background preloader

Creaza

Creaza
Related:  Presentation/Publikation

Create Amazing Presentations Online in Minutes GoAnimate for Schools Presentazioni online gratis Descrizione: Elenco dei siti che offrono informazioni, guide, risorse e consigli su PowerPoint e come realizzare slideshows, magazine interattivi e presentazioni aziendali online. Sono presenti anche sottocategorie: Zoho Show è un ottimo servizio web based per realizzare, editare, pubblicare e mostrare direttamente online le proprie presentazioni. Amberjack è una libreria JavaScript che consente di realizzare un vero e proprio tour introduttivo per il proprio sito. Animoto.com è un servizio che consente di presentare le proprie foto in modo accattivante utilizzando svariate opzioni di montaggio audio-video. Authorstream si propone in pratica come lo YouTube delle presentazioni PowerPoint. Bunkr è un'applicazione Web che consente di preparare direttamente online slide in stile PowerPoint utilizzando contenuti video, di testo, foto, ecc. Cu3ox è un interessante programma gratuito disponibile per Windows e Mac con cui si possono realizzare slideshows di immagini flash e testo in 3D.

Book Creator steg för steg- lär hur Jag är just nu runt på förskolor och har workshops kring appen Book Creator. Många önskar lathundar på vilka funktioner som finns så man i lugn och ro kan ta del av på förskolan. Jag har därför sammanställt några dokument som jag delar här: Låna gärna men ange att du lånat dem på denna sida:) Det är en kreativ app, lättarbetad och rolig att skapa i tillsammans med barnen på förskolan:) men den lämpar sig minst lika bra till elever i skolan som skriver böcker, dokumenterar studiebesök, resor eller utflykter eller som ett verktyg för att presentera ett arbetsområde och vad man lärt. BookCreator steg för steg Dela med dig till andra iPads av böcker gjorda i appen Book Creator Dela med dig av böcker gjorda i appen Book Creator till mottagare utan iPad (tex till vårdnadshavare som har dator) I min workshop försöker vi använda alla möjligheter denna app har, både ljud, bild, text och film. Som bonus skickar jag med detta: Flygblad med flikar Relaterade 91 appar för förskolan I "Appar" I "Allmänt"

5 Best Prezi Alternatives - Business Presentation software - by PowToon! In the last couple of years many people have been searching for innovative ways to create executive, unique, and memorable presentations. PowerPoint was exciting in the early days of its launch, but too many boring presentations led to the creation of new softwares like Prezi. Prezi presentations helped to prevent us from falling asleep during presentations, but the zooming in and out effects of their software, and limited manipulation capabilities, called for more options and new players in the presentation market. 1. PowToon – Best Prezi Alternative Of course our very own PowToon made the top of our Prezi presentation alternatives list! To show you what we’re all about, take a look at a PowToon created by one of our users. PowToon is perfect for educators, students, small business owners, and entrepreneurs. 2. PowToon has taken design and slideshow presentation software to the next level with our new product, PowToon #Slides. 3. Calling all iPad users! 4. 5. Slid.es

Cartoonize Yourself Animation for Kids | Create an animation online with ABCya! Animate ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years. Our educational games are easy to use and classroom friendly, with a focus on the alphabet, numbers, shapes, storybooks, art, music, holidays and much more! ABCya’s award-winning Kindergarten computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years.

Top 20 of Best Sites to Create Cartoon Characters of Yourself EmailShare 3EmailShare Do you feel uncomfortable showing your real photo in any online profiles and avatars? If your answer is Yes, here we have a solution to you – create a carton character of yourself. There are many free web services out there allow you to create a picture of yourself in a cartoonized way, so that you can use it to represent yourself on Facebook, Twitter, Gravatar, Windows Live Messenger, and other social networking sites. Today we have collected a list of 20 popular sites that allow you to create a cartoon character of yourself. Cartoon Photo instructables Joystiq Mii characters WeeWorld meez BeFunky Yahoo! FaceYourManga Wooz World AnyMaking Portrait Illustration Maker South Park Studio The Simpsons Movie KusoCartoon Cartoon Yourself Cartoon Your World Moonjee Messdudes WaniB share Author: Jules, Quertime Editorial

40 siti web ed apps per creare presentazioni Certamente la creazione di presentazioni resta una delle modalità più comuni di utilizzo delle tecnologie digitali in classe. Purtroppo ancora troppi colleghi si limitano ad utilizzare programmi come PowerPoint, a pagamento e residenti nel pc. Fortunatamente sono disponibili una gran quantità di siti web ed apps che, oltre a consentire la creazione di splendide presentazioni, risultano molto semplici da usare. Qui di seguito ecco un elenco di strumenti di presentazione raccolti da Technology Tidbits: Thoughts of a Cyber Hero, alcuni dei quali sono già stati recensiti nel mio blog. 9Slides - A wonderful site and app for adding video/audio narration to a presentation. Articoli correlati Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Uppfattades nästan inte som skolarbete Eleverna i studien hade även utbyte med elever i Tanzania via Skype. Bilden av mottagaren som genuint intresserad

637 Free PowerPoint templates and backgrounds - High Quality b 58,086 Free PowerPoint Templates and Backgrounds Over time we have built up a collection of 58,086 free PowerPoint templates, themes and PowerPoint Backgrounds. You can download these professional designs for free. Coloured Card Cartoon Pop Art Template Subtle waves business template Pencils Business Card Our best templates Free PowerPoint Backgrounds Corporate Powerpoint template Editable Newspapers Rainbow PowerPoint Template Film Strip with Countdown Latest Templates Paw prints template Football pitch template Cupcake PowerPoint Template Cow PowerPoint Template Sea View PowerPoint Template Click to view all of our latest templates >> Free PowerPoint Theme collections Presentation TemplatesBusiness Templates Design templates Keynote themes PowerPoint Presentation Even More Themestransport themes Our best templates More Free TemplatesPowerpoint maps medicalPowerPoint Template Builder Seasonal templates Templates by Tag Clip art and sound clips Free Clip Art PowerPoint Sounds Click here for more templates >>

The Art Of Storytelling » Tell A Story Get inspired by featured artwork from the Delaware Art Museum and write a story through the interactive Tell a Story activity. Look through the images below for a brief introduction on how this activity works, or click on the link below to begin telling your story. Launch the Tell a Story Activity 1) Choose an inspirational work of art First, select a work of art as the inspiration for your story. 2) Tell your story Next, you'll write a story to accompany the artwork. 3) Share your story Once finished, you have the option to send your creation to family and friends, and submit it to the Delaware Art Museum to be included in an online gallery of stories. Launch the Tell a Story Activity

Related: