background preloader

Så här använder du Creative Commons-material

Så här använder du Creative Commons-material
Related:  Upphovsrätt

Förskoleburken: Rörliga alfabetet – mall! Christina efterlyste länkar till rörligt alfabet. Jag letade runt men insåg att enklast vore att göra ett eget! Sagt och gjort! Jag har gjort två olika mallar. I färg och svartvitt i två olika storlekar. Enjoy! Instruktion: Alfabetet klipps ut i flera exemplar och lamineras. Montessorimum bjuder på en enkel beskrivning av det rörliga alfabetet. Jag provar nu att dela filen med Dropbox, och hoppas att det ska funka smidigare. Länkar upp hos!

Upphovsrätt & Creative Commons | internetkunskap.se Postat denfebruari 24, 2010 Taggar: Aftonbladet, Annika Lidne, Björn Falkevik, Bloggar, Creative Commons, Disruptive Media, Ekonomiska Upphovsrätten, Fildelning, Flickr, Grunder, Gustav Holmström, Information, Internet, Internetkunskap, Jennifer Bark, Källa, Lagstiftning, Licens, Moraliska Upphovsrätten, Publicera, Reklam, Skolungdomar, Sociala Medier, Sofia Mirjamsdotter, The Pirate Bay, Therese Göterheim, Upphovsrätt, Upphovsrättslagen, Upphovsrättsskyddad, Utbildning, Verkshöjd, Webbplatser, Wikipedia Kommentarer: 20 Responses Den här filmen går igenom grunderna i Upphovsrättslagen, den ger en introduktion till Creative Commons och tar även upp fildelning. Medverkande: Sofia Mirjamsdotter aka @mymlan Sofia Mirjamsdotter är journalist och en av Sveriges mer kända bloggare. Hon är ofta anlitad som expert när olika tidningar, teve och radio har internet, bloggvärlden och sociala medier som ämne. I den här filmen får du lära dig vad upphovsrätt är för något. Läs mer:

Så hittar och använder du bilder på nätet | internetkunskap.se Postat denapril 28, 2010 Taggar: .se, Bilder, Creative Commons, Flickr, Fotosidan, Internetfond, Internetkunskap, iStockphoto, Mattias Östmar, Moderskeppet Kommentarer: 4 Responses I den här filmen får du lära dig hur du kan använda olika webbtjänster för att köpa eller använda gratis bilder under licensen Creative Commons istället för att skapa egna. Medverkande: Mattias Östmar Webbredaktör på Centerpartiet Mattias Östmar är för närvarande community manager för Centernätet med en bakgrund som bland annat medieanalytiker och kommunikationskonsult. I det egna företaget PRfekt utvecklade han tidigare metoder för psykografisk målgruppsanalys i digitala medier och hjälpte företag och organisationer att förstå trender i det digitala medielandskapet och hur olika målgrupper attraheras av olika kommunikationsstilar. Mattias Östmar är fortfarande engagerad i psykolingvistisk analys och brinner för att utveckla Typealyzer till nya tillämpningar och områden. Inspiration från andra bildintresserade:

Att sprida bilder på offentlig konst på nätet är upphovsrättsbrott Det är ett upphovsrättsbrott att publicera bilder på offentlig konst på nätet, utan att be upphovsmannen om tillåtelse. Det slår Högsta domstolen fast idag. Det här är ett led i en långdragen rättstvist mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige, BUS. Bråket gäller sajten offentligkonst.se där Wikimedia samlar bilder på offentliga konstverk runt om i Sverige. Projektet drivs med stöd från Vinnova sedan 2012 och flera svenska kommuner är med i samarbetet. Läs också: Snart kan vanliga jpeg-bilder få kopieringsskydd Wikimedia tycker att de har rätt att publicera bilder på konstverken därför att det i upphovsrättslagen står att “konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”. BUS å sin sida anser att det innebär ett intrång på konstnärerns upphovsrätt och valde därför att stämma Wikimedia. Tvisten handlar i huvudsak om huruvuida ”avbilda” kan jämställas med att fotografera och ladda upp på nätet.

Brottsligt sprida bilder av offentligt konst på nätet Är foton på offentlig konst fritt att sprida på nätet? Det har varit knäckfrågan i konflikten mellan Wikimedia Sverige och organisationen Bildupphovsrätt (tidigare BUS), som företräder skulptörer och andra upphovsmän till konstverk. Efter ett beslut i Högsta Domstolen är svaret nu nej. Wikimedia får inte sprida offentlig konst på nätet utan upphovspersonens tillstånd, enligt HD:s beslut. – Detta är mycket positivt för Sveriges bildkonstnärer. Vi har sedan många år haft fungerande avtal med kommuner, landsting och museer: Att Wikimedia nu också innefattas av upphovsrätten är en naturlig fortsättning på det, säger Erik Forslund, förhandlingschef och jurist på Bildupphovsrätt. Konflikten har gällt Wikimedia Sveriges databas över offentlig konst, och deras webbplats offentligkonst.se. – Ett jättetråkigt, otidsenligt beslut. – Själva syftet med att man lägger offentliga medel på konst är att människor ska ha tillgång till den i sin vardag. Vad gäller för privatpersoner? Öppnar för tolkning

Tio IT-tips för laglydiga lärare Det är lätt att bli en IT-brottsling i klassrummet. Många saker som lärare gör strider nämligen mot lagen. Att visa Youtube i klassrummet kan exempelvis vara frestande, men om klippet är utlagt utan upphovsmannens tillstånd är det inte tillåtet. Du kan inte heller plocka bilder från internet till klassens sajt eller blogg. Det finns dock alternativ till att bryta mot lagen utan att eleverna blir lidande. Här är tio IT-tips på vad en laglydig lärare faktiskt kan göra. 1 Skanna tidningar... Har du hittat en intressant artikel i en vetenskaplig tidskrift? Alla kommunala skolor och de flesta friskolor har ett avtal med organisationen Bonus Copyright Access. Om du delar materialet digitalt måste du använda skolans nätverk eller någon annan låst tjänst som bara eleverna kommer åt. Du får dessutom max kopiera 15 A4-sidor (eller motsvarande) per sajt eller tidning. Läs mer på www.bonuscopyright.se. 2… och böcker Avtalet med Bonus Copyright Access ger dig även rätt att skanna och dela böcker.

Så visar du film i klassrummet – lagligt En film från biblioteket är väl okej att visa för klassen? Eller dvd:n som du själv har betalat för? Det är ju ändå ett slutet sällskap och ingen som tjänar pengar på visningen? Annette Holmqvist.Helt fel, förklarar Annette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. För att visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet utan licens, måste filmen ha institutionella rättigheter. – Och det står på filmen, säger Annette Holmqvist. Att slå på tv:n i klassrummet och titta på ett program medan det sänds är helt lagligt. ­– Det är en spretig marknad för rörliga bilder, med olika företag som konkurrerar med varandra, säger Annette Holmqvist. Anledningen är att många är inblandade i en filmproduktion, och alla har rätt till ersättning. – Ett bra tips är också att vända sig till kommunens eller regionens mediecentral. Den som delar filmer utan att ha tillstånd, tillexempel visar dem i klassrummet, riskerar böter eller fängelse i två år.

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild. Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen. – Det bekräftade våra värsta farhågor. Per Strömbäck.Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen. För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens, något som var femte lärare inte känner till (19 procent). Endast någon enstaka procent av samtliga lärare svarar att de har använt illegala tjänster under det senaste året. Det som förvånade Per Strömbäck mest, var användningen av nättjänsten Youtube i undervisningen. Skolan ska vara en reklamfri plats

Att söka CC-material på Flickr - lite klurigt... Det bästa stället på nätet att att hitta bilder (som man har rätt att använda) är nog Flickr. Men oavsett hur noggrant man berättar för elever var på Flickr man kan hitta "tillåtna" bilder kommer de ofta dragandes med fantastiska verk, som dock har det gemensamt att de är märkta: All Rights Reserved. Vad är det som går fel på vägen? Hur söker man rätt? Vad går fel i sökningen? Det som händer är att eleverna söker i hela Flickrs databas, när de bara bör söka i den avdelning av Flickr som heter Creative Commons. Nedan ser du hur sidan ser ut när du har valt Creative Commons via Explore i menyraden längst upp i Flickr. Följande bild visar hur sökfältet ser ut efter det att man gjort sin sökning. Hur anger man källan? När eleverna väl hittat bilder de får lov att använda, på Flickr, Wikimedia Commons, sxc.hu eller var det nu månde vara, tror de ofta att de inte behöver ange källa.

Related: