background preloader

Lässtrategier

Lässtrategier

Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Moment 2 - vattenfärger Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. (Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)Moment 3 - hitta kanterna Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Nu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten.

bedömningsunderlag TAKK För Språket Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier. Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Min skola har, under ett par år, implementerat och arbetat med RT-reciprocal teaching som metod där vi sett fantastiska framsteg hos våra elever. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum… Med tända kandelabrar och spamusik kom föräldrarna in och satte sig.

dashington-hedge.com Ett halvt ark papper dashington-hedge.com Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. Språkstörning Att inte kunna göra sig förstådd och att inte förstå. Det är svårt att inse vidden av denna oerhörda konflikt. Att som barn samtidigt befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede ställer hela känslolivet på ända. Aggressivitet eller slutenhet – reaktionerna är många. Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en funktions­nedsättning där det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation. Att ha en språkstörning kan innebära… … att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk­ning, ordförråd eller grammatik. Barn och ungdomar med språk­stör­ning behöver träffa varandra. Förskolor Det finns språkförskolor på flera orter i Sverige. Skolor Många barn med språkstörning går integrerade i kommunala grund­skolor. Det är också viktigt att det finns möjlighet att samla barn med språkstörning till en egen klass där man använder specialpedagogik för att utveckla barnens språk. Gymnasiet Hur många finns det?

åk 1 Planering för läsåret och veckoupplägg med Livet i Bokstavslandet Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort Tema Valet Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet Läsning på olika sätt i Bokstavslandet Information om läsläxan - igen Övningar inför FN-dagen Barnboksveckan 12 - 16 november Glimtar från barnboksveckan Värdegrund i skolan Läsupplevelsekalendern Välkommen in! Livet förr och nu, del 1 Vänskapstema Mumintrollen i undervisningen - berättelseskrivande och skapande Livet i Bokstavslandet läromedlet Barn och ord i centrum Här är länkar där följande ämnen beskrivs: förbundet i Sverige » Språkstörning Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att språkproduktionen, språkförståelsen eller användningen av språket är påverkad i någon grad. En språkstörning kan yttra sig på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från övergripande kommunikationssvårigheter till svårigheter att uttala vissa ord. Vid språkstörning är språkförmågan påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Språkets områden Form – Formen (fonologi och grammatik) har med uttal och grammatik att göra. Innehåll – Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Användning – Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket. Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar, men definieras av att det är barnets mest framträdande funktionsnedsättning.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända. då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla!

Logopeden i skolan Låt oss prata om

Related: