background preloader

Pili Pop – An iPad App for Learning English

Pili Pop – An iPad App for Learning English
Pili Pop is an iPad app designed to help students learn English vocabulary. The app presents students with a variety of learning scenarios. In one scenario students identify objects after hearing the narrator’s prompts. In another scenario students speak into their iPads to identify objects. Each activity is a timed activity. Pili Pop tracks students’ progress for them. Pili Pop is currently free to download with level one included for free. Tags: efl, ELL, ESL, ipad apps, language arts Related:  Vocabulary, grammareng undervisningstipsDigitala tips

How in questions -ENGAMES The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. In this post I try to introduce the basic phrases “How much”, “How many”, “How often”, “How well”, “How long”, “How far” and “How old”. How in questions – mindmap Here the students can practise the basic usage of the word HOW in questions. The way you can create questions with how. In the first game your task is to complete the questions with the correct word. In the second game you should choose the correct answer and shoot only the BAD ducks. I hope that by now you know all the basic usages of the word HOW. Självrättande förhör – Google sparar min tid | PedagogCecilia Min språkundervisning är ganska otraditionell på så sätt att vi inte använder oss av en lärobok som vi följer med tillhörande text- och glosläxa. Däremot lär vi oss ord kopplat till temat vi håller på med och har ett behov att då och då testa av att vi kan de ord vi har försökt lära. När jag upptäckte hur tillägget Flubaroo kan kopplas på ett Google Formulär blev mina förhör självrättande vilket innebär mer tid för mig att lägga på viktigare saker än att rätta glosor. Tjoff, tjoff och så har eleverna fått ett mail med sitt resultat. Jag hoppas att det här inlägget kan lära dig också hur man gör :) Steg ett är att skapa ett Google Formulär. Steg två är att koppla på tillägget Flubaroo vilket du gör inifrån kalkylarket där elevernas svar samlats. Fyra klasser gånger en kvarts manuell rättning av glosförhör per vecka blir till en ledig timme varje vecka då jag kan uträtta himla mycket mer givande saker. Ha det gott! Cecilia

Avslutat I drömmarnas värld mha I-Movie. Då har vi jobbat igenom alla 6 kapitel i vårt skriv- och matteprojekt I drömmarnas värld. Vi har jobbat igenom olika delar som utvecklar vårt berättelseskrivande. Vi har jobbat med adverb och adjektiv, skrivit listor och brev m.m. Dessutom har vi kring varje kapitel jobbat med en stavningsregel kring svårstavade ord och då tagit hjälp av Livet i bokstavslandets program från säsongerna 2 och 3. Vill ni titta lite på upplägget kring kapitlen så finns de på länken här. Sista kapitlet heter Lugna nätter och där ska eleverna knyta ihop säcken kring berättelsen. Vi tittade också på Livet i bokstavslandet, avsnittet om choklad. Vi samlar ihop alla våra kapitel och läser för en kompis, bättrar på en del bilder där det behövs och sedan förbereder eleverna sig för att spela in en I-Movie film av sin berättelse. Stolta och glada elever som hjälps åt för att fixa till fina små filmer.

With pictures English Teachers: If you would like to use this Question Words wall chart in your classroom, then you can purchase a copy here: Question Words Wall Chart and Flash Cards. The most common question words in English are the following: WHO is only used when referring to people. (= I want to know the person) Who is the best football player in the world? Who are your best friends? Who is that strange guy over there? WHERE is used when referring to a place or location. (= I want to know the place) Where is the library? WHEN is used to refer to a time or an occasion. (= I want to know the time) When do the shops open? WHY is used to obtain an explanation or a reason. (= I want to know the reason) Why do we need a nanny? Normally the response begins with "Because..." WHAT is used to refer to specific information. (= I want to know the thing) What is your name? WHICH is used when a choice needs to be made. (= I want to know the thing between alternatives) How do you cook lasagna? Next activity

Rate Your Writing Chart This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August. It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest. Not only do I love it, but I NEED it! The only problem is that it’s geared towards 1st grade. I decided to create my own to use with my 3rd graders. I haven’t decided if I want to start with the 4 sample on top or the 1 sample.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull. Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Således krävs ett medvetet arbete för att höja lärarkårens digitala kompetens och kanske framför allt kårend didaktiskt digitala kompetens. Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. De lärare som å andra sidan är ovilliga att ens försöka utveckla sin digitala kompetens och därefter sin didaktiskt digitala kompetens måste försöka ge sig tid att våga prova, våga fråga och våga testa.

Idioms Idioms are expressions that would have different meanings if you took the words apart. The individual words in the idiom don’t usually help you make sense of it; you just have to know what it means. It would be helpful to do some online practice to gain a better understanding of idioms. Here are a couple examples, along with their meanings. In the dark- The actual meaning for this would be that there is no light were you are, but the meaning of the idiom is that you don’t know what’s really going on. Inside joke- These words don’t make much sense together, but the meaning of this idiom is that it is a joke that only certain people will understand; maybe those inside the circle of friends. Idioms are fun to read, but they’re even more fun to use in your writing. Here are a few more you can use: catch you later, say the word, hit the roof, a piece of cake.

Webbresurser för att öva engelska I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler. Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Elevspel.se En gratis webbsida där du kan anmäla dig som lärare, sedan skapa elevkonton och ge dina elever uppdrag i olika ämnen. Storybird.com– gör din egen bok. Newsreel easy– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen. Newsreel– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen, och presenterar aktuella nyhetshändelser på lätt engelska. Denna sida har två underavdelningar: kids och teens British Council kids British Council teens News in Levels– nyheter på tre olika nivåer med övningar till.

QR-koder för Biblioteken i Värmland. (I Inlägget finns lathund för att läsa och skapa QR-koder) För en tid sedan fick jag en förfrågan om att komma till Kronoparkens bibliotek och medverka vid en nätverksträff för Biblioteken i Värmland. De har en nätverksgrupp för mångfald och integration. Så idag var jag och min kollega Anna.Karin Bjärby där och pratade om QR-koder, hur vi använder dem i förskolans verksamhet tillsammans med barn och vårdnadshavare för att främja språkutveckling, men också hur vi går tillväga rent tekniskt för att läsa av och skapa QR-koder. QR står för quick respons. Det är alltså en genväg för att snabbt komma åt information. I det flerspråkiga arbetet på vår förskola innebär det att barnen enkelt får tillgång till sagor, sånger på olika språk. I den här filmen ser bland annat hur barnen använder QR-koder på vår förskola. (3.30 in i filmen ser du QR-koderna) Det var ett mycket intressant möte och viktiga frågor diskuterades. Att läsa av qr-koder För att kunna scanna av en qr-kod behöver din enhet vara ansluten till ett nätverk. Skapa youtube-konto

Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan. Siffror Lär dig räkna och skriva till tio på engelska. Djur Lär dig namn på djur med hjälp av bilder. Korsord Enkla korsord på engelska som passar bra för nybörjare. Nursery rhymes I Storbritannien och USA är det väldigt populärt med ”Nursery rhymes”. Klassiker För de som läst engelska lite längre har vi plockat ut några korta stycken ur kända klassiker att läsa själva eller i grupp. Åsikter Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den.

Bedömarträning i engelska Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning. Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Läs mer om ämnesprovet I dokumentet som du hämtar hem nedan kan du läsa mer om strukturen i ämnesprovet och del olika delarna. Om ämnesprovet i årskurs 6 i engelska (116 kB) Materialet är utvecklat och framtaget vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Se Gudrun Ericksons filmade introduktion

Related: