background preloader

Chemicalize.org

Chemicalize.org
Related:  practical chem.

Physical properties of gases, safety, MSDS, enthalpy, material compatibility, gas liquid equilibrium, density, viscosity, flammability, transport properties Aller au menu Aller au contenu Contact us now Air Liquide > Gas Encyclopedia Gas Encyclopedia The Air Liquide Gas Encyclopedia ensures that you can quickly find full information on more than 135 gas molecules. Air Liquide and its research teams are making reference content on gases available to students, scientists, professional users, and everyone interested. Find all of the physical properties of gases (the main physical characteristics of molecules in their solid, liquid and gaseous or supercritical states), Calculate the correspondence between the gaseous and liquid phase for a given weight or volume of gas, Calculate the liquid phase density all along the liquid-vapor balance curve for nitrogen, carbon dioxide, argon, hydrogen or oxygen, Download the vapor pressure curve for some gases, View the Safety Datasheets (SDS), Discover the main applications of these gases in industry and healthcare, Check material compatibility. Gas selection Gas Encyclopedia Application for iPad: Demo

Chemical Education Digital Library NOVA Why Did NASA Kill Cassini? On September 15, 2017 NASA destroyed Cassini—on purpose. Why kill a multibillion-dollar spacecraft? Sep 20, 2017 Death Dive to Saturn Follow Cassini's final days as it skims the cloud tops before plunging into the planet. Commentary: Unsolicited and Unwelcome, Climate Denial Comes to Schools In mid-March of 2017, I saw the first indications of trouble. From Education Blog | Sep 19, 2017 Cassini's Search For Life Is there life beyond Earth? Sep 15, 2017 Amazing Discoveries from Cassini Relive Cassini's greatest hits from its 13 years studying Saturn. Saying Goodbye to Cassini Cassini, a brave explorer that was dispatched to study a distant ringed world, has died. What Saturn Can Tell Us About Earth—and Beyond After Friday’s crash landing into Saturn, NASA scientists are reflecting on the lessons Cassini has imparted.

spectralgame - home Developed by Jean-Claude Bradley, Robert Lancashire, Andrew Lang and Antony Williams Links Play the game!Latest and High ScoresContribute spectra to ChemSpider as Open Data.UsefulChem 3/1/09 post Spectroscopy Resources Organic Structure Determination (Open Courseware)WebSpectraSpectroscopy Page (Organic Chemistry Wikibook)Dhavale NMR presentation The following taken from Organic Chemistry II at Drexel University taught by Jean-Claude Bradley: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) Problems Click on images for explanation of NMR assignment: Infrared Spectroscopy (IR) Gentekniknämnden Välkommen till Gentekniknämnden Forskningsnytt Gentekniknämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. På webbplatsen informerar vi bl.a. om genteknikens utveckling, våra yttranden i remissärenden och rapporter från nämndens konferenser och hearingar. Under "Forskningsnytt" publiceras korta referat om aktuell forskning inom genteknik och angränsande områden. Skriv ut Klicka på ikonen för att skriva ut denna sida. Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen Läs mer » Vete fanns tillgängligt i Storbritannien 2000 år tidigare än vad man känt till Fältförsök med genmodifierade kålmalar i USA Analysera arvsmassor för att rädda lantrashöns Upphandling 2015-08-13.Annonseringen av upphandlingen av konsulttjänster för webbutveckling är klar. Nya remissyttranden Se dnr 048, 049 och 050/2015 Publ. 1 sept. 2015 Genteknikens utveckling 2014

InTech - Open Science Open Minds | InTechOpen The ChemCollective: Virtual Lab Simulation Recommended Version 7 Update 55 Select the file according to your operating system from the list below to get the latest Java for your computer. By downloading Java you acknowledge that you have read and accepted the terms of the end user license agreement <p><span class="termhighlight">In order to optimize your experience and provide you with accurate messages, please enable javascript in your browser for the duration of your Java installation.</span></p> What is Java? Java allows you to play online games, chat with people around the world, calculate your mortgage interest, and view images in 3D, just to name a few. » What is Java FAQ» More information about Java Java software for your computer, or the Java Runtime Environment, is also referred to as the Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, Virtual Machine, Java VM, JVM, VM, Java plug-in, Java plugin, Java add-on or Java download.

Genetiskt modifierade växter Webbsidan syftar till att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter i ett samhällsperspektiv. Modern växtförädling och genmodifierade växter som undervisningsområde passar väl in på det som efterfrågas i skolans styrdokument: Modern växtförädling är ett viktigt och intressant forskningsområde. Genmodifierade växter har koppling till aktuella samhällsfrågor som ofta debatteras i media. Att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i naturvetenskapliga ämnen ger stora möjligheter till en aktuell och intressant undervisning. En utgångspunkt vid utvecklingen av webbsidan har varit konferensen Ja eller nej till genmodifierade växter, som anordnades av Kungl.

Welcome - The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science Molecular modeling software Ascalaph is a general purpose molecular modeling software that performs quantum mechanics calculations for initial molecular model development, molecular mechanics and dynamics simulations in the gas or in condensed phase. It can interact with external molecular modeling packages (MDynaMix, NWChem, CP2K, PC GAMESS/Firefly and DelPhi). Learn more about Ascalaph Packages Download Abalone is designed for macromolecular simulations (proteins, DNA). Learn more about Abalone Tutor Purchase

Klimat & energi -Greenpeace Klimatförändringar Vi människor har gjort oss beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas för vårt energibehov. Sedan industrialismens början har vårt användande av fossila bränslen stadigt ökat. Kol var helt avgörande för den industriella utvecklingen och under det senaste århundradet har vårt användande av olja ökat dramatiskt. Vår fossilanvändning har lett till att jordens klimat förändras och att vi nu hotas av allvarliga klimatförändringar. Se dig omkring där du sitter just nu, och fundera över föremålen du ser: skärmen du läser på, möbler, väggar och golv - vad består de av, var och hur tillverkades de och hur transporterades de? I Sverige använder vi visserligen inte kolkraft, men det hindrar inte att Vattenfall, som ägs av svenska staten, har ett flertal kolkraftverk i utlandet. De stora oljebolagen tar till allt mer desperata åtgärder för att kunna fortsätta producera olja. Orsaker till klimatförändringarna Effekter av klimatförändringarna - vad händer? Vad är fossil energi?

axioms Contents Contents | rgb Home | Philosophy Home | Axioms | Other Books by rgb: | The Book of Lilith | Axioms is a work that explores the true nature of human knowledge, in particular the fundamental nature of deductive and inductive reasoning. It begins by embracing Hume's Skepticism and Descartes' one ``certain'' thing, and then looking for a way out of the solipsistic hell this leaves one in in terms of ``certain'' knowledge. Indeed, to the extent that philosophy in the past has sought to provide certain answers to virtually any question at all, philosophy itself proves to be bullshit - all philosophical arguments ultimately come back to at least one unprovable premise, usually unstated, and can be refuted by simply asserting ``I don't agree with your premises.'' The way out is to give up the idea of certain knowledge. Axioms by Robert G. Dedication No book is written in a vacuum. Notice Copyright Notice Copyright Robert G. Lulu Press www.lulu.com

International Tutkimus ja kehitys Määrätietoinen ja aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta on kaikkien teollisuudenalojen elinehto. VWR:n valikoimista löydät kaiken tarpeellisen uusimmista Life Science -tuotteista taatusti puhtaisiin orgaanisiin aineisiin. Tuotanto VWR tarjoaa tukea tuotantoympäristössä raaka-aineista hygienian hallintaan... Laadunvalvonta Terhokas laadunvalvontalaboratorio varmistaa yrityksen tuotantoprosessien yhtenäisyyden raaka-aineen validoinnista lopputuotteen vahvistamiseen Life Science Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology. Elintarvikkeiden testaaminen Yhä tiukemmat säädökset asettavat nykyajan elintarviketuottajille paljon paineita. Kliininen tutkimus VWR on jo yksi tärkeimpiä erikoisvärjäysmateriaalien toimittaja patologian alalla, ja kehitämme kliiniseen tutkimukseen tarkoitettua tuotevalikoimaamme jatkuvasti. Työturvallisuus ja puhdistus Kaikki mitä tarvitset puhdastilaa varten Kromatografia Mikrobiologia Ympäristö Opetus ja koulut

Related: