background preloader

Kunskapstest på alla ordklasserna

Testa dig själv och se vad du kan! Detta är ett test du kan göra för att se vad du kan om ordklasserna. Du kan göra testet direkt eller först repetera dina kunskaper om ordklasserna här. Därefter kan du göra testet. Under frågorna finns ett facit du kan gå till när du är färdig. Läs och repetera det som du har fel på. Gör gärna dessa tester tillsammans med en vän! Övningar ger färdighet! Lycka till! Vi stödjer projektet - Jag mobbar inte - läs mer här! Vilka ordklasser tillhör dessa ord i meningarna? Skriv dina svar på ett papper eller skriv ut sidan. Nils hade tjugo kronor i fickan. Substantiv – subst. Artikel – art. Adjektiv – adj. Räkneord – räkn. Personliga pronomen – pers. pron. Reflexiva pronomen – refl. pron. Reciproka pronomen – rec. pron. Possessiva pronomen – poss. pron. Demonstrativa pronomen – dem. pron. Determinativa pronomen – det. pron. Interrogativa pronomen – inter. pron. Relativa pronomen – rel. pron. Indefinita pronomen – indef. pron. Verb – verb Hjälpverb – hj.verb Adverb – adv. Färdig? Related:  Svenska

Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu LukiMat Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin Laajennettu haku... Osiot Sijainti: Pääsivu › LukiMat LukiMat Lukeminen Tietopalveluun on koottuna tietoa lukemisen kehittymisestä, opettamisesta ja oppimisvaikeuksista sekä tukikeinoja lukemisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja lukutaidon tukemiseen. Vanhemmalle-osasta löytyy perustietoa lukemaan oppimisesta ja siinä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista. Materiaalit sisältävät tietoa lukemisen perustaitojen harjoitteluun tarkoitetuista Ekapeleistä sekä pelien latauslinkit. Matematiikka Tietopalvelu-osassa tarjotaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa lasten matematiikan taitojen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, taitojen arvioinnista ja tukemisesta. Perustietoa ja käytännön neuvoja löytyy myös Vanhemmalle-osasta. Materiaalit-osasta löytyvät tietokoneavusteiset harjoitus- ja arviointimenetelmät Numerorata, Ekapeli–Matikka ja Neure. Oppimisen arviointi Tietopalvelu-osasta löytyy tietoa lapsen oppimisen arvioinnista. Uutiset Uutta sivustolla: ↑ sivun alkuun ↑ Close

Svenska är kul Adjektiv Adjektiven talar om hur substantiven ser ut. En röd hatt. En glad flicka. Adverb Adverben är en ganska stor grupp med många olika ord. Adverben berättar något något om ett adjektiv, verb eller annat adverb. Hästen springer fort. Interjektioner Det är korta ord som visar reaktioner. Aj, oj, Hjälp! Konjunktioner Konjunktioner binder i hop satser och meningar. Kalle bakar och Karin läser. Boken är mycket intressant men svår. Prepositioner Små ord som står framför ett substantiv och berättar något om en position. Hon går till skolan. Katten sitter i fönstret. på, vid, om, i, efter, under, över.... Pronomen Pronomen ersätter ett substantiv eller en person. Kalle jobbar på en restaurang. Han, hon, den, det, de, henne, honom.... Räkneord ett, två, tre... Substantiv Namn på olika saker. En bil, ett hus, en orm, en läkare Verb Verben berättar vad någon gör Han arbetar. tänker, jobbar, pratar, lyssnar...

Vad är verb? Hur använder man verb? "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord". Verb som är namn på en handling Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera och ringa är ord vi använder, när vi vill kommunicera om en handling. Ulla har ringt sin mamma. Övningsuppgift Skriv ner meningar med verb som beskriver en handling. Verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd Vara, bliva, heta och kallas är verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Hon är söt. Skriv ner meningar med verb och som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Det finns följande artiklar om verb Nu vet du vad ett verb är! Publicera dig? Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor? Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Se mer info här - publicera dig. Läsarnas bidrag:

Debatt: Grammatik – ett nödvändigt gott Nästan alla är överens om att det är viktigt och angeläget att vara hjälpligt bevandrad i de flesta av våra skolämnen, till exempel musik, religion och samhällskunskap. Det är vad samhället kräver att den svenska skolan ska utrusta oss med inför vuxenlivet. Men när det gäller grammatik är det en vanlig inställning att det är okej, ja till och med lite högstatusbetonat, att inte ens ha de mest elementära baskunskaperna. Grammatisk okunskap verkar nästan vara något att kokettera med. Den allmänna attityden till grammatik har länge varit att man egentligen inte behöver lära sig någon grammatik alls. ”Jag kan använda språket korrekt, men jag har aldrig lärt mig någon grammatik”, är ett vanligt påstående. Svårt att diskutera text utan grammatik I egenskap av språkexpert och kursledare behöver jag ibland förklara textbindning eller diskutera meningsbyggnad med uppdragsgivare eller kursdeltagare. Mobbat skolämne Grammatiken är även mobbad i skolan. Ge grammatiken den status den förtjänar

Räkna ord & Tecken. Hur många ord? - Ordräknare.se Grammatikövningar för skolan | Grammatikdagen Här kan du som är svensklärare eller annan språklärare kan ladda ner grammatikövningar att göra med dina elever på Grammatikdagen. De flesta av övningarna kan anpassas till både äldre och yngre elever. (Pst. Du kan förstås göra övningarna även om du inte är lärare eller går i skolan. Grammatik är lika kul för alla och du ska inte behöva vara utan!) Har du egna grammatikövningar som du vill dela med dig av? Våra första övningar är ursprungligen publicerade i Fyrans svenskbok och Femmans svenskbok utgivna på Gleerups förlag, författare Lena Alvåker och Ann Boglind samt Svenskboken åk 9, Gleerups förlag, författare Ann Boglind och Bengt Brodow. Att läsa: på, mellan och bortom raderna Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter. Här nedanför finns diverse texter inklusive medföljande frågor för att det skall vara lätt för en lärare att kopiera in allt i ett eget dokument eller websida och på så vis kunna skapa arbetsmaterial för eleverna. Att tänka på om du vill lägga in fler texter: För noveller måste författaren ha varit död 70 år.För utdrag ur romaner gäller 15/15 regeln. Max 15% av romanen eller max 15 sidor. Inga nyckelscener får avslöjas. Utdrag ur romaner Alex Dogboy, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) Glasbarnen, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) Isbarnen, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) Mor är ingen häxa, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) I morgon när kriget kom, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet-högstadiet) Skattkammarön, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet-högstadiet) Röde Orm, utdrag ur roman - läsförståelse (högstadiet) Noveller OBS!

Spela Öva ordklasser 25 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Öva ordklasser 2 som tog 7 sekunder. 1 minut sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. Öva ordklasser 1 som tog 1 minut. 2 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 3 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 4 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: En elev hade problem på nivå 2. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 2. Här övar du verb, adjektiv, substantiv och pronomen. Läs meningarna noga. Nivå 1, 2 Frågor med fritextsvar - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bild, video och ljud. Spelskaparen kan ha tillåtit dig att få feedback på det du skriver. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 6 kommentarer om detta kunskapsspel.

Tre rader poesi Syfte Att observera den ”stora bilden” eller små detaljer i sin närmiljö. Att (be)skriva med bild och tre rader. Läraren reflekterar En promenad med ett öppet sinne och kameran i högsta hugg är allt som behövs för att skapa poesi! Metod Ta en promenad i din närmiljö. LGR 11 Förmåga Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Centralt innehåll Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Kunskapskrav (årskurs 9) Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutveckladtextbindning, samt väl funderande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Svenska spel Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe StavningAlfabetetBokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordjakt Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Skriv alfabetet AlfabetetFingersättningTangentbords-träning Försök skriva alfabetet så snabbt du kan på ditt tangentbord. Stava ord Förskoleklass - Årskurs 5 StavningLäsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordpussel Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Rätta skiljetecken MeningsbyggnadSkiljeteckenStor bokstav Rätta upp texter där stora bokstäver och skiljetecken fallit bort.

cowboyen Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter. Alla strategierna på ett A4 Stort format Läsfixarkort med text Stjärnläsaren-plansch-A3-färg Stjärnläsaren-plansch-A3-svartvit Bokmärke Färglägg stora läsfixare Färglägg små läsfixare

Related: