background preloader

Creaza

Creaza

http://www.creazaeducation.com/home

Related:  Presentation/PublikationFormation et pédagogie

Book Creator steg för steg- lär hur Jag är just nu runt på förskolor och har workshops kring appen Book Creator. Många önskar lathundar på vilka funktioner som finns så man i lugn och ro kan ta del av på förskolan. Jag har därför sammanställt några dokument som jag delar här: Låna gärna men ange att du lånat dem på denna sida:) Det är en kreativ app, lättarbetad och rolig att skapa i tillsammans med barnen på förskolan:) men den lämpar sig minst lika bra till elever i skolan som skriver böcker, dokumenterar studiebesök, resor eller utflykter eller som ett verktyg för att presentera ett arbetsområde och vad man lärt. Narrable. Creer un diaporama sonore en ligne Narrable est un nouvel outil web2 qui va faire parler vos images. Narrable permet de faire des diaporamas sonores très facilement. Narrable se présente lui même comme un outil de storytelling.

Create a new strip You are using an ancient web browser, Stripgenerator does not work properly in it.Get rid of Internet Explorer 6! Upgrade to a new version or use another browser like Chrome, Opera, Safari or Firefox. StripGenerator Make animation. Cartoon animation maker. How to create animation yourself? Use our online software to make gif animation. Top 20 of Best Sites to Create Cartoon Characters of Yourself EmailShare 3EmailShare Do you feel uncomfortable showing your real photo in any online profiles and avatars? If your answer is Yes, here we have a solution to you – create a carton character of yourself. There are many free web services out there allow you to create a picture of yourself in a cartoonized way, so that you can use it to represent yourself on Facebook, Twitter, Gravatar, Windows Live Messenger, and other social networking sites.

6 alternatives modernes à PowerPoint Réussir une présentation passe parfois par un support visuel adapté, permettant de garder son auditoire accroché. Même si ça ne fait pas tout. Le célèbre Microsoft PowerPoint reste incontournable, surtout dans le monde de l'entreprise, et bien qu'efficace pour faire ce qu'on lui demande il peut être bénéfique de chercher des alternatives, pour renouveler un peu le style de ses présentations. Et pour tout dire, il en existe des centaines, de qualité vraiment variable.

Audio Editor: easily edit your audio online for free. Free Web Applications Choose your language FileLab Audio Editor Rework your audio files online and get a completely new refined and enhanced with effects output track! NN.TT en Educación Infantil Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition.

Alternatives à Powerpoint en 2014 Powerpoint est le logiciel de présentations le plus utilisé dans le monde. Il représentait 95 % des parts de marché en 2012 (selon Bloomberg Businessweek). Souvent critiqué pour son ergonomie et son manque de fonctions collaboratives, il est aussi associé aux présentations ennuyeuses et réunions soporifiques. (Voir Mort par Powerpoint)

Free online voice recorder - SpeakPipe 1. Adjust your microphone volume 2. Click Allow to enable your microphone Click Allow on the panel above Here is an example: Google Chrome requires an additional permission to access the microphone. The Art Of Storytelling » Tell A Story Get inspired by featured artwork from the Delaware Art Museum and write a story through the interactive Tell a Story activity. Look through the images below for a brief introduction on how this activity works, or click on the link below to begin telling your story. Launch the Tell a Story Activity 1) Choose an inspirational work of art

Related: