background preloader

Texttyper

Texttyper
Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Mer info om: Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke. Berättande text.

Ett halvt ark papper ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Vad som är problemen i den svenska skolan och hur den svenska skolan ska förändras har blivit en av de riktigt heta debattfrågorna i Sverige. Särskilt efter PIRLS-resultaten i december 2012 och Pisa-resultaten i december 2013, som båda visade en stark negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse, det vill säga både för elever i fjärde skolåret och för 15-åringar. Många inlägg är viktiga och insiktsfulla, men min uppfattning är att betydelsen av vad som sker i själva undervisningen inte diskuterats tillräckligt. Jag dristar mig till att, mot bakgrund av en jämförelse med Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i alla internationella kunskapsmätningar, i fem punkter sammanfatta några orsaker som kan ha bidragit till svaga läsförståelseresultat i Sverige. Dessa har inte tillräckligt lyfts fram i den skolpolitiska debatten: • Behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan.

texttyper cecilia jalkebo Jordgubbar och smultron Det första ledet, jord, är ett relativt vanligt prefix för växter som växer nära jorden eller marken (jämför jordärtskocka, jordnöt med flera). Det andra ledet, gubbe, anses vara ett gammalt svenskt dialektord med betydelsen ’liten klump’. Ett konstigt ord kan man tycka, som möjligen passar bättre på andra växter. Och regionalt har jordgubbe faktiskt också använts som benämning på potatis. Jordgubbe har huvudsakligen använts de senaste hundra åren eller så i svenskan, men har förekommit åtminstone sedan 1600-talet. Att man i de flesta språk inte skiljer på våra begrepp jordgubbe och smultron beror helt enkelt på att jordgubben är ett slags smultron, en framodlad hybrid av olika smultronarter. Smultron i sin tur är ett gammalt svenskt ord. Våra kära gubbar är alltså odlade smultron, och smultron som är lite större, som klumpar helt enkelt.

Letter Writing Guide - Letter Writing & Sample Letters Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag?" "Känner du mig?" 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne. App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. LÄS MER: Var och vart – kan du skillnaden?

Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter. Senare får vi veta att klassen är i slutskedet av ett arbetsområde som handlar om att skriva korta, berättande episoder från sitt eget liv. Vi passar på att låta vår nyfikna blick vandra klassrummet runt och får känslan av att varje kvadratmeter är planerad in i minsta detalj, att det finns en tanke bakom varenda del av rummet. Studieresa Grade 5 – Read aloud

GENRER Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av. Genre Novell Uppgift till krönika Vi- och dom mentalitet Genre Självbiografi Genre Brev Genre - Recension Genre Referat Genre Insändare Genre artikel Genre Krönika Genre Reportage Genre Debattartikel Genre Debattartikel den korta versionen Genre Debattinlägg INGRESS???

Íslenska liðið er stærst | pluggasvenska.nu Som uppvärmning inför söndagens átta liða úrslit gegn Frakklandi har vi ställt samman en liten isländsk fotbollsparlör • Ingen kan ha missat att islänningarna skriker áfram Ísland! när de hejar på sitt lag. Island skördar stora fotbollsframgångar i Frankrike. Det har ju hittills gått väldigt bra för islänningarna i EM 2016. Och innan vi ger oss i kast med den isländska fotbollsordlistan listar vi några användbara fotbollsfraser. Island är känt för sin språkpuristiska hållning. Grammatisk exkurs: knöttur, knött, knetti, knattar Isländska är ett flekterande språk. Sången som ALLA Islänningar sjunger nu, och som har blivit den isländska fotbollssången (och nästan en ny nationalsång) är Ég er kominn heim ‘jag har kommit hem’ av Óðinn Valdimarsson (f. 1937,d. 2001). Liknande inlägg

Information reports, Factual text types, Text types, English Year 6, NSW | Online Education Home Schooling Skwirk Australia What is an information report? An information report is a factual text, which means it provides information about something. An information report is used as a way to gain a better understanding about a living or non-living subject. An information report: uses facts to explain something gives details about a topic does not contain personal views is usually written, but can also be presented orally (spoken). Examples of information reports Topics, or subjects, found in information reports can be about one specific thing or a group of things. cars ocean animals rainforests pollution computers Structure of an information report Formal written information reports usually follow a very specific structure. The first introductory paragraph, known as the classification, explains the aspects of the topic that will be covered in the report. The following information is contained in the body paragraphs. The conclusion of an information report gives any final details or facts about the topic.

phpSyntaxTree - drawing syntax trees made easy About phpSyntaxTree allows you to generate graphical syntax trees from labelled bracket notation phrases. You can then include the graphics into your homework or assignments. Please send your comments and suggestions to andre@ironcreek.net. Usage Enter a phrase above using labelled bracket notation. To create a node with subscript parts, separate the subscript part using the _ character. Disable color and/or smooth lines to create a more black & white printer friendly image. News 2006-08-02 - phpSyntaxTree moved to Google phpSyntaxTree is now hosted on Google Code instead of SourceForge. 2005-08-25 - We speak dutch! The dutch translation of phpSyntaxTree is now available. 2005-08-20 - We speak German! phpSyntaxTree is now also available in German! If you would like to contribute any other language, please send email to andre@ironcreek.net.

Läs- och skrivdagen 2014 | Lärarfortbildning Om konferensen I den internationella kunskapsundersökningen PISA presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i läsförståelse. Skillnaderna mellan olika grupper av elever har vuxit. Det är fullständigt oacceptabelt och situationen måste förändras. Vad fungerar bäst för eleverna? Målgrupp Alla som arbetar med läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-5 Innehåll 08.15RegistreringKaffe/te med smörgås 09.00Välkommen! 09.10Hjärnans krav på läsundervisningen – att lära sig förstå vad som egentligen står i en textSusanne Weiner Ahlström, utbildningskonsult inom läs- och skrivpedagogik och författare till ”Språkbiten” Den ultimata läsmetoden existerar inte. Hur tar man reda på exakt vad eleven kan och inte kan? 10.15Ökad och säkrare läsförståelse genom modeller som fungerarBarbro Westlund, en av våra mest framstående läsforskare Vad innebär det för eleven att aktivt arbeta med att utveckla sin förståelse för texter? 11.15Kaffe/te med frukt 12.45Lunch 14.45Kaffe/te med kaka

Related: