background preloader

Flippa klassrummet - enkelt och på svenska

Flippa klassrummet - enkelt och på svenska
Related:  formativ undervisning och bedömningflippatUndervisning

Flippat lärande - fyra pelare För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande. Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. Det kan tyckas vara samma sak, men om vi reder ut begreppen lite blir det tydligare att det faktiskt finns en skillnad. F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Flexibel inlärningsmiljö innebär att det i klassrummet finns gott om utrymme och tid för kollaborativt lärande.

Vad är det flippade klassrummet? Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete.Professor Eric Mazur började använda instruktionsfilm när han undervisade på Harvard under 1990-talet. År 2004 startade Khan Academy och arbetssättet blev tillgängligare även för ”secondary education” (gymnasiet) i USA. Andra som har arbetat länge med det flippade klassrummet är Jonathan Bergmann och Aaron Sams. Det finns mycket diskussion kring det flippade klassrummet. Många fördelar lyfts fram, bland annat att eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, de har hela tiden tillgång till genomgångar (vilket ger möjlighet att upprepa en föreläsning så ofta de vill) och tid för verkligt arbete i klassrummet. Ett bra flippat klassrummet är inte så enkelt som man kanske tror.

Spökägget Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd. Speciellt om man fått hicka. Idag var jag på besök inne hos ettorna som arbetat utifrån boken Spökägget av Peggy Andersson under höstterminen. Temat går ut på att det plötsligt dyker upp ett ägg i klassrummet. I förra året var samtalet en stor del av min undervisning, men jag arbetade inte aktivt med att få in läsfixarna i arbetet. Eftersom ettorna jag hälsade på idag har haft ett spökägg som kläckts, och det har fötts just ett spöke, så passade jag på att läsa boken om Lilla spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg. Vi utgick ifrån spågummans lässtrategi och tittade på framsidan och baksidan av boken och försökte förutspå, tänka ut vad boken skulle handla om. Baksidestexten var spännande, speciellt den lilla texten, som vi absolut inte kunde låta bli att läsa. Källkritik, att våga ifrågasätta, är något eleverna får bekanta sig med genom att jag tar tillvara deras nyfikenhet kring små texter som står i början och på baksidan av boken.

Eleverna är lata Eleverna ser inte filmerna. Varför är det så? Full av entusiasm ger man sig ut i flippvärlden och så slutar det med att responsen blir otroligt låg. Jag tror inte på att bara kasta sig in i det hela när det gäller flippat. När du så har funderat på var du själv befinner dig är det dags att prata med eleverna. Dessutom måste vi möta eleverna där de befinner sig. Du behöver få med dig eleverna på den här resan. Om du verkligen vill flippa så ge inte upp. Betyg - Så funkar det! | Pedagog Värmland Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala? Filmen beskriver vad som är nytt och varför förändringarna med läroplanen och betygsskalan har gjorts. Kunskapskrav Många har tyckt att det varit svårt att förstå kunskapskraven – det eleverna ska lära sig i skolan. Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? Filmen avslutas med principerna för betygssättning.

4 learning strategies that make the most of flipped learning Chances are, you've heard of the flipped classroom. In fact, you could be tired of hearing about it by now or dismiss it as a fad. "What's the big deal?" you might ask. After all, pre-teaching has been around since the 1990s, and video and its related formats have been used in the classroom since the 1950s. Is all the hype warranted? Because we are some of the pioneers of the flipped classroom movement, you might think we would shout a resounding "Yes!" What flipped learning is — and isn't The common description of a flipped classroom is having students watch instructional videos at home and do the typical homework — worksheets, problem sets, back-of-chapter exercises — in class. The danger of settling in at Flipped Class 101 is that it doesn't fundamentally change anything. Flipped learning is not about making videos. Educators have only a fixed amount of time with students and need to use it effectively. Each educator will answer this question in his or her own way. 1. 2. 3. 4.

Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet Kunskaper och erfarenheter från idrotten hjälper barn och ungdomar med funktionshinder att utvecklas motoriskt, känslomässigt och mentalt. – Genom att arbeta med hela människan kan idrottare nå bättre resultat och barn och ungdomar bättre rörelsemönster vilket underlättar för skolarbetet, förklarar Susanne Wolmesjö, lärare idrottsfolkhögskolan Bosön. Uppdaterad: 2015-01-08 13:52 Susanne Wolmesjö har tagit emot och hjälpt idrottare i alla åldrar och på alla nivåer. – När förälder och barn kommer till mig brukar jag börja fråga vad barnet vill bli bättre på. Bli bättre i matematik, klara av att sitta still eller att bli bättre på att fokusera och koncentrera sig är oftare utgångsläget för föräldrarna. – Att barnet får sätta målet ger motivation. De motoriska testerna och övningarna visar var det finns brister i motoriken. – Killar man en bebis på ryggen så drar de ihop sig och lyfter rumpan. Läs om Svetlana Masgutova Educational Institute Motorisk träning i Barkens handbollsklubb

5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students My first year teaching a literacy coach came to observe my classroom. After the students left, she commented on how I asked the whole class a question, would wait just a few seconds, and then answer it myself. "It's cute," she added. Um, I don't think she thought it was so cute. I think she was treading lightly on the ever-so shaky ego of a brand-new teacher while still giving me some very necessary feedback. So that day, I learned about wait/think time. Many would agree that for inquiry to be alive and well in a classroom that, amongst other things, the teacher needs to be expert at asking strategic questions, and not only asking well-designed ones, but ones that will also lead students to questions of their own. Keeping It Simple I also learned over the years that asking straightforward, simply-worded questions can be just as effective as those intricate ones. #1. This question interrupts us from telling too much. #2. #3. #4. #5. How do you ask questions in your classroom?

Related: