background preloader

Öppna läromedel - Wikibooks

Öppna läromedel - Wikibooks
En projektsida för öppna läromedel. Vad menas med det? Kolla på projektbeskrivningen. Där tar vi upp både vad tanken med projektet är, och hur du som lärare kan använda dig av det! I innehållsförteckningen nedan finns listat både befintliga projekt (blå länkar) och projekt som ännu inte påbörjats (röda länkar). Några har kommit längre; några har nyligen startat. Än så länge håller vi på att skapa materialet. Varje strå till stacken påverkar. Har du åsikter om upplägget --- förslag, kritik, eller bara kommentarer --- så är det mycket uppskattat. Granska kritiskt, men låt inte kritiken stanna vid kaffebordet eller skrivlådan!

http://sv.wikibooks.org/wiki/%C3%96ppna_l%C3%A4romedel

Related:  WritingLärande,övrigt

Det utvidgade kollegiet – Anna Kaya Foto: Kalexanderson Att en lärare slår sig in på listan över de 50 mäktigaste i svensk skola är stort, och det är just vad Anna Kaya gjort då Dagens Samhälle sammanställde sin lista. Om man använder Twitter som pedagog eller ledare har man antagligen stött på Anna i kloka inlägg och i samband med #skollyftet. Till vardags arbetar Anna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och som lärare på en F-6-skola i Märsta, Sigtuna kommun. Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret.

Träning/För pedagoger – Wikipedia Wikipediaträning För pedagoger Meny Denna vägledning för pedagoger som använder redigering på Wikipedia som en klassuppgift består av en kort introduktion och fyra moduler: Svenska spel Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Elev på min egen lektion Enligt Hatties ”Visible learning” är det få saker man kan göra som lärare som ger större positiv effekt på elevernas skolprestationer än att videofilma sin egen undervisning i syfte att hitta områden att förbättra. Jag har varit inne på det här spåret ett tag, bland annat genom att utsätta mig för observation (även om Robert Coes artikel om klassrumsobservation gjort mig en smula konfunderad, vilket jag skriver om här), men just videofilmande har jag av någon anledning skjutit framför mig. Ända tills förra veckan. Efter att ha förklarat för eleverna varför jag ville filma lektionen var det bara att ta ett djupt andetag, placera paddan längst bak i klassrummet och kasta sig upp på hästen!

Idrott och hälsa Språk i alla ämnen - idrott och hälsaHär beskriver jag hur man kan planera och genomföra lektioner i ämnet idrott och hälsa med fokus på språk, begrepp och läs- och skrivstrategier. Orientering Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2): Eleverna skall utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att undervisningen i ämnet skall innehålla; "Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning".

Mikrobloggar för skolan – Edmodo, Twiducate och Micromobs En hel del lärare har hittat in på Twitter. Så även en del elever. Det finns andra mikrobloggtjänster och vissa av dem är utformade för just lärare och elever. En deckarhistoria med digitala verktyg Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp. Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Fokus på punkt och stor bokstav i Learning Study En grupp pedagoger på Mellanhedsskolan och Dammfriskolan har gått på djupet i hur man bäst förklarar för elever när man ska sätta punkt och stor bokstav i löpande text. Under en utbildning i Learning Study har de förjupat sig i detta lärandeobjekt. - Vi har alltid upplevt det som svårt att undervisa i detta moment. Vi har alla haft olika knep att försöka förklara för barnen, t.ex.

Bästa Chrome-apparna och tilläggen Padlet Mini Padlet är en stor resurs för lärare att få eleverna att samarbeta. Nu finns det som en Chrome-app. Pocket Pocket ger dig möjlighet att spara artiklar, bilder m.m. du hittar på nätet för att använda senare utan internetkoppling. Att leda pedagogiska samtal – svårare än man kan tro Hur lär man sig att bli samtalshandledare? Elisabeth Åsén Nordström har tittat på hur läroprocessen ser ut för de lärare som lär sig bli pedagogiska handledare. Det hon såg var att skolan och förskolan behöver satsa på att utveckla samtalskompetens och se det som en pågående utvecklingsprocess. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har arbetat regionalt med skolutveckling i Stockholms län och såg att vissa förändringsprocesser ute i förskola och skola gick väldigt bra, andra inte alls. När jag tittade närmare på det såg jag att samtalet verkade vara en nyckel, där man förde mycket samtal kring förändringen gick processen bättre.

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Programmering Olika slags programmering[redigera | redigera wikitext] Andra indelningar är de i språk som skall tolkas eller kompileras och enligt programmeringsparadigm (funktionell, procedurell, objektorienterad programmering eller liknande). Programmering kan också delas in efter vad programmet utför. Närmast hårdvaran kommer här styrning av hårdvarukomponenter genom mikroprogrammering, till exempel BIOS i en persondator eller drivrutiner för olika utrustningar. Nästa nivå är operativsystemet som fördelar och administrerar datorns resurser och gör datorn allmänt tillgänglig för människan genom ett användargränssnitt.

Instruktioner och hjälptexter blir en allt viktigare texttyp. Vårt samhälle kräver att individer ska klara en hel del komplexa uppgifter, helst helt och hållet på egen hand. Kommuninvånarna ska klara av att söka bygglov, boendeparkering och vårdtid på nätet. Nyföretagaren ska klara av att registrera sin firma på Verksamt.se och bankkunderna ska göra sin låneansökan på internetbanken.

Related: