background preloader

Kunskapstest på alla ordklasserna

Testa dig själv och se vad du kan! Detta är ett test du kan göra för att se vad du kan om ordklasserna. Du kan göra testet direkt eller först repetera dina kunskaper om ordklasserna här. Därefter kan du göra testet. Under frågorna finns ett facit du kan gå till när du är färdig. Läs och repetera det som du har fel på. Gör gärna dessa tester tillsammans med en vän! Övningar ger färdighet! Lycka till! Vi stödjer projektet - Jag mobbar inte - läs mer här! Vilka ordklasser tillhör dessa ord i meningarna? Skriv dina svar på ett papper eller skriv ut sidan. Nils hade tjugo kronor i fickan. Substantiv – subst. Artikel – art. Adjektiv – adj. Räkneord – räkn. Personliga pronomen – pers. pron. Reflexiva pronomen – refl. pron. Reciproka pronomen – rec. pron. Possessiva pronomen – poss. pron. Demonstrativa pronomen – dem. pron. Determinativa pronomen – det. pron. Interrogativa pronomen – inter. pron. Relativa pronomen – rel. pron. Indefinita pronomen – indef. pron. Verb – verb Hjälpverb – hj.verb Adverb – adv. Färdig? Related:  Svenska

Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu LukiMat Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin Laajennettu haku... Osiot Sijainti: Pääsivu › LukiMat LukiMat Lukeminen Tietopalveluun on koottuna tietoa lukemisen kehittymisestä, opettamisesta ja oppimisvaikeuksista sekä tukikeinoja lukemisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja lukutaidon tukemiseen. Vanhemmalle-osasta löytyy perustietoa lukemaan oppimisesta ja siinä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista. Materiaalit sisältävät tietoa lukemisen perustaitojen harjoitteluun tarkoitetuista Ekapeleistä sekä pelien latauslinkit. Matematiikka Tietopalvelu-osassa tarjotaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa lasten matematiikan taitojen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, taitojen arvioinnista ja tukemisesta. Perustietoa ja käytännön neuvoja löytyy myös Vanhemmalle-osasta. Materiaalit-osasta löytyvät tietokoneavusteiset harjoitus- ja arviointimenetelmät Numerorata, Ekapeli–Matikka ja Neure. Oppimisen arviointi Tietopalvelu-osasta löytyy tietoa lapsen oppimisen arvioinnista. Uutiset Uutta sivustolla: ↑ sivun alkuun ↑ Close

Ordföljd Svensk ordföljd Se en film där jag förklarar ordföljd i huvudsats. Mening En mening: Jag gillar kaffe men jag gillar inte te. En mening börjar med stor bokstav och slutar med . ! Sats Jag gillar kaffe men jag gillar inte te. är en mening men 2 satser. En sats har ett subjekt och ett eller flera verb. Jag är ett subjekt, gillar är ett verb. Några exempel: De här meningarna är huvudsatser med rak ordföljd! Huvudsats En huvudsats är en sats som kan vara själv. En huvudsats kan vara ett påstående. En huvudsats kan ha rak ordfölj. En huvudsats kan också ha omvänd ordföljd.Det betyder att satsen börjar med något annat än subjektet.Då kommer subjektet på tredje plats. Om en huvudsats är ett påstående kommer verbet ALLTID på plats 2! En huvudsats kan också vara en fråga.Då kommer verbet först och subjektet på plats 2. En fråga kan också börja med ett frågeord. Exempel på frågeord är: Var, vad, när, hur, varför, vilka, vem Undantag:En imperativsats saknar subjet. Exempel:Skynda dig! Ordföljd med två verb Bisats

Vad är verb? Hur använder man verb? "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord". Verb som är namn på en handling Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera och ringa är ord vi använder, när vi vill kommunicera om en handling. Ulla har ringt sin mamma. Övningsuppgift Skriv ner meningar med verb som beskriver en handling. Verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd Vara, bliva, heta och kallas är verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Hon är söt. Skriv ner meningar med verb och som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Det finns följande artiklar om verb Nu vet du vad ett verb är! Publicera dig? Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor? Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Se mer info här - publicera dig. Läsarnas bidrag:

Grammatikövningar för skolan | Grammatikdagen Här kan du som är svensklärare eller annan språklärare kan ladda ner grammatikövningar att göra med dina elever på Grammatikdagen. De flesta av övningarna kan anpassas till både äldre och yngre elever. (Pst. Du kan förstås göra övningarna även om du inte är lärare eller går i skolan. Grammatik är lika kul för alla och du ska inte behöva vara utan!) Har du egna grammatikövningar som du vill dela med dig av? Våra första övningar är ursprungligen publicerade i Fyrans svenskbok och Femmans svenskbok utgivna på Gleerups förlag, författare Lena Alvåker och Ann Boglind samt Svenskboken åk 9, Gleerups förlag, författare Ann Boglind och Bengt Brodow.

Räkna ord & Tecken. Hur många ord? - Ordräknare.se Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag?" "Känner du mig?" 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne. App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. LÄS MER: Var och vart – kan du skillnaden?

Att läsa: på, mellan och bortom raderna Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter. Här nedanför finns diverse texter inklusive medföljande frågor för att det skall vara lätt för en lärare att kopiera in allt i ett eget dokument eller websida och på så vis kunna skapa arbetsmaterial för eleverna. Att tänka på om du vill lägga in fler texter: För noveller måste författaren ha varit död 70 år, eller ha släppt novellen fri.För utdrag ur romaner gäller 15/15 regeln. Max 15% av romanen eller max 15 sidor. Inga nyckelscener får avslöjas. En hjälp för läsförståelsen är att använda sig av olika system. Utdrag ur romaner Alex Dogboy, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) #centralamerika Glasbarnen, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) Isbarnen, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) #andravärldskriget Mor är ingen häxa, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) #stormaktstid #häxfeber Röde Orm, utdrag ur roman - läsförståelse (högstadiet) #vikingatid Noveller

Ett rätt lejon Jag vet inte hur många gånger jag har svarat på frågan om ”ett rätt lejon”, när människor kommer fram och vill prata språk. Alltså hur man böjer ordet rädd i neutrum. Men många vill ha ett snabbt svar, och orkar inte riktigt lyssna på själva historien. Synd, för det mesta vi kan träffa på i vårt språk som verkar ologiskt och konstigt har faktiskt en orsak. Så kallade neutrala substantiv, som tar ett i obestämd form och det i bestämd form, användes nog ursprungligen bara om garanterat livlösa ting (ett hus, berg, förkläde och liknande). Men det här med att personifiera saker, det var man å andra sidan ganska generös med förr i världen. Än i dag använder vi i svenskan sällan ett och det om sånt som är eller kan vara levande. Man säger till exempel ett barn, och det ordet är från början bildat till bära, och har nog ursprungligen betytt ’det man bär’. Naturligtvis fanns inga lejon här i landet om vi tar oss tillbaka till medeltiden eller ännu tidigare – det är ett lånord i svenskan.

Tre rader poesi Syfte Att observera den ”stora bilden” eller små detaljer i sin närmiljö. Att (be)skriva med bild och tre rader. Läraren reflekterar En promenad med ett öppet sinne och kameran i högsta hugg är allt som behövs för att skapa poesi! Metod Ta en promenad i din närmiljö. LGR 11 Förmåga Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Centralt innehåll Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Kunskapskrav (årskurs 9) Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutveckladtextbindning, samt väl funderande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Svenska spel Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe StavningAlfabetetBokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordjakt Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Skriv alfabetet AlfabetetFingersättningTangentbords-träning Försök skriva alfabetet så snabbt du kan på ditt tangentbord. Stava ord Förskoleklass - Årskurs 5 StavningLäsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordpussel Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Rätta skiljetecken MeningsbyggnadSkiljeteckenStor bokstav Rätta upp texter där stora bokstäver och skiljetecken fallit bort.

cowboyen Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter. Alla strategierna på ett A4 Stort format Läsfixarkort med text Stjärnläsaren-plansch-A3-färg Stjärnläsaren-plansch-A3-svartvit Bokmärke Färglägg stora läsfixare Färglägg små läsfixare

Related: