background preloader

BBC Nature - Adaptations and behaviours

BBC Nature - Adaptations and behaviours
Related:  biologiEvolution

Välkommen till SvampGuiden - allt om svamp och svampar Extreme weather makeovers | National Geographic Kids This primary resource helps children to think about the effect of the weather and change of seasons on the creatures that live in extreme weather environments. Discover how the weather changes the look of some animals. What changes does the change in weather ignite in the animals mentioned? Why does white fur help to insulate the animals? Why is climate change a problem for the Arctic fox? Pupils will learn about extreme weather; snowy Arctic and subarctic winters, and how the weather impacts the animals that live in those conditions in our National Geographic Kids’ weather primary resource sheet. The teaching resource can be used in study group tasks about extreme weather, as a printed handout for each pupil, or for display on the interactive whiteboard. Activity: Divide the class into five groups and assign each group one of the animals from the resource to create a fact file about. N.B. National Curriculum Key Stage 1 Geography objective: Pupils should be taught to: Oops!

Teachers | Classroom Activity | Dogs and More Dogs Objective To learn through an evolution card game how selective pressures can affect an organism's evolution. copy of the "From Wolf to Dog" student handout (PDF or HTML)copy of the "Examining the Game" student handout (PDF or HTML)copy of the "Wolf Deck" student handout (PDF or HTML)scissors1 die Scientists know all dogs descended from the gray wolf, but they don't know exactly how that happened. Tell students that in this activity they are going to engage in a simulation to learn how selective pressures can affect an organism's evolution. You may want to review the following terms with students: gene: A segment of DNA that codes for a particular protein. gene pool: All the genes of all the members in a population. selective pressure: Any environmental factor that favors one trait over another. mutation: A random change in a gene or a group of genes. species: Any group of organisms, the members of which successfully breed with each other, producing healthy, fertile offspring. Sample Results

Växter Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen. De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga. Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger. Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger. Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Pollen Pollenprognoser och mätningar har fått en egen webbplats, pollenrapporten.se - besök den gärna! Mer om växter I Den virtuella floran finns finns över 2000 svenska arter (fröväxter och kärlkryptogamer). Museet forskar Vi forskar om växter på följande enheterna: Fanerogambotanik (fröväxter)Kryptogambotanik (svampar, lavar, alger, mossor)Paleobotanik (fossila växter)

Who Evolved on First? Bud Abbott and Lou Costello While I was writing this post, I heard that Bill Nye and Ken Ham are planning to have a debate about evolution and creation. While it could be an interesting conversation, I suspect that it will suffer from the same communication problems that afflict most of these debates. Have you ever heard the brilliant comedy routine, “Who’s on first?” by Bud Abbott and Lou Costello? While this is a hilarious comedy routine, it also serves as a beautiful example of what usually happens when scientists and non-scientists get into discussions about controversial topics such as evolution, climate change, genetically modified organisms, vaccines, etc. An excellent example of that is evolution. Evolution is on first. There are many words with scientific meanings that are very different from the meanings used in everyday conversations. On a very generic level, the word evolution means change over time. No more Evolution! What in the world does that mean? That is changing.

ArtDatabanken Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. En lista med preliminära bedömningar kommer att läggas ut för extern granskning på ArtDatabankens hemsida den 14:e juli. Den preliminära listan är öppen för kommentarer under perioden 14 juli – 12 september. Läs mer om Rödlistan Hjälp till att hitta groddjur i naturen! Läs mer och ladda ner broschyr och app Nu är det dags för bl.a. insekterna, spindlarna, sniglarna, musslorna och kräftdjuren att flytta in i nya Artportalen. 21 maj tas detta steg mot en komplett Artportal där alla artgrupper går att rapportera. Läs mer om Artportalen Naturvårdspriset 2014 till våtmarksarbete Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Läs mer om årets pristagare ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige. Läs mer och ladda hem rapporten Omkring 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. Läs mer och ladda hem rapporten

NOVA | The Zoo of You By Neil Shubin Posted 10.26.09 NOVA You may not feel much like a shark, fruit fly, or worm, but you share many aspects of your anatomy and physiology with these and all other animals on Earth. All the various bits and pieces of you–organs, bones, nerves, even your genes–show up in different but fundamentally similar forms in other animals, in some cases animals that lived half a billion years ago, revealing how all creatures on Earth, including you, are just variations on a theme. Launch Interactive In this interactive, see how closely parts of your body match those in other animals, from sharks to fruit flies. Neil Shubin is professor of anatomy at the University of Chicago. Image Credits (embryo) Public Domain Embryo Images: (shark, fruit fly, worm) illustrations by Kalliopi Monoyios, taken from Your Inner Fish: A Journey Into the 3.5 Billion-Year History of the Human Body (Pantheon Books, 2008) (body) © Mario Castello/Corbis Body images: (Tiktaalik, Pterosaur, sea anemone) (head)

Skolprojekt Linné Låt Carl von Linné inspirera till: nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att läraatt arbeta undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligtatt diskutera nutid och framtid med utgångspunkt i Linnés tid Linnés helhetsperspektiv passar nutiden och är en bra utgångspunkt för arbetet i skolan. Läs rapporten för Skolprojekt Linné. Tack alla kontaktpersoner i Linnéskola2007 som har besvarat den enkät som skickats ut. Läs sammanställningen av svaren. Skolprojekt Linné vill gärna stödja internationella kontakter mellan skolor. Kontakta info@bioresurs.uu.se för mer information. Pdf-filer av alla häften i serien Linnélektioner finns utlagda på denna webbsida. Läs mer om Skolprojekt Linné Evolution and Natural Selection Nature encourages no looseness, pardons no errors - Ralph Waldo Emerson I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term Natural Selection. - Charles Darwin, The Origin of Species In this lesson, we wish to ask: How did observations in nature lead to the formulation of the theory of evolution? The (R)Evolution of Theory The theory of evolution is one of the great intellectual revolutions of human history, drastically changing our perception of the world and of our place in it. In other words, all of the similarities and dissimilarities among groups of organisms that are the result of the branching process creating the great tree of life (see Figure 1), were viewed by early 19th century philosophers and scientists as a consequence of omnipotent design. However, by the 19th Century, a number of natural historians were beginning to think of evolutionary change as an explanation for patterns observed in nature. Darwin's Theory Variation. Summary

Fossil Vill du veta hur lång tid det tar för ett fossil att bildas eller om alla fossila djur och växter är utdöda, finns svaren här. Du kan även läsa om fynd av fossil i Sverige. Spår av djur och växter Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia. Fossil kan bevaras på en rad olika sätt beroende på omständigheterna, till exempel som försteningar eller avtryck. Hjälper oss förstå livets utveckling De mest kända och spektakulära fossilen är förstås dinosaurier, men det finns fossil av nästan alla typer av djur och växter. Vill du veta mer? Läs om jordklotets utveckling Läs om geologisk tidLäs om bergarter Forskning Museet forskar om fossil på enheten Paleobiologi.

Hands-on Activities for Teaching Biology to High School or Middle School Students by Drs. Ingrid Waldron and Jennifer Doherty, University of Pennsylvania The expression "hands-on, minds-on" summarizes the philosophy we have incorporated in these activities - namely, that students will learn best if they are actively engaged and if their activities are closely linked to understanding important biological concepts. Many of our activities are explicitly aligned with the Next Generation Science Standards, as indicated by (NGSS) in the descriptions below and the links to the right. To accommodate limited budgets, most of our activities can be carried out with minimum equipment and expense for supplies. Additional resources for teaching biology are available at More Minds on Activities for Teaching Biology. Read More Intro and Biological Molecules Is Yeast Alive? Students evaluate whether the little brown grains of yeast obtained from the grocery store are alive by testing for metabolism and growth. Enzymes Help Us Digest Food(revised, July, 2016) Who Took Jerell's iPod?

The National Inventors Hall of Fame The Inventors Hall of Fame, located in Akron, Ohio, was established in 1973 by the National Council of Patent Law Associations, now the National Council of Intellectual Property Law Associations, and the Patent and Trademark Office of the U.S. Department of Commerce. The year of induction is in parentheses at the end of the entry. Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. More on National Inventors Hall of Fame from Infoplease: The 2006 Class of Inductees - The 2006 Class of Inductees Herman Affel, 1893–1972, and Lloyd Espenschied, 1889–1986, ...Rev.

Evolution: Library: Tale of the Peacock At a singles cocktail party, the ending is often predictable. A female may choose a male from several because he is attractive. But why does she think he is good looking? Scientists, stumped by that question throughout the animal kingdom, hypothesized that something more than chemistry drives mate choice. Looks are certainly important for the peacock, with his absurdly bright, burdensome train that he shows off to attract a female. Peahens often choose males for the quality of their trains -- the quantity, size, and distribution of the colorful eyespots. This way of choosing a mate is just one type of sexual selection: members of one sex mating in disproportionate numbers with members of the opposite sex that possess some "showy" feature. But bigger is only better up to a point.

Main Index -- Exploring Nature Educational Resource -- A Natural Science Reso... indicates a section of the site that is available to subscribing members only. Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available. Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters

Related: