background preloader

Stockholm - 2014.pdf

Stockholm - 2014.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjQVZfRVMycU9XXzg/preview?pli=1

Related:  Läs- och skrivundervisningASLASL

Intervjuad om textsamtal Igår blev jag intervjuad av Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket, med anledning av Skolverkets kommande utbildningssatsning Läslyftet. Ungefär så här löd hennes frågor och mina svar: - Vad ser du är vinsten med att samtala om texter både innan man läser, under läsningens gång och efter att man har läst? - Jag ser flera vinster med det. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver Publicerad av Charlotte Christoffersen Det är den 11 september. Ett nytt läsår har just börjat och pedagoger i Malmö har samlats för att lyssna på en föreläsning om skriv- och läslärande med datorn som skrivverktyg. Föreläsare är Erica Lövgren, lärare samt läs- och skrivutvecklare i Piteå.

Fröken Karin Jag fick nyligen frågan hur ofta jag använder IKT (informations och kommunikationsteknik) i min undervisning. Jag var tyst ett tag och sa sedan, hur menar ni? IKT är en så självklar del av min undervisning att jag inte reflekterar över att det är IKT. Det är verktyg bland alla andra och genomsyrar all min undervisning. På min skola har vi Smartboards i alla klassrum sedan fler år tillbaka och alla elever har tillgång till iPads och datorer. Ordlistor som skrivuppgift i ASL Under en handledningsdag i Malmö lyfter ArneTrageton fram ordlistor som en ypperlig form för barnens skrivande. "De är bra, för ordlistor kan man göra på många olika sätt.", säger Trageton. Trageton (2014) skriver att produktion av ordlistor och ordböcker utgör en bra övergång mellan bokstavsräckor och mer komplicerade texter. 6-åringar kan i genomsnitt omkring 6000 ord muntligt.

Att skriva sig till läsning Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen. Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Strategier för läsförståelse i förskoleklass – år 3 Strategier för läsförståelse i förskoleklass – år 3- stödja, utmana och aldrig släppa taget Marie Trapp torsdagen den 29 januari 2015, GR-utbildning. I en fullsatt konferenslokal på Hotell Rubinen, eftermiddagen den 29 januari, har jag tillsammans med andra pedagoger från Göteborgsområdet kommit för att höra Marie Trapp i egen hög person berätta om hur man strategiskt kan arbeta för att öka elevers läsförståelse. Marie Trapp lärare från Nyköpings kommun, och mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 är en av medförfattarna till materialet ”En läsande klass”, som under förra läsåret skickades ut till samtliga skolor i Sverige.

Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15 Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Seminarium med specialpedagog Ulrika Burman Ulrika är specialpedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö med inriktning mot IKT. Hon talade om betydelsen av att tidigt upptäcka barn som har svårigheter i sitt språk- skriv och läslärande. Tidiga insatser gör att färre elever behöver stöd in senare skolår. Barnens intressen styr lärandet Sexåringarna Stella, Noah, Ellen och Serhat flyttar möbler för att skapa en pizzeria. På ett anteckningspapper läser Ellen vad de har gjort och bockar av: ”FLUTA SPISEN”, ”TA BOT DOKSEGEN”, ”MER BOD”. – Man kan inte ha en docksäng i pizzerian, säger Ellen och fnissar.

Homonymer Jag hade lagt undan H schemat. Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord. Underskatta aldrig dina elever Christer. Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet.

Related: