background preloader

Studiehandledning

Studiehandledning
En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar. De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan. Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Studiehandledning_ELK_A4 Studiehandledning_ELK_uppslag

Nej, skolan gav inte kvarsittning till elev med svenska flaggan på mobilen En satirartikel har fått flera att reagera och höra av sig till Hagaskolan i Örebro. Men storyn om eleven som fick kvarsittning för att hon hade svenska flaggan på mobilskalet är rent påhitt. Någon elev med det namnet finns inte ens på skolan. Satirsajten storkensnyheter.com har slagit till igen. Innehållet var den gången lika påhittat som i den nya artikeln med rubriken: ”Alva, 9, hade ett Iphone-skal med svenska flaggan på i skolan – fick kvarsittning”. I artikeln påstås att den 9-åriga eleven inte släpptes hem från Hagaskolan i Örebro förra fredagen. Trots att storkensnyheter.com pekats ut som satirsajt både en och två gånger, och dessutom ligger på Viralgranskarens varningslista, är det uppenbarligen flera läsare som tagit nyheten på allvar. – Rektor har fått mejl och telefonsamtal. Hon hade själv inte hört talas om satirsajten förrän den nya artikeln fick spridning i veckan. – Det stämmer inte. – Det kommer väl att ebba ut så småningom men i stunden är det jättetråkigt.

En läsande klass Kodu Kodu is a new visual programming language made specifically for creating games. It is designed to be accessible for children and enjoyable for anyone. The programming environment runs on the Xbox, allowing rapid design iteration using only a game controller for input. Programming as a Creative Medium The core of the Kodu project is the programming user interface. The Kodu language is designed specifically for game development and provides specialized primitives derived from gaming scenarios. Key Features Kodu provides an end-to-end creative environment for designing, building, and playing your own new games. High-level language incorporates real-world primitives: collision, color, visionUses Xbox 360 Game Controller for input — no keyboard requiredRuns on XBox 360 and PCInteractive terrain editorBridge and path builderTerrain editor - create worlds of arbitrary shape and size20 different characters with different abilities

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Barbro Westlund har genom sitt arbete som lärarutbildare och doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet, skrivit böcker om flera olika forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Tre föreläsningar som beskriver hur det fungerar i praktiken. Filmen om läsfixarna. Filmen om läsfixarna

Texter Texter Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och illustratörer med övningstexter. Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. Däremot går det bra att länka till materialet. Arbetsblad Till många planeringar finns arbetsblad. Det finns också läsloggar, diagram och annan användbar dokumentation. Ljudfiler Inläsningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete och läst in alla texter. Modellektioner Det finns ett antal modellektioner för både 1-3 och 4-6 där du får tips om hur du kan bearbeta texten med eleverna och introducera strategierna. Filmer Föreläsningar, filmen om läsfixarna och UR:s filmer om lässtrategier hittar du här: Filmer och föreläsningar Läsloggar, grafiska modeller, översikter, diplom, bokmärken m.m. Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6

Läsloggar och övrigt material åk 1-3 Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan. Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi). För elever som aldrig arbetat med läsförståelsestrategier rekommenderar vi att samla varje läslogg i en gemensam loggbok för hela klassen eller gruppen. Du kan välja att skriva ut och samla i en pärm/bok eller att spara digitalt.

Related: