background preloader

Mentimeter Voting

Mentimeter Voting

https://www.govote.at/

Årskurs 7-9 - Media Smart Media Smart för högstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse och kunskap om reklam. Inom områden som etik, lagar och sociala medier får eleverna arbeta med ett antal enkla och roliga övningar. I materialets sista lektion får eleverna arbeta med gymnasievalet och reflektera över betydelsen av att allt fler skolor gör allt mer reklam – bra eller dåligt för eleven? Målet är att eleverna med hjälp av Media Smart ska kunna veta vad som skiljer reklam från information, kritiskt kunna granska ett reklambudskap samt tyda och tolka en avsändare av ett budskap.

Udutu - sign in Udutu Course Authoring Free Account Why choose the learning software platform before you begin to create your course? With the Udutu authoring tool you can build, test, and extract your courses for free. PowToon : Online business presentation software to create free, cool, animated, powerpoint video alternatives Hot Potatoes Home Page Voki Home Introduction to Spectroscopy - SpectraSchool Absorption of infrared radiation brings about changes in molecular vibrations within molecules and 'measurements' of the ways in which bonds vibrate gives rise to infrared spectroscopy. Atom size, bond length and bond strength vary in molecules and so the frequency at which a particular bond absorbs infrared radiation will be different over a range of bonds and modes of vibration. An organic molecule may contain quite a number of different bonds. All of these bonds will be vibrating, and clearly, different bonds will be vibrating at different frequencies.

Postcards connecting the world - Postcrossing Kaizena · Give Great Feedback Interactive Learning Sites for Education - Home

Related: