background preloader

Studiehandledning

Studiehandledning
En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar. De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan. Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Studiehandledning_ELK_A4 Studiehandledning_ELK_uppslag

Nej, skolan gav inte kvarsittning till elev med svenska flaggan på mobilen En satirartikel har fått flera att reagera och höra av sig till Hagaskolan i Örebro. Men storyn om eleven som fick kvarsittning för att hon hade svenska flaggan på mobilskalet är rent påhitt. Någon elev med det namnet finns inte ens på skolan. Satirsajten storkensnyheter.com har slagit till igen. Innehållet var den gången lika påhittat som i den nya artikeln med rubriken: ”Alva, 9, hade ett Iphone-skal med svenska flaggan på i skolan – fick kvarsittning”. I artikeln påstås att den 9-åriga eleven inte släpptes hem från Hagaskolan i Örebro förra fredagen. Trots att storkensnyheter.com pekats ut som satirsajt både en och två gånger, och dessutom ligger på Viralgranskarens varningslista, är det uppenbarligen flera läsare som tagit nyheten på allvar. – Rektor har fått mejl och telefonsamtal. Hon hade själv inte hört talas om satirsajten förrän den nya artikeln fick spridning i veckan. – Det stämmer inte. – Det kommer väl att ebba ut så småningom men i stunden är det jättetråkigt.

Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Vi har samlat aktuella böcker för tonåringar som kan sätta igång tankar om rätt och fel, vem man är och vem som bestämmer! Ladda hem broschyren här. (.pdf) Högläsningsböcker Vi tipsar här oss bra högläsningsböcker att arbeta med i undervisningen. Just nu tipsar vi om följande titlar: Årskurs 1: En annan resa av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 2: Ellen, Sorken och hemligheten av Maria Frensborg | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 3: Den magiska kappan av Katarina Genar | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 4: Lordis loggbok: Utsikt från livets planet av Tove Berggren | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 5: Liesl & Po av Lauren Oliver | Ladda ned PDF med frågorna Årskurs 6: Rubinröd av Kerstin Gier | Ladda ned PDF med frågorna Föreslaget arbetssätt: 1.

En läsande klass Kodu Kodu is a new visual programming language made specifically for creating games. It is designed to be accessible for children and enjoyable for anyone. The programming environment runs on the Xbox, allowing rapid design iteration using only a game controller for input. Programming as a Creative Medium The core of the Kodu project is the programming user interface. The Kodu language is designed specifically for game development and provides specialized primitives derived from gaming scenarios. Key Features Kodu provides an end-to-end creative environment for designing, building, and playing your own new games. High-level language incorporates real-world primitives: collision, color, visionUses Xbox 360 Game Controller for input — no keyboard requiredRuns on XBox 360 and PCInteractive terrain editorBridge and path builderTerrain editor - create worlds of arbitrary shape and size20 different characters with different abilities

Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Nordiska ordboken Tvärslå (KTH) Bilder på Norden Söker du bilder på Norden att använda i undervisningen har Nordiska rådet ett bildarkiv med fotografier som du får använda under Creative Commons-licens. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan Bildordboken Lexin Bildordboken Lexin Spela spel på nordiska språk Spela spel på nordiska språk (Paxel123) Barnens faktaböcker Barnens faktaböcker (Atlantbib) Fakta om Norden Fakta om Norden Danska

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Barbro Westlund har genom sitt arbete som lärarutbildare och doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet, skrivit böcker om flera olika forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Tre föreläsningar som beskriver hur det fungerar i praktiken. Filmen om läsfixarna. Filmen om läsfixarna

Får man lästräna hemma? – backeboblog Backeboskolan är en läxfri skola – ni kan hitta vår tankar om det och vår egen läxpolicy i detta inlägg: Läxfri skola – hur funkar det? Vi delar dock gärna med oss till de vårdnadshavare som önskar tips och vägledning i hur de på egen hand kan stärka sina barns utveckling. Ofta kretsar tankarna kring läsning och skrivning/stavning. Här kommer ett av dessa råd, med fokus på läslust: Att vara ett läsande hem: Det finns ett varierat utbud av böcker, synligt i hemmet. Om man ändå, som vårdnadshavare, vill öva läsförmågan hemma är ordkort vårt bästa tips. Den vuxne lägger fram ett kort i taget framför barnet som läser ordet.De kort som klaras av snabbt och lätt läggs i en hög. Vid nästa tillfälle läses alla ordkort igen, även de som gick lätt förra gången. Men som sagt, att bidra till lusten att läsa och nyfikenheten inför böcker är det viktigaste av allt. Elin Lind Specialpedagog Backeboskolan #läxfriskola #lästräning #ordkort #boktips

Texter Texter Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och illustratörer med övningstexter. Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. Däremot går det bra att länka till materialet. Arbetsblad Till många planeringar finns arbetsblad. Det finns också läsloggar, diagram och annan användbar dokumentation. Ljudfiler Inläsningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete och läst in alla texter. Modellektioner Det finns ett antal modellektioner för både 1-3 och 4-6 där du får tips om hur du kan bearbeta texten med eleverna och introducera strategierna. Filmer Föreläsningar, filmen om läsfixarna och UR:s filmer om lässtrategier hittar du här: Filmer och föreläsningar Läsloggar, grafiska modeller, översikter, diplom, bokmärken m.m. Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6

Related: