background preloader

Studiehandledning

Studiehandledning
En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar. De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan. Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Studiehandledning_ELK_A4 Studiehandledning_ELK_uppslag Related:  malin_larare

”Sakprosa lika viktig som sagor” Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona. Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Barbro Westlund har lång erfarenhet av högläsning, både som förälder och lärare. När det gäller frågan om vilka böcker man ska välja, refererar Barbro till en studie i USA, där föräldrarna fick i uppdrag att läsa högt ur mer faktabaserade böcker. – Det betyder inte att man ska sluta läsa sagor. Trots att läsningen av faktaböcker har lyfts fram i den nya läroplanen för grundskolan, behandlas sakprosan ofta litet styvmoderligt av såväl lärare som föräldrar, menar Barbro Westlund, inte minst när det gäller högläsning. En förklaring är att svenska som ämne har en tradition av att fokusera på den renodlade skönlitteraturen. – Men forskningen i dag visar att det inte är så enkelt. Barn vill ofta inte heller att den som läser ändrar i texten.

Malins flippade Svenska | Det ska vara roligt att lära sig svenska! Nej, skolan gav inte kvarsittning till elev med svenska flaggan på mobilen En satirartikel har fått flera att reagera och höra av sig till Hagaskolan i Örebro. Men storyn om eleven som fick kvarsittning för att hon hade svenska flaggan på mobilskalet är rent påhitt. Någon elev med det namnet finns inte ens på skolan. Satirsajten storkensnyheter.com har slagit till igen. Innehållet var den gången lika påhittat som i den nya artikeln med rubriken: ”Alva, 9, hade ett Iphone-skal med svenska flaggan på i skolan – fick kvarsittning”. I artikeln påstås att den 9-åriga eleven inte släpptes hem från Hagaskolan i Örebro förra fredagen. Trots att storkensnyheter.com pekats ut som satirsajt både en och två gånger, och dessutom ligger på Viralgranskarens varningslista, är det uppenbarligen flera läsare som tagit nyheten på allvar. – Rektor har fått mejl och telefonsamtal. Hon hade själv inte hört talas om satirsajten förrän den nya artikeln fick spridning i veckan. – Det stämmer inte. – Det kommer väl att ebba ut så småningom men i stunden är det jättetråkigt.

En läsande klass Stjärnläsaren När läsaren låter dessa fem läsförståelsestrategier samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse kallar vi honom/henne för en "Stjärnläsare". Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier. Våra läsloggar Stjärnläsaren och Stjärnläsaren fakta använder vi så fort vi tar oss an en ny text. Loggarna kan vara ett stöd för pedagogen i sin lektionsplanering och även när eleverna arbetar i par eller i grupp. Vi har även använt dessa läsloggar som underlag när vi har gjort våra digitala boktips. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Här finns instruktioner om hur du lägger till material! LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Kodu Kodu is a new visual programming language made specifically for creating games. It is designed to be accessible for children and enjoyable for anyone. The programming environment runs on the Xbox, allowing rapid design iteration using only a game controller for input. Programming as a Creative Medium The core of the Kodu project is the programming user interface. The Kodu language is designed specifically for game development and provides specialized primitives derived from gaming scenarios. Key Features Kodu provides an end-to-end creative environment for designing, building, and playing your own new games. High-level language incorporates real-world primitives: collision, color, visionUses Xbox 360 Game Controller for input — no keyboard requiredRuns on XBox 360 and PCInteractive terrain editorBridge and path builderTerrain editor - create worlds of arbitrary shape and size20 different characters with different abilities

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Barbro Westlund har genom sitt arbete som lärarutbildare och doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet, skrivit böcker om flera olika forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Tre föreläsningar som beskriver hur det fungerar i praktiken. Filmen om läsfixarna. Filmen om läsfixarna

Related: