background preloader

Furutorp goes digital

Furutorp goes digital

Kunskapsvägg åk 1-3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Uppdatering av kunskapsväggen för åk 4-6 anpassad efter revideringarna i Lgr 11 kommer inom kort.

Digital i skolan Skapligt Enkelt matematiskt Cirkbloggen Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet. Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. SAMR-modellen När skolutveckling med IKT diskuteras används ofta Ruben Puenteduras SAMR-modell som utgångspunkt. S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring, t ex när en dator används som en skrivmaskin. Att ordbehandling har många fördelar framför att skriva på en mekanisk skrivmaskin torde vara tämligen oomstritt och en stor del av skolans klassiska attribut kan idag ersättas av digitala verktyg. D – ett femte steg i SAMR? Omdefinierade uppgifter eller omdefinierat lärande? Exempel på skoluppgifter med traditionellt och digitalt upplägg Glosinlärning

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa. Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. "Det handlar om att omdefiniera lärandet" Eva Billert handleder Amanda och Felicia En ung kvinna – Marilyn Spencer – har blivit mördad och eleverna i årskurs 9 är i full färd med att avslöja mördaren. På BBC:s hemsida får de ledtrådar genom dramatiserade vittnesmål och flera grupper har redan påbörjat sina rapporter där de ska lägga fram och motivera sina teorier om vem mördaren är. Laptopparna står uppfällda på bänkarna medan engelskläraren Eva Billert går runt och handleder eleverna. Arboga kommun är en av många kommuner som satsat på en dator per elev. Hösten 2010 startade man sitt en-till-en-projekt för grundskolans och grundsärskolans elever årskurs 7-9. Teknikanvändadet inte en framgång i sig Puenteduras arbete bygger på studier av en-till-en-skolor i delstaten Maine i USA. Digitalt berättande ger fler möjligheter − Det var en elev som hade svårt att uttrycka sig skriftligt. − Hon gjorde en helt fantastiskt berättelse utifrån ämnet ”Vad hösten betyder för mig”, säger Eva Billert och ler vid minnet. Roligt med kunniga lärare

Kunskapsplattan Checklista-vt-14-%C3%A5k-1.pdf Skapligt Enkelt Experimentskafferiet

Related: