background preloader

Daphne Koller: What we're learning from online education

Daphne Koller: What we're learning from online education

Ali Carr-Chellman: Fiúk tanulási kedvének visszaszerzése videojátékokkal | TED Talk Subtitles and Transcript So I'm here to tell youthat we have a problem with boys,and it's a serious problem with boys.Their culture isn't working in schools,and I'm going to share with youways that we can think about overcoming that problem.First, I want to start by saying, this is a boy,and this is a girl,and this is probably stereotypicallywhat you think of as a boy and a girl.If I essentialize gender for you today,then you can dismiss what I have to say.So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.This is a different kind of boy and a different kind of girl.So the point here is that not all boysexist within these rigid boundariesof what we think of as boys and girls,and not all girls exist within those rigid boundariesof what we think of as girls.But, in fact, most boys tend to be a certain way,and most girls tend to be a certain way.And the point is that, for boys,the way that they exist and the culture that they embraceisn't working well in schools now. How do we know that? Thank you.

What is Distributed Individual Leadership? | Quadrant 3: Distributed Individual | Contenu du cours GSE2x Skip to this view's content Please enter your e-mail address below, and we will e-mail instructions for setting a new password. Help Have general questions about edX? Have a question about something specific? Report a problem Make a suggestion Ask a question Please note: The edX support team is English speaking. Thank you for your inquiry or feedback. We're Sorry, edX accounts are unavailable currently The following errors occurred while logging you in: Your email or password is incorrect Please provide the following information to log into your edX account. Required Information Account Preferences

Tom Chatfield: 7 módja annak, ahogy a játékok megjutalmazzák az agyunk | TED Talk Subtitles and Transcript This may all soundreally quite alarming to some people,an index of something worryingor wrong in society.But we're here for the good news,and the good news isthat I think we can explorewhy this very real human effort,this very intense generation of value, is occurring.And by answering that question,I think we can take somethingextremely powerful away.And I think the most interesting wayto think about how all this is going onis in terms of rewards.And specifically, it's in termsof the very intense emotional rewardsthat playing games offers to peopleboth individuallyand collectively.Now if we look at what's going on in someone's headwhen they are being engaged,two quite different processes are occurring.On the one hand, there's the wanting processes.This is a bit like ambition and drive -- I'm going to do that. I'm going to work hard.On the other hand, there's the liking processes,fun and affectionand delightand an enormous flying beast with an orc on the back.It's a really great image.

Leendő tanítók és a digitális eszközök pedagógiai kihívásai - Barabási Tünde A norvég oktatás egy magyar tanár szemével - Hello Magyarok! Az iskolarendszer A következőkre jöttem rá eddigi ittlétem folyamán: az általános iskola hét évig tart, ezt vizsga követi, ez alapján kerülnek be a tanulók az ungdomskoléba (Middle School). Itt 8., 9., 10. osztályos gyerkőcök tanulnak, tehát három éves a suli. Itt is vizsga zárja a tanulmányokat, és az eredmény alapján mehetnek tovább a videregående skoleba, ami kb. a gimnáziumnak felel meg, vagy szakközépbe. A diák a gimnáziumban érettségit szerez és egyetemen tanulhat tovább, míg a szakközépben szakmát tanul. Nagyon tetszik, hogy 7. osztályos koruktól kezdve folyamatosan vizsgák vannak, a továbbtanulás érdekében, 7., 10. és 12. vagy 13. osztályban is. De térjünk csak vissza a Tromstun ungdomskolébe. Egy átlagos tanítási nap Eleve már az más, hogy 60 perces órák vannak. Mert maximum öt órája van a gyerekeknek egy nap. A szankció hiányának is megvan az előnye: a gyerek jól érzi magát az iskolában, nem gyomorgörccsel indul el, és nem is úgy üli végig. Tanári szerkezethez

Gamifikáció a felsőoktatásban – egy online kurzus tapasztalatai | Sárga Paripa Pár hónapja felkértek egy online módszertani kurzus gamifikálására. A kurzus felsőoktatásban dolgozó oktatóknak kívánt IKT módszertani eszközöket bemutatni, melyeket a résztvevők majd saját kurzusaik során használhatnak. A kurzus egésze – az egyes IKT eszközöket leszámítva – a Google+ közösségi felületen zajlott. A kurzus játékosítása során szempont volt, hogy növeljük a résztvevők aktivitását, szemléltessük a játékosítás módszertani megfontolásait és megmutassuk a platform (Google+) erősségeit és gyengéit egy játékosított online kurzus kontextusában. A kurzus megpróbált szimulálni egy hagyományos egyetemi kurzust, ezért végsősoron mi, a szervezők dönthettünk az értékelési eszközökről és módszerekről. FONTOS: A kurzus gamifikált érdékesítési rendszerének tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy minél több játékosított elemet be tudjon mutatni. A rendszer alapját egy pontgyűjtő-mechanizmus adta. Megfelelt oklevél: 550 pontKiválóan Megfelelt oklevél: 800 pont 1.

Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon - Gyarmathy Éva Nyíri Kristóf :: Virtuális pedagógia – A 21. század tanulási környezete | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A Nyugat filozófiájának megalapozó munkája, Platón Állama, egyszersmind megalapozó munkája a Nyugat neveléselméletének is. Az Állam, látszólag, az ideális politikai berendezkedésről szól; valójában azonban az oktatás-nevelés új – az írni-olvasni tudó társadalom szükségleteinek jobban megfelelő – típusa mellett érvel. Az alfabetikus írás az i. e. 5. századot megelőzően még kevéssé volt elterjedt; a század utolsó harmadára azonban az athéni társadalmi elit gyakorlatilag írástudóvá vált. Platón egy kommunikációs forradalom közepette élt. Az írásbeliség kialakulását megelőzően a görögök a homéroszi költeményeket hallgatva tanultak a versmérték, ütem és dallam színpompás közegében – mint Platón megjegyzi. Gyakran halljuk mármost, hogy Platón, a nevelő, rossz véleménnyel volt az írott szövegekről. Vajon miért választotta Platón éppen az „idea” – eidos, „forma” – vizuális alapú terminust ama állítólag „nem érzéki”, elvont fogalmak jelölésére? Szerves tanulási környezetek Ikonikus fordulat

Bessenyei István – Szirbik Gabriella: Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus | Oktatás-Informatika Folyóirat A szociológiai, szociálpszichológiai és pedagógiai alapú ismeretelméletek a megismerés és tudás egyéni és társadalmi jellegének elemzésével, a tudás keletkezésének, tárolásának, kontextualizáltsági és hálózati szervezettségi fokának, elsajátítási útjainak és technikáinak meghatározásával foglalkoznak. Végül is – más-más fogalmi keretben ugyan – de arra az eredményre jutnak, hogy a tudás mindig valamilyen kommunikációs hálózatban, az egyéni és a közösség tudások egymásra hatásából alakul ki. A hálózati tanulás elmélete abban nyújt újat, hogy feltételezi, hogy a tudástárolási és tudásmegosztó rendszerek technológiai újításai, a virtuális realitások globális rendszerei nagymértékben dinamizálják a hálózatosodási folyamatokat, és ez más megismerési utakat, másfajta tudásokat is generálnak. A különböző szaktudományágak más és más szempontból közelítik meg az emberiség hagyományait, a közös kultúrkincset, az értékeket, a normákat, az eszméket és a tudást. A konnektivizmus előzményeiről G. Z.

gyori-II-beliv_reader.pdf

I find the same to be true. I always inform them ahead of time of my expectations beyond the discussion though, I find this important to ensure they actually get the science or meat of the topic. by sesti Dec 22

Sesti
I love to incorporate quick videos followed by paideia style discussions. by sesti Dec 22

When I incorporate videos in my lessons, students tend to understand better or get motivated to learn. Active learning impacts positively students' performance. by quijote17 Nov 13

When I incorporate videos in my lessons, students tend to understand better or get motivated to learn. Active learning impacts positively students' performance. by quijote17 Nov 13

I couldn't agree more! The video was very informative and gave me insight as to how I should incorporate this type of learning into my classroom. by jmoser Nov 4

I have to start off by saying that this video gave me goose bumps. Soooo very inspiring. As a k-12 educator, I am going to do my best arrange most of my lessons with online learning. I have quite a few students that don't have computers or internet access at home. I am willing to give up some of my time after school to allow them an opportunity to use computers. Thanks Daphne Koller and TED Talk. by tarver1023 Sep 20

Related: