background preloader

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”
I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund. Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna. Båda de här teknikerna är bra var och en för sig men jag tycker att maximal effekt får jag när de kombineras. Alla elever blir aktiva, alla måste tänka och berätta för någon vad de tänkt. Related:  Diverse

Exit tickets | Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll.

20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day. It’s not easy. While muting an entire classroom for 35 minutes at a time so they “listen” isn’t ideal, every teacher needs to quiet a noisy classroom at some point. And note, much of what works is indeed about your personality. That said, students deserve to feel protected in a classroom that is efficient, protected, and under the control of a caring adult, so I have to make adjustments for my teaching style and how it relates to my natural personality. So below are 20 (well, 19) ways to get a noise classroom’s attention. 1. No matter the grade level, let students know right away exactly why you need them immediately responsive when you signal for the class to be quiet. 2. This one is the old standby. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bedömning, betyg och lärande Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Självbedömning The big five. De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Kändes som ett bra upplägg idag när jag gjort mitt första samtal. Det är en av de saker jag tycker är så fantastiskt med mitt jobb. Se min lilla film om min målmedvetna undervisning.

Hur är ditt klassrum möblerat? | Rektor Lina bloggar Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte hela sanningen, men en hel del om den undervisning som sker i klassrummet samt ger en bild över hur kommunikationen i klassrummet sker. Dock tror jag inte att alla lärare gör medvetna val gällande klassrumsmöblering som ett stöd i att utveckla och förstärka lärandet. Ann-Marie Körling har skrivit blogginlägget Klassrumsmöblering – rummets betydelse . I sitt inlägg skriver Ann-Marie många frågor som hon ställer till sig själv som lärare. Några av dem är:Vad vill jag med klassrummet? En spännande variant på möblering som jag aldrig sett tidigare hittade jag här. Lappkullan har skrivit inlägget Sitt där du lär dig bäst. Här kan du läsa om möblering för att arbeta enskilt, i grupp och i helklass. Vad känner våra elever när de går in i sitt klassrum? Hur vill du ha det på jobbet? Klassrummet – en plats att längta efter!?

Måluppfyllnad i Mitt Flippade Klassrum I går skrev jag ett rätt bestämt svar till hur jag ser på regeringens förslag till betyg från åk. 4. I mitt inlägg så skriver jag bl.a. att jag inte tror att man höjer elevernas måluppfyllelse genom att ge betyg redan i fjärde klass. Men hur tänker jag då? Hur tänker jag kring ökad måluppfyllnad? Hur arbetar jag med mina elever i Mitt Flippade Klassrum för att få eleverna att nå sin fulla potential? Jag skrev igår att jag är för administration. Ja, för det första är det viktigt att eleverna får öva det som jag bedömer. Det är ju då givetvis lika viktigt att man tillhandahåller verktyg för eleverna som gör att de kan utveckla det som jag ser att de behöver utveckla. I Mitt Flippade Klassrum arbetar jag mycket utifrån modeller. Användbar modell för fördjupad analys, framtagen av Östergårdsskolans SO-grupp Men för de svagare eleverna? Analysmodell för att se orsaker/konsekvenser och åtgärder Riktad skrivning där begreppsmall används Formativ undervisning och formativ bedömning tar tid.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser. Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Strukturerade lektioner Jag brukar också inleda och avsluta lektionerna enligt en återkommande struktur. Lyssna aktivt Redan första skoldagen i åk. 1 brukar jag börja träna eleverna i att lyssna aktivt. Bestämda platser och grupper Det här kan tyckas vara en självklarhet men är samtidigt viktigt för att eleverna ska känna trygghet i klassrummet. Pratlektioner/tystlektioner Jag brukar också berätta för mina elever att vi har olika sorters lektioner. Kaos eller struktur i skolan

Klassrumsmöblering | skolfröken fräken Mar14 Ett U? Två och två? Långbord? Grupper? Presentations Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint. Formative assessment: Confusions/clarifications/prospects for consensus, Oxford, UK, February Creating the schools our children need, NSBA conference, San Antonio, TX, April The role of constructs in equitable assessment, AERA conference, New York, April Feedback, performance and learning, Mind, Brain and Education conference, Potomac, MD, July Formative assessment, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February Assessment literacy, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February How do we prepare students for a world we can’t imagine?

Related: