background preloader

Skapa skärmkorsord

Skapa skärmkorsord

Mobile Engage your students with unique classroom experiences, on any device! Create your FREE Account Required Or By submitting this form, you accept the Nerpod Terms & Conditions. By submitting this form, you accept the Nearpod Terms & Conditions. Do you have a Promo Code? Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu Höja på ögonbrynen Den lille pojken höjde på ögonbrynen när pappa bytte till dykardräkt. Visa att man är förvånad; reagera med förvåning. Det var ett öde att … - Det var då ett öde att vi skulle fastna här mitt i skogen. Ha öga för något Fotografen hade öga för vackra motiv! Nära ögat Det var nära ögat att huset brann ner. Snabbt som ögat Örnen slog till snabbt som ögat! Mitt framför ögonen på någon Han stal bilen mitt framför ögonen på mig. Skämmas ögonen ur sig Hon skämdes ögonen ur sig när hon ljugit för sin fästman. Kärlek vid första ögonkastet Det var kärlek vid första ögonkastet när vi möttes. Med öppna armar Pojken tog emot sin kusin med öppna armar. Öppna vägen för Bra utbildning med fina betyg öppnar ofta vägen för ett bra arbete! Vara idel öra Alla satt tysta och var idel öra när de lyssnade på föredraget. Dra öronen åt sig - Jag drog öronen åt mig så snart jag såg skadan på dörren. Övning ger färdighet Han tränade varje dag på pianot för att bli allt bättre. Ha ett gott öga till någon

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras. Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Områden som berörs inom utbildningen är: Målgrupp Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå. Tid och plats Utbildningen består totalt av åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen. Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Val av språk-, läs- och skrivutvecklare NCS rekommenderar att språk-, läs- och skrivutvecklaren Ansökan I samband med ansökan ska huvudmannen upprätta ett samverkansdokument. Urval Under tredje utbildningsomgången erbjuder NCS utbildning för 80 språk-, läs- och skrivutvecklare. Kontakt

15 Effective Ways to Use Google Docs in Class June 19, 2014 I spend a considerable time every single day browsing the net tracking new updates in the world of educational technology and, often times, in the midst of this journey I would come across wonderful resources and tutorials that usually end up in one of my posts here in this blog. So after the previous guide on how to be a Google Drive master , today I am sharing with you another awesome guide created by Eric Curts entitled "The paperless Classroom with Google Docs". This guide is available for free in a Google doc format from this link. In this guide, Eric walks you through the different stages of turning your classroom into a digitally focussed environment where you will no longer have any need for papers.

Cram.com: Create and Share Online Flashcards Create Your Own eBooks - Richard Byrne Yudu is a free service that allows you to upload PDF, Word, Excel, and Powerpoint files to create online magazines. The page turning effect and the zoom options are all built into the technology of Yudu and automatically activated. When your Yudu online magazine is created you can embed it into a blog, wiki, or website. Issuu, like Yudu, offers the option to display your documents with page-turning effects. DocStoc and Scribd are similar services that can best be described as YouTube for documents. Youblisher is a PDF publishing service that is very similar to Yudu and Issuu. Tools for building ebooks from scratch. My Ebook is a new service for creating rich multimedia ebooks. One word of caution about My Ebook, you might not want to let your students browse the library of ebooks without supervision. Simple Booklet offers free online booklet creation and publishing. Each page of your Simple Booklet can have multiple elements on it.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

The Top Ten S'Cool Tools for Q1, 2015 EdSurge Newsletters Receive weekly emails on edtech products, companies, and events that matter. We can’t believe it’s already May. And we just remembered--after the first quarter of the year, we take the time to reflect on popular edtech tools we’ve seen over the past three months. Every week, EdSurge sends out an educator-specific INSTRUCT newsletter (sign up here) containing a section called “S’Cool Tools,” where we showcase 3-5 edtech tools that have tickled our fancy. Out of 75+ S’Cool Tools, ten products from Q1 have risen to the top based on the number of clicks they’ve received from our INSTRUCT readers. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. And, at the top of our list, in our coveted #1 spot... 1.

Related: