background preloader

Matte_7-9.pdf

Matte_7-9.pdf
Related:  Matematik - intressanta grejerMatematik

Mattelekar i förskolan 10 classroom routines that get kids talking (and writing) about math strategies Most kids find it challenging to explain how they solve math problems and to put what they know about math into words. These ten simple classroom routines can help make math talk a regular part of your day: 1) Start your math block with a strategizing session instead of a traditional warm-up problem. Rather than having students solve a math problem on their own, have them jot down notes about how they would solve the problem, then pair up with a neighbor to discuss and compare their strategies. When you’re ready to bring the whole class together for a discussion, have a few pairs of students share how they’d solve, and invite students to test out their strategies. 2) Occasionally ask students to discuss strategies without actually solving the problem. 3) Discuss math practices instead of just how a student arrived at an answer. 4) Bring creativity into problem solving. 5) Have kids use math journals to reflect on their strategies and assess their own learning. 8) Use math partner games.

Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Registrera konto info@kunskapsmatrisen.se Registrera konto för Skapa prov Vill du använda hela Kunskapsmatrisen? Kontakta oss på info@kunskapsmatrisen.se så ordnar vi det. Laddar... Kort om Kunskapsmatrisen Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för matematiklärare på gymnasienivå. Kunskapsmatrisen ägs av Teachiq AB. Kontakta oss Nyhetsbrev Få nyheter, uppdateringar och kommande event direkt till din inbox. 2015 © Teachiq AB.

Mallad matematik – Ibland kan det vara bra att läsa en uppgift högt. Så vem vill läsa den här? En handfull elever lyfter varsin hand. Mallens fjärde punkt handlar om att plocka ut de tal och begrepp i texten som behövs för att lösa uppgiften. – Genom att låta dem skriva ett svar tidigt måste de ta reda på vad det frågas efter i uppgiften, säger Ewa Spiers. Med hjälp av mallen kan eleverna strukturera problemet och på köpet få en hållbar metod som kan användas till olika uppgifter, förklarar hon. Malligt. I Husby, nordväst om Stockholm, bor nästan 12 000 personer. Hon har jobbat här sedan slutet av 1980-talet och konstaterar att eleverna inte haft några större problem med rena siffertal genom åren. För några år sedan fick Ewa Spiers, som en av två lärare på Husbygårdsskolan, ett erbjudande från Stockholms stad om att gå en fortbildningskurs i genrepedagogik. Men egentligen har genrepedagogiken inte förändrat hennes grundläggande sätt att jobba på. Avskalning låter obehagligt. De följer mallen.

Matematik i Genikampen – kluringar från tredje avsnittet - Mattebloggen Det tredje avsnittet av Genikampen var sprängfyllt med matte! Det var så pass mycket matte att jag behöver dela upp inlägget om det i två delar. I första delen vill jag presentera problemen som ingick i den andra lagtävlingen, samt lösningar till de alla. Vill du försöka lösa problemen själv först (eller i par med någon), så hittar du de på Genikampens hemsida (jag tar nu ”kodlås” och ”kablar” för lag gul. Tyvärr finns inget facit där, så vilken tur att någon kan göra det åt dem ;) Kodlås 1 bestod av tre uppgifter, där varje uppgift gav en siffra. Foto: SVT/Genikampen Kodlås 1 sifferkod 1 Sofie och Maria är syskon. Addera talen. Det här var enda uppgiften vi först gjorde fel på! Den går ut på lista ut åldrarna S och M sådana att S+M = S·M. Vi gissade på 0+0 = 0·0, men 2+2 = 2·2 funkar också. Första kodlåssiffran är 4. sifferkod 2 En tjuv stal en säck med guldmynt i ett slott. Dividera svaret med 40. Här är det lättast att gå baklänges. Andra kodlåssiffran är 5. sifferkod 3 Kodlås 2 sifferkod 1

Mattelektioner Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER! Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen. Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. 1. 2. 3. 4. 5. Sedan likadant med de andra bilderna. Bilderna jag visade ser ni här. Varför blev det så bra? Vi varvade enskilt tyst tänkande med diskussioner vilket gör att alla har chans att tänka själva. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar.

Matematik.fi bråktal på tallinje 2 word via YouTube Capture. Detta är en film från www.webbmatte.se där du utöver filmer hittar förklaringar och övningar för allt centralt innehåll för åk 6-9 i ämnet matematik. Sajten ...Tallinjen för positiva och negativa tal. MatteSvenne - Procent, decimal och bråkform. Addera och subtrahera bråk med samma nämnare.Fyra räknesätten med bråk . En film som förklarar hur man omvandlar mellan bråkform och decimalform.Gör uppgifter till filmen på: Titta noga på kopplingen mellan decimalerna och bråk.Fler videolektioner se Animera Mera är ett filmprojekt som utgår ifrån FN's konvention om barnets rättigheter. Matematik 1b.Så här räknar du decimaltal med kort division.MatteSvenne - Talföljder 2.En kort genomgång av hur man använder decimaltal i längdmätning.MatteSvenne - Lästal omkrets och area 2.Mattehjälp subtraktionuppställning 2.WEBSITE: MatteSvenne - Prefix.Matematik 1b. Varför är 2-(-3) = 2+3 ? MatteSvenne - Tal mellan decimaltal. Matematik 1b. Similar Searches

A Designer Speaks Abstract This paper describes some of the research-based principles that I use when designing learning experiences to foster conceptual understanding. These principles are illustrated through the discussion of one type of experience: that of sorting multiple representations. I refer to learning experiences rather than tasks, because tasks are only one component of the design. After a brief excursion into my own theoretical framework, I describe the educational objectives behind my design and provide a detailed explanation of it in one topic, that of algebraic notation. Introduction My own designs for novel learning experiences are based on a three-way analysis of: the purposes they are intended to serve; the learning theories related to those purposes; and the empirically tested principles for design that emerge from these theories. These principles challenge many teachers' existing orientations towards mathematics, learning and teaching as outlined in Figure 1 (Swan, 2005). References

SMaL - Matematik i skogen Här kommer spännande lektionsförslag där skogen används för matematik att läggas ut. Uppgifterna bygger på ett tema kring vilket övningar för tidigare skolår, mellan-skolår samt senare skolår att finnas. Varje uppgift har en inledande text som beskriver uppgiften i stort, ett avsnitt med tips om hur du kan arbeta praktiskt med uppgiften och vilket material som behövs. Lycka till! Samla kottar Denna övning går ut på att ni genom att eleverna använder ett antal kottar ska träna taluppfattning. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Kasta ringar Med utgångspunkt i denna enkla men roliga och spännande tävling har ni möjlighet att upptäcka matematik på en mängd olika områden. Övningen bygger på ett klassiskt och mycket enkelt spel vilket gör att den är lätt att introducera och få eleverna intresserade av. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Insekter, spindlar och andra djur Låt eleverna arbeta i par när de löser uppgifterna. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår]

High School Math Teacher Profile - Dave Sladskey On Dave Sladkey's first day of teaching high school math, his school recommended him two things – don't smile, and don't let the kids out of their seats. Since then though, Sladkey has largely shunned that bit of advice. “I try to have them smile as much as possible and try to get them out of their seats as much as possible, so it's quite the change from then to now,” Sladkey said. As a high school math teacher at Naperville Central High School in Illinois, Sladkey's active style of teaching helps students remain engaged and eager to learn, but it took years of growth, preparation, and work for Sladkey to arrive where he is today. “I was in junior high and helping a grade school church program and got great feedback for how I was interacting with the younger kids,” Sladkey said. Sladkey's interest in teaching continued to grow throughout high school, where one of his teachers inspired him to follow his dream of teaching. Become a people person.

Related: