background preloader

Road Trip Planner and Online Travel Guide - TripCart

Road Trip Planner and Online Travel Guide - TripCart

The nicest routes on RouteYou | RouteYou Plaats van herinnering De Elzas neemt een bijzondere plaats in in de geschiedenisboeken. Oorlog van 1970, twee wereldoorlogen,... Eeuwen lang hebben Frankrijk en Duitsland om de Elzas gevochten! Sommige plaatsen en landschappen zijn voor altijd door dit verleden getekend. Bezoek de plaatsen waar de Franse en Pruisische troepen slag geleverd hebben tijdens de oorlog van 1870. Stel u de hel van de Eerste Wereldoorlog voor tijdens een wandeling door de smalle loopgraven van Vieil Armand, een emblematisch slagveld waar 30.000 soldaten de dood vonden... Tegenwoordig is onze streek een model van verzoening en een van de symbolen van een broederlijk Europa. 93 Resultaten

Routing Software, Route Planning Software, Delivery Route Planner GoPlanIt - Travel Planning - Travel Planning Help - Plan trips with friends in one step - GoPlanit Trip Planner | Tripomatic Voyajo - online road trip planner. Plan your travel itinerary for free! Plnnr - plan the perfect trip, automatically!

Related: