background preloader

Furutorp goes digital

Furutorp goes digital

Språk i alla ämnen för alla elever Under läsåret 2014/2015 kommer Släbro- och Råby lärare delta i "språklyftet". Det betyder att vi kommer träffas och diskutera frågor som rör språkets roll för kunskapsutvecklingen och språkets roll i vår undervisning. Lärmodulen skall ses som en första introduktion till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Efter dessa fem träffar med tillhörande förberedelser och efterarbete kommer varje arbetslag att välja inom vilket område de vill fördjupa sig. SyfteSyftet med denna "lärmodul" är att vi genom gemensam läsning och gemensamma diskussioner ska utveckla vår undervisning så att den anpassas till våra elevers olika behov och förutsättningar när det gäller språk- och kunskapsutveckling. Vår sida/bloggPå denna sida, som fortlöpande uppdateras, kommer all information om vårt språkutvecklingsarbete att finnas. ExtramaterialUnder fliken extramaterial kommer läs- och länktips som vi delar med oss av under och mellan träffarna att läggas upp.Våra träffar

Natsmarta QuadBlogging är titeln på en ny kurs som jag planerar för till hösten. Inspirationen fick jag på BETT mässan tidigare i år. Syftet är att med bloggandet som verktyg utveckla våra elevers skrivande. I kursen får deltagarna hjälp och stöd i att skapa en blogg, lägga upp profiler och komma igång med att låta eleverna blogga. Vi delar in oss i quaddar, dvs. fyrlingar, eller med andra ord smågrupper med fyra skolor i varje grupp. Uppdraget att skriva blogginlägg går runt bland skolorna i varje quad i 4-veckors cykler. Bilden kommer från siten quadblogging.net. Upplägget är: 6 tillfällen á 90 min (ev. 2 timmar) under hösten 2014 samt våren 2015. I kursen diskuterar vi också ramar för hur man skriver respons, kommer överens med eleverna om vad man får skriva i blogginlägg och i respons, lär oss mer om PUL och liknande frågor. Länken för att göra en intresseanmälan är: Anmäla dig ”på riktigt” kan du inte göra förrän kring terminsstarten i augusti.

Digital i skolan Pedagogiken i praktiken | Om skola och skolutveckling ur ett klassrumsperspektiv

Related: