background preloader

VideoScribe

VideoScribe

Online Charts Builder Hohli Online Charts Builder Load From Image URL: Chart Data can't equal to original, but very similar to it. Only for images on chart.apis.google.com Chart Type: 3D Pie charts Lines Bar charts Pie charts For Pie Charts with labels choose 1000x300 or 800x375 size Venn diagrams Scatter plots Radar charts Chart Size: 320x240 Horizontal 1000x300 800x375 600x500 320x240 Vertical 300x1000 375x800 500x600 240x320 Square 546x546 400x400 300x300 200x200 Chart Ads: Data: Should be consists only positive numbers, use minus one (-1) for missing value, separated by coma, space or semi(,; ), e.g.: 23, 432, 456, 341 For Lines (pairs): Input data as x-axis and y-axis coordinates, e.g.: x1,y1, x2,y2, x3,y3 Title: Use a pipe character (|) to force a line break in title. Background: Chart is ready you can save it as image Right click on the chart Select "Save image as" Save the image to your computer or copy one of follow code (embedded or image link only) More Sharing Services © 2011 Charts Builder. Developed by Anton Shevchuk

Literature and Latte - Scrivener Writing Software | Mac OS X | Windows “The biggest software advance for writers since the word processor.” —Michael Marshall Smith Grow your ideas in style Scrivener is a powerful content-generation tool for writers that allows you to concentrate on composing and structuring long and difficult documents. While it gives you complete control of the formatting, its focus is on helping you get to the end of that awkward first draft. Your complete writing studio Writing a novel, research paper, script or any long-form text involves more than hammering away at the keys until you’re done. Write, structure, revise Scrivener puts everything you need for structuring, writing and editing long documents at your fingertips. With access to a powerful underlying text engine, you can add tables, bullet points, images and mark up your text with comments and footnotes. Create order from chaos Your research—always within reach Getting it out there Compile your draft into a single document for printing or exporting * Requires KindleGen. Need More?

Zarządzanie bibliografią i organizacja wiedzy Scrivener – najlepszy program do pisania artykułów i książek. Część 1 Wpis na temat Scrivenera znajduje się w „Szkicach” od dłuższego czasu. Pierwotnie chciałem napisać krótką notkę rekomendującą program, potem miała być dłuższa recenzja. Ostatecznie zdecydowałem się, że na temat napiszę co najmniej kilka wpisów różnego rodzaju. Dlaczego? Ponieważ uważam, że Scrivener to jeden z najważniejszych programów w moim własnym warsztacie badacza, który niezwykle usprawnia proces pisania – zarówno na etapie czytania, zbierania notatek, komentowania, jak i pisania oraz formatowania. Scrivener w żadnym stopniu nie przypomina Microsoft Worda czy LibreOffice. Wspominałem już o nim we wpisie, gdy porównywałem trzy platformy (Windows, Linux, Mac). O czym będą kolejne wpisy? Rozpocznę od krótkiej charakterystyki oraz próby przekonania Was, że warto poświęcić czas, aby nauczyć się nowego programu. Podstawowe informacje o Scrivenerze Scrivener jest tworzony przez firmę Literature and Latte. Scrivener – zrzut ze strony Trzy tryby widoku

Ankieta internetowa dla firm, ankiety online dla studentów Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza [Informed consent for medical research. Handbook for researchers] - J. Różyńska, M. Czarkowski | Joanna Różyńska Marek Czarkowski — dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista endokrynolog; nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii; studia podyplomowe z zakresu bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki (2000–2002); studia podyplomowe Advanced Certicate Program in Research Ethics: Central and Eastern Europe Joanna Różyńska — mgr prawa, mgr socjologii, mgr lozoi; studentka Master of Science in Bioethics Mount Sinai School of Medicine (New York, USA) — Graduate College of Union University (Schenectady, NY, USA) Bioethics Program (2006-2009); doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozoi i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2004-2009); absolwentka studiów podyplomowcych The European Course on Biotechnology Ethics , Brno, Czechy (2006) oraz SES European Summer Academy of Bioethics

Related: