background preloader

Strukturerade%20samtal%20Lathud

Strukturerade%20samtal%20Lathud

slutligen... ERIKSSON LINDVALL utgångspunkt vid kunskapsutv. frågeställningar Så lappar du ihop arbetsplatsträffen | Chefen i fokus På arbetsplatsträffen ska medarbetarna bjudas in till dialog och delaktighet. Det är i alla fall tanken, men de flesta har suttit på arbetsplatsträffar där det inte blivit som det är tänkt. Nyckeln är noggrann planering. Gör det själv Att leda arbetsplatsträffar, eller APT, så att alla blir engagerade och aktiva är långt ifrån lätt. – Du ska skapa en helhet samtidigt som alla enskilda måste få utrymme och komma fram. Arbetsplatsträffen ingår som en del av överenskommelsen mellan arbetsgivaren å ena sidan och personal och fackförbund å andra sidan. samverkansavtalet men träffarna ska vara en del av den ­löpande verksamheten. – Delaktighet skapar motivation och en ansvarskänsla och forskningen har visat att delaktighet även minskar stress. Men hur gör man då för att få träffarna att fungera som det är tänkt? – Våra hjärnor behöver tid för att bearbeta. Den andra aspekten är innehåll. – Det är bra att jobba med teman och ta ett ämne ordentligt, åtminstone några gånger per år.

mer steg i lärledandet Rektor Forssén Oj vilket tempo det varit de sista veckorna. Tjänsteplaneringar, lönesamtal, schema, rekryteringar, budget, elevärende, ja listan kan göras precis hur lång som helst. Dessutom så toppar vi med två fantastiska skolavslutningar tillsammans med våra underbara elever! Har försökt att uppdatera mailboxen, attesterat fakturor, skickat mail med lite delegerade uppgifter, sommarbreven är skrivna och ja nu närmar det sig semester. Vi har ett gränslöst uppdrag och i den lilla organisationen är det så många olika delar som ska falla på plats in i det sista. Men nu sitter jag här, och ska ta lite semester. Så ska ni tänka alla som arbetar inom förskolan och skola. Ha en härlig sommar!

steg för steg i lärledander handledning kontra lärledning ASK grupper De 44 första sidornas gulmarkeringar i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal: - Kollegialt lärande - Problembaserad skolutveckling - Det är i mötet mellan lärare och elever som skolutvecklingen tar gestalt. - Lärares erfarenhetslärande utgör således en grundstomme i skolutvecklingssammanhang - Vid erfarenhetslärande tenderar man att framför allt lägga märke till det som stämmer överens med de föreställningar som man redan har medan det som inte stämmer tenderar att sorteras bort eller ses som undantag som man inte behöver bry sig om. - Skolutveckling innebär att medvetna och kunskapsbaserade förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna. - När lärare beskriver sin förståelse av skolutveckling handlar det mer om att hitta lösningar på de problem man möter i undervisningssituationen och mindre om att transformera mål till handlingsplaner som sedan utvärderas. - Att eleverna blivit annorlunda anges av lärare som den viktigaste problemskapande och utvecklingsanstiftande faktorn. - En fördjupad problemförståelse - Steg 1. - Steg 2.

Gulmarkeringar sidan 44-72 i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal - Kollegialt lärande De flesta känner intuitivt skillnaden mellan ett samtal som präglas av att man är på samma våglängd respektive ett samtal där man pratar förbi varandra. Samspelet mellan tanke- och känslokanalerna tycks vara mycket betydelsefullt för hur samtalet och kontakten upplevs. En liten pojke står på lekplatsen och gråter och ropar påmamma. På fjärde våningen öppnas ett fönster ochmamman ropar ”Vad är det nu då?” Barnet håller upp sin tumme och ur gråten urskiljer mamman att pojken gjort illa tummen. Hon lutar sig då ut genom fönstret på fjärde våningen och blåser på tummen. Aktivt lyssnande för att fånga in och uppmärksamma budskap som ges på känslokanalen men i förklädd form. ”Om du tror dig förstå mig så snabbt, så begriper du förmodligen ingenting” eller ”Om du redan förstår mig så behöver jag ju inte säga mer då.” Istället för att säga ”Jag förstår” hellre bör fråga ”Hur menardu?” Ofullständiga utsagor behöver förtydligas ”Det är svårt att prata.” Människor reagerar olika på dubbla budskap.

Related: