background preloader

Skapa skärmkorsord

Skapa skärmkorsord

Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu Höja på ögonbrynen Den lille pojken höjde på ögonbrynen när pappa bytte till dykardräkt. Visa att man är förvånad; reagera med förvåning. Det var ett öde att … - Det var då ett öde att vi skulle fastna här mitt i skogen. Ha öga för något Fotografen hade öga för vackra motiv! Nära ögat Det var nära ögat att huset brann ner. Snabbt som ögat Örnen slog till snabbt som ögat! Mitt framför ögonen på någon Han stal bilen mitt framför ögonen på mig. Skämmas ögonen ur sig Hon skämdes ögonen ur sig när hon ljugit för sin fästman. Kärlek vid första ögonkastet Det var kärlek vid första ögonkastet när vi möttes. Med öppna armar Pojken tog emot sin kusin med öppna armar. Öppna vägen för Bra utbildning med fina betyg öppnar ofta vägen för ett bra arbete! Vara idel öra Alla satt tysta och var idel öra när de lyssnade på föredraget. Dra öronen åt sig - Jag drog öronen åt mig så snart jag såg skadan på dörren. Övning ger färdighet Han tränade varje dag på pianot för att bli allt bättre. Ha ett gott öga till någon

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras. Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Områden som berörs inom utbildningen är: Målgrupp Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå. Tid och plats Utbildningen består totalt av åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen. Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Val av språk-, läs- och skrivutvecklare NCS rekommenderar att språk-, läs- och skrivutvecklaren Ansökan I samband med ansökan ska huvudmannen upprätta ett samverkansdokument. Urval Under tredje utbildningsomgången erbjuder NCS utbildning för 80 språk-, läs- och skrivutvecklare. Kontakt

Related: