background preloader

Learn English: Simple English

Learn English: Simple English

http://www.gcflearnfree.org/learnenglish/simpleenglish

Related:  Easynatashatut

Learn English English Lessons Information about English English belongs to the Indo-European family, Germanic group, West Germanic subgroup and is the official language of over 1.7 billion people. Home speakers are over 330 million. Time4English A German woman in Darmstadt found a wallet containing €1000. She refused to give it back to the owner unless she was given a €120 reward. She got the reward, but the pensioner who owned it tipped off the police and the woman was arrested. Police said: "It was a bit stupid. She could have just kept the wallet." English (ESL) Literacy and Vocabulary Exercises Online beginning English exercises numbers 0 - 10readnumber names, zero to ten:read spell A - a, B - b, C - c ...readthings in the classroom:read spellcolors:read spelldaily activitiesread spell months:read spellfamily:read spellvegetables:read spellfruit:read spellclothing:read spell places around the neighborhoodread spell rooms in a houseread spell accessories:read spell farm animals:read spellfast foodread spell intermediate and advanced English exercises kitchen equipment:read spell transportationread spell things in an office:read spell kinds of moviesread spell wild animals:read spell tools:read spellsea creatures:read spellspace:read spell San Francisco tourist places:read spell the Earthread spell insectsread spell fabric patternsread spell punctuation marks:read spell Greetings teachers of English as a second language (ESL),

Restaurant English: Ordering Food Time: 1 hour Focus: The purpose of this lesson is to give false beginners the skills to order food in a restaurant. This lesson follows a simple format of an introduction and discussion, followed by a role-play activity. Ready Steady Go! 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) (38996-01) Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Den första delen i serien, Ready Steady Go! 1 är avsedd för nybörjare i engelska och förutsätter varken förkunskaper i engelska eller svenska.

English from the Beginning Språkval Engelska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber KomponenterEnglish from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till hörövningarna. (Lärarhandledningen för häftena 3-4 utkommer HT16). Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Med Libers glosmaskin kan eleverna digitalt repetera och lära sig materialets glosor ännu bättre. UppläggÖvningarna och temana i English from the Beginning 1 och 2 utgår från nivåerna A1 och A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Övningarna i häfte 3 och 4 utgår från nivåerna A2 och B1, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 9.

Weather vocabulary Weather is one of the most conversational topics in Britain. Therefore, if you know the basic vocabulary, you can talk to 60 million people. With 60 million conversation opportunities, it is well worth the little effort you need to put in. Bildtema Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Du bockar för de språk du vill använda och trycker sedan på Kör! Clothes vocabulary – elementary Clothes vocabulary is useful and quite easy to learn. Here you will find a video introducing the correct pronunciation (American English) of the words. Watch the video and repeat. In the second part of the video you should say the words yourself. Then there is a mind map introducing the new words.

Related: