background preloader

Såhär i “flipp-tider”…

Såhär i “flipp-tider”…
Related:  fykeinspirationssidor it

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Inte förrän någon gång i årskurs 7-9 behöver läraren, som i steg 6, berätta hur en fysiker skulle ha pratat om de fenomen som elevernas regler handlar om. Diagnostiskt material

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Att lyssna på olika nyhetsinslag är bra och gärna ihop med en text och då vid andra lyssningen om man ska följa lyssnarstrategierna. Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt

teknikochnatur Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega »

Twitterseminare Ämneskunskap i fysik-kemi Permanenta magneter Magneterna är kända åtminstone från garderobsdörrars och penalers låsmekanismer. På kylskåpsdörrar fäster man papper med knappliknande magneter. Den magnetiska växelverkan sträcker sig alldeles tydligt över ett avstånd: en magnet påverkar föremål som befinner sig en bit från magneten. En järnspik dras till en magnet. Vi gör försök med stavmagneter. I försöken användes först enfärgade magneter, eller magneter som är tejpade så, att färgen på polerna inte syns. Magnetpoler Vi undersöker hur små spikar fästs vid magneterna. Vi fortsätter försöken med stavmagneter, som har bara två poler, vilka befinner sig vid magnetstavens ändpunkter. Vi iakttar att vissa poler hos stavmagneterna starkt dras till varandra, men om den ena magneten vänds om, repellerar magnetpolerna varandra; magneterna hålls i detta läge inte ihop. Vi undersöker vår iakttagelse mera systematiskt. Slutledningar: En magnet har alltid åtminstone två olika poler. Kompassen Vi undersöker en kompass. Bild 0 Bild 23

Twitterskola för FoU #foutwitterskola | redaktionen Kanske har du hört talas om det utvidgade kollegiet, ett digitalt personalrum? Begreppet Det utvidagde kollegiet myntades av Anne-Marie Körling och är ett samlingsnamn för aktiviteter på nätet där lärare delar med sig och diskuterar undervisning och skola. Twitter fungerar som ett nav för pedagoger och skolfolk i hela landet. För Pedagog Stockholm har Twitter varit en viktig del sedan starten 2010. På fredag har vi på redaktionen en twitterskola för kollegorna på FoU-enheten här på utbildningsförvaltningen. Målet med seminariet är komma igång med att twittra. /Eva-Li Littorin @MrsLi Kom i håg! Twitter betyder kvitter (fågelläte) Tweet är ett meddelande på 140 tecken som som du skriver och skickar ut till alla de som följer dig på Twitter. # En hashtag är en märkning av till exempel ett diskussionområde, en fråga eller ett event. RT betyder retweet. DM betyder direktmeddelande. Exempel på hashtags Resurser och länkar om Twitter #skolchatt Det digitala kollegierummet.

Experimentskafferiet Digitala plattformar | Pedagogiskt Centrum Pedagogiskt Centrum jobbar kontinuerligt med utveckling och förvaltning av digitala plattformar som utformas utifrån konkreta frågeställningar inom ramen för det interkommunala samarbetet. På ett kostnadseffektivt sätt kan GR därför stödja kommunernas viktiga pedagogiska uppdrag och bidra till att lösa de utmaningar som den moderna skolan ställs inför. Här ryms såväl konkreta lösningar med råd och stödjande underlag, som metodplattformar där kunskapsutbyte och spridning kan uppstå. Nedan listas några exempel på de plattformar som Pedagogiskt Centrum ansvarar för. PlugInnovation.se Inom ramen för Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avbrott i gymnasieskolan, utvecklas den digitala plattformen PlugInnovation.se. VUP: Verktyget för utbildningsplanering Bedömning för lärande Bedömning för lärande är ett kompetensnätverk där pedagoger får söka kunskap och inspiration samt dela med sig av tips och erfarenheter inom formativ bedömning med pedagoger från hela Sverige.

UPPTÄCKARGLÄDJE | - LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Digitalt lärande | Pedagogiskt Centrum Digitala verktyg är i dag en naturlig del av vårt samhälle. Teknikutveckling förändrar våra vanor och vårt samhälle hela tiden. Detta har bidragit till att arbetsmarknadens krav, förväntningar och behov har fått en annan karaktär. I och med det så förändras också kraven på skola och lärande. Idag behöver vi förbereda våra elever för ett arbetsliv på en rörlig arbetsmarknad med höga krav på problemlösning, social kompetens, digital kompetens, förmågan att lära sig lära och företagsamhet. Även vårt sätt att lära och de möjligheter som finns kring lärande har förändrats. Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom alla våra styrdokument, från förskolans läroplan till vuxenutbildningen. Pedagogiskt Centrum arbetar idag systematiskt för att tillsammans med utbildningsanordnare höja den pedagogiska, digitala kompetensen hos all skolpersonal, både teoretiskt och praktiskt.

Skapande & levande teknik | A topnotch WordPress.com site Tips på pedagogiska bloggar Det finns ett delat Googledokument som innehåller tips på pedagogiska bloggar. Den som har en pedagogisk blogg kan själv lägga in uppgifter om vad bloggen heter, var man hittar den, vem som driver bloggen, vad den handlar om etc. För den som är intresserad av något särskilt (t ex IKT) är det lätt att se vilka bloggar som skriver om IKT. I dag (28/1 2014) finns det 51 bloggar med i dokumentet (kommentar: sedan jag publicerade inlägget för 5 dagar sedan har antalet bloggar i dokumentet växt till 81 stycken :) ), så du hittar garanterat några som du tycker är intressanta att följa och om du har en egen pedagogisk blogg, lägg in den i dokumentet! Klicka på bilden nedan för att komma till Googledokumentet! Hoppas du hittar intressanta bloggar att följa! Det finns även ett delat Googledokument som innehåller länkar till olika skolrelaterade grupper på Facebook.

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS Arbetsområdet Vi bygger bilar är under omarbetning och anpassning till Lgr 11. Målgrupp: Årskurs 4-6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi bygger bilar. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-filen som finns längst ned på denna sida. Många barn tycker om leksaksbilar, både bilar som man drar igång och radiostyrda bilar. Bilen måste tilltala den person som skall använda den. Bilen kan vara en modell av en verklig bil eller en fantasibil. Övergripande mål Målen med detta arbetsområde är: eleven skall bli förtrogen med hur man kan styra och reglera olika föremål eleven skall kunna planera och genomföra en konstruktion där styrning och reglering ingår som en del Hämta undervisningsmaterialet "Vi bygger bilar" För att öppna pdf-filer behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Relaterade länkar Övrigt Bilder på bilar som barn har byggt

Related: