn - en film om UNICEF

För alla barn - en film om UNICEF
Related:  frokencina

25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world. But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years. The solution might seem easy: build roads and bridges, buy buses and hire a driver. (h/t: amusingplanet) 5-Hour Journey Into The Mountains On A 1ft Wide Path To Probably The Most Remote School In The World, Gulu, China Thanks for sharing! 3x per week 30,000,000+ monthly readers Error sending email Image credits: Sipa Press Image credits: Imaginachina/Rex Features Image credits: Timothy Allen

Photos of Children From Around the World With Their Most Prized Possessions Chiwa – Mchinji, Malawi Shot over a period of 18 months, Italian photographer Gabriele Galimberti‘s project Toy Stories compiles photos of children from around the world with their prized possesions—their toys. Galimberti explores the universality of being a kid amidst the diversity of the countless corners of the world, saying, “at their age, they are pretty all much the same; they just want to play.” But it’s how they play that seemed to differ from country to country. Galimberti found that children in richer countries were more possessive with their toys and that it took time before they allowed him to play with them (which is what he would do pre-shoot before arranging the toys), whereas in poorer countries he found it much easier to quickly interact, even if there were just two or three toys between them. There were similarites too, especially in the functional and protective powers the toys represented for their proud owners. Stella – Montecchio, Italy Pavel – Kiev, Ukraine

Läs hela Barnkonventionen Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Adventskalenderlänkar These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison. He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. If you are interested in the book this is the Amazon link, while if you want to see some other work by James Mollison here’s his personal website: jamesmollison.com. If you like justsomething.co share this post with your friends via Facebook or Twitter. Anonymous, 9, Ivory Coast (via)

Barnkonventionen Förenta Nationerna, FN, antog barnkonventionen 1989. Det fullständiga namnet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag då du fyller 18 år. Politiker ska se till att barnkonventionen följs Barnkonventionen gäller nästan alla barn och ungdomar i världen. Politikerna som styr Sverige har lovat att följa det som står i den. Sverige måste berätta för FN vad som görs i landet för att följa barnkonventionen. Barnombudsmannen I Sverige har alla barn och unga till dagen de fyller 18 år en egen ombudsman, Barnombudsmannen. De som arbetar på Barnombudsmannen ska också bevaka hur till exempel kommuner och myndigheter följer det som står i barnkonventionen. Barnombudsmannen lämnar också förslag till regeringen på hur svenska lagar kan ändras så att barnkonventionen följs bättre i Sverige. Vad står det i barnkonventionen? Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. I artikel 2 står det att inget barn får bli diskriminerad.

Minibladet - Nyheter Dygnet Runt Toppnyheterna just nu Toppdelad From Hunger to Hope Teachers and students are especially important to World Hunger Relief and the World Food Programme because the more people learn about hunger, the more likely it is that the problem will be solved. The WFP offers a variety of educational tools including: Hunger Resources - Here you will find links to useful information and publications which can be used to get Hunger issues into the classroom including teaching materials, cross-curricular planning maps, and ideas for both teachers and students to get involved. Click here for more information.

Barnkonventionen - Barnombudsmannen FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige och övriga länder måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Rättigheterna står i olika stycken som kallas för artiklar. Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Vi har skrivit om och förkortat artiklarna lite för att texten ska vara lättare att förstå. Barnkonventionen föddes 1989.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Ur den texten skriver du upp tre ord. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen. Jag berättar inte varför jag skrivit upp orden, jag tycker om spänning och överraskningar, det retar hjärnanJag läser orden högtEleverna läser orden högt, unisontJag modellar nästa steg då jag säger välj ett ord och sätt in det i en mening; Rättvisa mellan syskon är ofta något syskon bråkar om. Syftet med detta är att involvera eleverna i språket. Som jag brukar säga: Körlings Ord

Mänskliga rättigheter Information om sex, hälsa och relationer på det språk du är bäst på. Var står det om de mänskliga rättigheterna? FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en uppmaning till alla världens länder att ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterInternationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskrimineringKonvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnorKonvention om barnets rättigheterKonvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffningKonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Olika delar av världen har tagit fram egna lagar för att skydda de mänskliga rättigheterna. Vad betyder det för mig? Det är inte alltid lätt att förstå vad de mänskliga rättigheterna kan betyda, men de påverkar många människors vardag. Många olika rättigheter

Myntlektion - en stapel med enkronor Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken

Related: