background preloader

8th Grade Reading Comprehension Interactive Help

8th Grade Reading Comprehension Interactive Help
Related:  Engelska

Reading Comprehension Worksheets "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Thanks so much!" -- Susan B., Carter, KY. 03/21/12 Like these materials? On this page you will find our complete list of high quality reading comprehension worksheets created specially by our team for students in grade levels K-12. READTHEORYWorkbooks Visit our online store here! Our reading comprehension worksheets teach students to think critically, draw inferences, understand scope and global concepts, find or recall details, and infer the meaning of useful vocabulary words. © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home. Grade 1 - Find more here! Phew! You really really like reading comprehension. Critical Thinking Reading Comprehension Worksheets Short Story Reading Comprehension Worksheets Answers for this series are included at the end of each worksheet."

Reading Comprehension - Free Worksheets Home- English- Math - Reading - Research - Keys - Newsworthy - Links - Contact Reading Comprehension, Volume 5: Number 32, Word Meanings From Context Number 31, The Painting Number 30, Word Meanings From Context Number 29, Charity, Poem Number 28, Word Meanings From Context Number 27, Mysteries Number 26, As I Awake, Poem Number 25, Democracy and Freedom Number 24, Modest Requirements Number 23, Martin's St. Number 22, Word Meanings From Context Number 21, Word Meanings From Context Number 20, Word Meanings From Context Number 19, You, Poem Number 18, Word Meanings in Context - Antonyms Number 17, Winter Heat Number 16, Word Meanings From Context - Synonyms Number 15, Word Meanings From Context Number 14, The Presidential Campaign Number 13, Memories, Poem Number 12, Word Meanings From Context Number 11, Campaign Finance Reform Number 10, Simple Math Number 9, Fashion Blues Number 8, Word Meanings From Context Number 7, Thank You Sincerely, Poem Number 6, Treasure, Part IV Number 5, Treasure, Part III

Reading Comprehension - Printables & Worksheets - Fiction, Non-Fiction, Holidays page 1 abcteach features over 1,000 multi-page reading comprehension activities. These include biographies, history lessons, and introductions to important concepts in social studies, science, holidays, and more. Fictional stories are also available, providing students with fun and imaginative scenarios to explore. These stories serve as great backdrops for questions about problem solving, emotions, moral and ethical dilemmas, and vocabulary interpretation. Use the subcategories below to find reading activities written for your students’ comprehension level. In addition to the readings, the majority of our worksheets have attached study questions and games that reinforce important vocabulary words and key concepts. Want access to all of the reading comprehension packets on abcteach? Favorite saved.

Forgotten Books 1,000,000 Free Books, World's Largest Online eBook Library Free Online Reading Comprehension Exercises EnglishMaven Free online Reading Comprehension Exercises and Quizzes. We love reading comprehension. We think you do too. Short Stories In these reading comprehension exercises, students read a short story and then answer questions about details in the story. Exercises by ReadTheory "Time to..." - Low Beginning. 10 questions. 77 words. Informational Passages These exercises are interactive, colorful, unique, and provide interesting information about a range of subjects. "Bees" - Mid Beginning. 10 questions. 200 words.

18 Animations of Classic Literary Works: From Plato and Shakespeare, to Kafka, Hemingway and Gaiman Yesterday we featured Piotr Dumala's 2000 animation of Fyodor Dostoyevsky’s classic novel, Crime and Punishment, and it reminded us of many other literary works that have been wonderfully re-imagined by animators -- many that we've featured here over the years. Rather than leaving these wondrous works buried in the archives, we're bringing them back and putting them all on display. And what better place to start than with a foundational text -- Plato's Republic. We were tempted to show you a claymation version of the seminal philosophical work (watch here), but we decided to go instead with Orson Welles' 1973 narration of The Cave Allegory, which features the surreal artistic work of Dick Oden. Staying with the Greeks for another moment ... This one may have Sophocles and Aeschylus spinning in their graves. Eight years before Piotr Dumala tackled Dostoyevsky’s Crime and Punishment, Dumala produced a short animated film based on The Diaries of Franz Kafka. E.B.

Att skriva en argumenterande text på engelska En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt. Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Lektionstid kommer vi arbeta med detta på engelska. Det finns en del som man måste tänka på för att texten ska bli bra: 1. 3. Exempel på fler bindeord hittar du här: Bindeord Du behöver också ha med ord som uttrycker dina egna och andras åsikter och känslor tex: I wish - jag önskar I feel - jag känner I dream of- jag drömmer om I hate - jag hatar I dislike - jag ogillar Exempel på fler ord som uttrycker åsikter och känslor hittar du här: Ord som uttrycker känslor och åsikter För er som lär er bättre genom att lyssna och titta kommer här en film om hur man skriver en argumenterande text: - Är rubriken intresseväckande?

Webbaserade ordbehandlare. Låt eleverna skriva när de inte vågar prata! - Rosana Månsson Genom att använda en webbaserad ordbehandlare satt jag igång en hel klass till att först skriva och sedan prata engelska inför hela klassen. Med mina engelskgrupper har vi tidigare jobbat med formella och informella brev samt med att skriva vykort på engelska. Efter att ha läst inledningen till en text i vår lärobok som löd: ”He promised to write long letters to his friends at home, telling them everything he did. But he was too busy, so he wrote postcards instead.”, ställde jag en spontan fråga: What’s the difference between a long letter and a postcard? Alla tittade på mig och ingen svarade. Vi skulle använda datorerna senare under samma lektion och när jag såg verktygen framför mig bad jag eleverna om att skriva anonymt sina åsikter på en webbaserad ordbehandlare, nämligen Meetingwords. Det stämmer väl med vad min ämnesspanare-kollega Helena Kvarnsell beskriver i sin bok, Digitalisering som lyfter skolan teori möter praktik (2015), om att skapa motivation: Referenser: Diaz, P. (2014).

Mount Perception: Klassen övar upp sin förståelse i engelska Vid ett flertal tillfällen har jag i Facebook-gruppen Engelska 6-9 läst om kolleger som genomfört "30-day-challenge", där elever i 30 dagar ska genomföra olika aktiviter på engelska. Idén är enligt uppgift (se kommentar nedan) ett resultat av kollegialt samarbete och ursprungsidén kommer troligtvis från Emmeli Johansson men har sedan strukturerats upp av Mia Smith som presenterar sin version på bloggen Mias klassrum och jag har använt mig av delar av hennes upplägg. Under hösten 2014 läste jag en kurs vid Umeå universitet som heter Datorspel och lärande. Genom att spelifiera undervisningen kan man väcka mer engagemang och lust i lärandet men i skolarbetet är det viktigt att ingen blir utslagen, alla måste känna att de bidrar till framgången. Tid till reflektion är ytterligare en betydelsefull aspekt om man ska använda sig av spel i lärandet. Själva berget tillverkade jag i Google Drive med Google Drawings.

Related: