background preloader

Edutopia

Edutopia
Is Social Media Relevant? Take the Quiz Before we talk social media, let's talk about the relevance of social media by taking a quiz. Which of the following is most likely to be true? ☐ Should we teach letter-writing in the classroom? Kids need to write letters and mail them. The Social Media Answer ☑ There's one form of writing that can arguably get someone fired, hired or forced to retire faster than any other form of writing. One form of writing is that powerful. If you guessed social media, you're right. The Social Media Myth The myth about social media in the classroom is that if you use it, kids will be Tweeting, Facebooking and Snapchatting while you're trying to teach. You don't even have to bring the most popular social media sites into your classroom. 12 Ways Teachers are Using Social Media in the Classroom Right Now Tweet or post status updates as a class. It's in the Standards Social media is here. Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook | Mitt öppna klassrum Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Vi kommer ägna lektionen denna gången åt att diskutera inlägg som delas på Facebook. 2. Vi kommer använda oss av några artiklar som diskussionsutgång. Vad sa du att jag delade? Ica-kupongen är falsk Cyberbullying - let's fight it together The music throughout the film is a song by Ben Folds called Still Fighting It. You can listen to it here: JOE: Um … Hi. My name’s Joe. I don’t really have anyone to talk to, so … I thought I’d tell my story like this. When it all started, I just tried to laugh it off. Text on mobile phone screen: No Number YOU LITTLE KISSASS! Text on computer screen: Anon5446: HEY FREAK joebpruett: hu’s dat Anon5446: YOUR WORST NIGHTMARE Anon5446: LOSER! Email on screen: Date: Tue, 10 Jul 2007 16:36:31 + 0100 (BST) From: anon5446@anonymail.com; Subject: To: joe.b.pruett@emailbox.co.uk Text on screen: YOU LITTLE KISSASS! JOE: Well, that’s it. JOE: (on video camera) I thought they were supposed to be my friends, but they’re all laughing at me. Text on screen: Cyberbullying is bullying It ruins lives Cyberbullying Let’s fight it together Ben Folds - Still Fighting It - Lyrics

Prata nätrespekt i skolan | Debatt Skolan måste ta tillvara internets möjligheter och ge nödvändig kunskap för unga att verka i det digitala samhället. Skolans uppgift är att förbereda elever att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolan behöver ta klivet från analog undervisning till en undervisning som förbereder elever för det digitala samhället. Trots att det står i grund- och gymnasieskolans läroplan visar både stiftelsen.Se:s rapporter liksom Skolverkets upp- gifter att skolan inte följer läroplanen. Som föräldrar måste vi våga fråga våra barn om vad som hände på nätet i dag på samma sätt som när vi frågar hur det var i skolan. Surfa Lugnt - som representerar statliga myndigheter, företag och frivilligorganisationer - vill genom initiativet #nätrespekt: Få fler vuxna att tala med unga om nätet. Få lärare att tala med elever om nät- beteende. Att Sverige ska införa en nationell IT-strategi för skolan. Att skolor i morgon, under Safer Internet Day talar #nätrespekt under en lektion. Krstina Axen Olin Ordförande Surfa Lugnt

Lararmaterial_ViljaVeta.pdf ”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion Användningen av sociala medier växer ständigt och användarnas ålder blir allt lägre. Medier som Facebook och Instagram har tydliga åldersgränser för att skydda yngre barn som inte kan hantera internet. Det finns också utbildningar på skolor och föreningar för föräldrar gällande sociala medier och hur de bör övervaka sina barns vanor på internet i skyddssyfte. Men vad händer då när föräldrarna via sina konton på sociala medier exponerar barn från födseln, hur påverkas barnen av detta och hur står det sig gentemot åldersgränsen på sociala medier? I Sverige har föräldrar ett ansvar att skydda sina barn enligt barnkonventionen och föräldrar är även ställföreträdare för sina barn rent juridiskt tills att barnen blir straffmyndiga. I praktiken fungerar det så att om en förälder lägger ut en bild som barnet inte samtyckt till och som skadar barnet på något sätt så bryter den föräldern mot barnkonventionen, föräldern blir en gärningsman och barnet ett brottsoffer.

Planera in No Hate i höst Vuxna i skolan behöver inte vara experter på digitala medier men de spelar en viktig roll i att hjälpa unga som råkar illa ut online. Under hösten kommer mer pedagogiskt material, denna gång med fokus på främlingsfientlighet. Planera in det redan nu i din undervisning! Följande verktyg finns redan tillgängligt för gratis nedladdning på Nohate.se: 9 poddar med tillhörande utbildningsmaterial om lagar kring nätet 6 utbildande poddar på olika teman 4 råd för att förebygga hat på nätet 2 interaktiva utbildningar om hat online No Hate Magazine: en tidning som ger en bild av näthat idag och vad man kan göra åt det, innehåller intervjuer och illustrationer …och mycket mer No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs samtidigt i en rad länder i Europa.

Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt För att motverka att omedvetet förstärka och vidmakthålla myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Handboken Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppet jämlikhet. Regional tillväxt genom jämställdhet Handboken är en del i Region Värmlands arbete för jämställd regional tillväxt och ska bland annat delas ut till landstinget och Värmlands kommuner. – Region Värmland har ett uppdrag från regeringen att jobba med tillväxtfrågor, och i det uppdraget är jämställdhet en viktig fråga. Läs mer

Unga kränks i ny app Appen Secret skapar oro på skolor runt om i landet. Enligt antimobbingsorganisationen Friends har flera unga utsatts för anonyma kränkningar och hot. Appen har utvecklats i USA och fungerar som ett socialt nätverk likt Instagram eller Facebook. Skillnaden är att användarna är anonyma och att avsändaren till det som skrivs inte syns. För några dagar sedan rapporterade Helsingborgs Dagblad om att hundratals ungdomar på en skola i Helsingborg har blivit påhoppade, hånade och uthängda av sina anonyma ”vänner”. Secret, som finns för både Android och Iphoe, har laddats av över en miljon användare. I Sverige lanserades Secret i våras och i samband med skolstarten för några veckor sedan började antimobbingsorganisationen Friends få samtal och mejl av personer som utsatts för kränkningar. – Elever har skrivit i panik och bett oss stoppa appen, men det har vi ingen möjlighet att göra, säger Olle Cox nätexpert på Friends. – Att stänga av tekniken är aldrig vägen att gå. – Prata med någon vuxen.

Oscar Semb | Lektionsplanering – Så slipper vi ett nytt Instagram-fall Vi har nu chansen att slippa ett nytt Instagram-fall. Den nya appen Secret har redan fått fäste i Sverige och har blivit en anonym plattform för att dela med sig av ”hemlisar”. Eftersom appen är anonym så förekommer det inte bara känslor och tankar, likt en anonym dagbok. Bilden är lånad av Helsingborgs Dagblad Så här kommer ett förslag som jag hoppas att få hjälp med att sprida. Bilden är lånad av Elias Gertz Kanske vill du ägna en hel lektion åt det här. 1) Hur skulle du känna om ditt namn dök upp här? 2) Vad händer med vårt samhälle när tillgången till anonyma plattformar ökar? 3) Hur kommer det sig att det står så mycket kränkande om unga tjejer? 1) Om du har kort om tid kan ni diskutera frågan i klassen. 2) När människor får fler och fler plattformar att uttrycka sig, dessutom anonymt, så måste vi ställa oss frågan om det handlar om att förbjuda plattformarna eller om det egentligen handlar om att vi har värderingar som är skruvade. 3) Här har säkert eleverna en massa idéer själva.

Hit kan du vända dig Polisen: Alla brott som begås via internet, mobiltelefon eller annan it-teknik bör polisanmälas genom att du uppsöker närmaste polisstation eller ringer 114 14. Är det akut ring 112. Barnens Hjälptelefon (BRIS) 116 111 Öppet: Vardagar 10 – 21 (stängt onsdagar 13-16), lör-sön 14-21. Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa om vad som helst. BRIS-mejlen Om du inte känner för att ringa till Barnens hjälptelefon kan du alltid tryggt och anonymt maila till vuxna på BRIS på www.bris.se. BRIS-chatten Öppet: Vardagar 10 – 21 (stängt onsdagar 13-16), lör – sön 14 – 21. Här kan du som är under 18 år chatta med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP/PBU-mottagning) Till BUP/PBU kan du vända dig för att få stöd och hjälp bland annat genom samtal. Du får vända dig till vilken mottagning du vill, men det brukar vara enklast att ta kontakt med den närmast där du bor. Barn- och elevombudet, BEO Brottsofferjouren (BOJ) 0200-21 20 19 Mind

Idag ska vi prata om internet – årets viktigaste lektion Så inledde jag en lektion med mina 6:or och mina 5:or. Efter att ha nått fram erbjöd jag mig att ha samma lektion med parallellklasserna också, vilket välkomnades med öppna armar. Det här var nog den viktigaste lektionen jag kommer ha under året. Många elever bemötte min inledning med skeptiska miner, rullande ögon och suckar. Som utgångspunkt hade jag två bilder från skolverket.se. Vi pratade om hur man ska agera när man publicerar saker, vilka risker det finns, säkerhetsinställningar, delningsinställningar och selfies. Tänk på vad du lägger ut på nätet Vi pratade också om nätmobbning. Var rädd om dig på nätet Bilderna nedan är skapade av Jacob Möllstam och finns i alla klassrum på mellanstadiet. Efter detta lyfte jag också fram vikten av att tänka på att det man gör regleras av de vanliga lagarna. Jag plockade också fram Google för att visa lite hur Google styrs av våra inställningar och våra sökningar. Så, vad var effekten av det här? Det här var den viktigaste lektionen under läsåret.

» Bloggarkiv Instagram och Surfa Lugnt: Så hjälper du unga visa nätrespekt som vuxen! - Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Instagram publicerar idag goda råd om hur du som vuxen hjälper unga att tänka till kring vilka bilder de delar – för ett respektfullt Internet för alla! Instagram är en app för delning av foton och filmklipp via mobilen som har en stor användargrupp hos unga idag. Internet är en unik plats för att umgås, utbyta idéer och åsikter, få ny kunskap och inte minst dela bilder och filmklipp med familj, vänner och andra. Men det är viktigt att vara respektfull och mån om sin egen trygghet, också på nätet. Surfa Lugnt och Instagram har gemensamt tagit fram konkreta råd till vuxna för att de ska kunna stötta unga och hjälpa dem att visa nätrespekt. Några av råden konkret kring Instagram: Dela med ansvar! Ta del av råden i sin helhet här. Surfa Lugnt har också generella råd till vuxna att möta unga i deras nätvardag.

Checklista för sociala medier Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst.

Related: