background preloader

Kunskapstest på alla ordklasserna

Testa dig själv och se vad du kan! Detta är ett test du kan göra för att se vad du kan om ordklasserna. Du kan göra testet direkt eller först repetera dina kunskaper om ordklasserna här. Därefter kan du göra testet. Under frågorna finns ett facit du kan gå till när du är färdig. Läs och repetera det som du har fel på. Gör gärna dessa tester tillsammans med en vän! Övningar ger färdighet! Lycka till! Vi stödjer projektet - Jag mobbar inte - läs mer här! Vilka ordklasser tillhör dessa ord i meningarna? Skriv dina svar på ett papper eller skriv ut sidan. Nils hade tjugo kronor i fickan. Substantiv – subst. Artikel – art. Adjektiv – adj. Räkneord – räkn. Personliga pronomen – pers. pron. Reflexiva pronomen – refl. pron. Reciproka pronomen – rec. pron. Possessiva pronomen – poss. pron. Demonstrativa pronomen – dem. pron. Determinativa pronomen – det. pron. Interrogativa pronomen – inter. pron. Relativa pronomen – rel. pron. Indefinita pronomen – indef. pron. Verb – verb Hjälpverb – hj.verb Adverb – adv. Färdig? Related:  Svenskaschool

Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu LukiMat Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin Laajennettu haku... Osiot Sijainti: Pääsivu › LukiMat LukiMat Lukeminen Tietopalveluun on koottuna tietoa lukemisen kehittymisestä, opettamisesta ja oppimisvaikeuksista sekä tukikeinoja lukemisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja lukutaidon tukemiseen. Vanhemmalle-osasta löytyy perustietoa lukemaan oppimisesta ja siinä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista. Materiaalit sisältävät tietoa lukemisen perustaitojen harjoitteluun tarkoitetuista Ekapeleistä sekä pelien latauslinkit. Matematiikka Tietopalvelu-osassa tarjotaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa lasten matematiikan taitojen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, taitojen arvioinnista ja tukemisesta. Perustietoa ja käytännön neuvoja löytyy myös Vanhemmalle-osasta. Materiaalit-osasta löytyvät tietokoneavusteiset harjoitus- ja arviointimenetelmät Numerorata, Ekapeli–Matikka ja Neure. Oppimisen arviointi Tietopalvelu-osasta löytyy tietoa lapsen oppimisen arvioinnista. Uutiset Uutta sivustolla: ↑ sivun alkuun ↑ Close

Math Bingo Användningsområden Sugen på färdighetsträning av varje räknesätt för sig eller kombinerat? Här får du en bingobricka med 5×5 rutor och du fyller den efter hand med markörer som är animerade små, söta monsterfigurer (Bingo Bugs). När du fått bingo får du, som belöning, ett litet monster. Jag tycker inte att appen är särskilt nytänkande, men den tränar färdigheter och eftersom det finns bra möjlighet att utmana sig själv genom att följa sina resultat hela vägen, så ger jag appen en fyra. Funktioner 5 st profiler och 8 st avatarer. Koppling till Lgr11 Jag har svårt att koppla appen till syfte och förmågor i Lgr 11 och får istället konstatera att den kan fungera för att arbeta med det centrala innehållet i matematik för åk 3: ”De fyra räknesättens egenskaper och samband.” Eleverna tycker till Inlägg på Ipadpanelen.se från Eskelhems skola 4-6

Svenska är kul Adjektiv Adjektiven talar om hur substantiven ser ut. En röd hatt. En glad flicka. Adverb Adverben är en ganska stor grupp med många olika ord. Adverben berättar något något om ett adjektiv, verb eller annat adverb. Hästen springer fort. Interjektioner Det är korta ord som visar reaktioner. Aj, oj, Hjälp! Konjunktioner Konjunktioner binder i hop satser och meningar. Kalle bakar och Karin läser. Boken är mycket intressant men svår. Prepositioner Små ord som står framför ett substantiv och berättar något om en position. Hon går till skolan. Katten sitter i fönstret. på, vid, om, i, efter, under, över.... Pronomen Pronomen ersätter ett substantiv eller en person. Kalle jobbar på en restaurang. Han, hon, den, det, de, henne, honom.... Räkneord ett, två, tre... Substantiv Namn på olika saker. En bil, ett hus, en orm, en läkare Verb Verben berättar vad någon gör Han arbetar. tänker, jobbar, pratar, lyssnar...

Ordföljd Svensk ordföljd Se en film där jag förklarar ordföljd i huvudsats. Mening En mening: Jag gillar kaffe men jag gillar inte te. En mening börjar med stor bokstav och slutar med . ! Sats Jag gillar kaffe men jag gillar inte te. är en mening men 2 satser. En sats har ett subjekt och ett eller flera verb. Jag är ett subjekt, gillar är ett verb. Några exempel: De här meningarna är huvudsatser med rak ordföljd! Huvudsats En huvudsats är en sats som kan vara själv. En huvudsats kan vara ett påstående. En huvudsats kan ha rak ordfölj. En huvudsats kan också ha omvänd ordföljd.Det betyder att satsen börjar med något annat än subjektet.Då kommer subjektet på tredje plats. Om en huvudsats är ett påstående kommer verbet ALLTID på plats 2! En huvudsats kan också vara en fråga.Då kommer verbet först och subjektet på plats 2. En fråga kan också börja med ett frågeord. Exempel på frågeord är: Var, vad, när, hur, varför, vilka, vem Undantag:En imperativsats saknar subjet. Exempel:Skynda dig! Ordföljd med två verb Bisats

Vad är verb? Hur använder man verb? "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord". Verb som är namn på en handling Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera och ringa är ord vi använder, när vi vill kommunicera om en handling. Ulla har ringt sin mamma. Övningsuppgift Skriv ner meningar med verb som beskriver en handling. Verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd Vara, bliva, heta och kallas är verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Hon är söt. Skriv ner meningar med verb och som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Det finns följande artiklar om verb Nu vet du vad ett verb är! Publicera dig? Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor? Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Se mer info här - publicera dig. Läsarnas bidrag:

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Hajspel. Mult

Debatt: Grammatik – ett nödvändigt gott Nästan alla är överens om att det är viktigt och angeläget att vara hjälpligt bevandrad i de flesta av våra skolämnen, till exempel musik, religion och samhällskunskap. Det är vad samhället kräver att den svenska skolan ska utrusta oss med inför vuxenlivet. Men när det gäller grammatik är det en vanlig inställning att det är okej, ja till och med lite högstatusbetonat, att inte ens ha de mest elementära baskunskaperna. Grammatisk okunskap verkar nästan vara något att kokettera med. Den allmänna attityden till grammatik har länge varit att man egentligen inte behöver lära sig någon grammatik alls. ”Jag kan använda språket korrekt, men jag har aldrig lärt mig någon grammatik”, är ett vanligt påstående. Svårt att diskutera text utan grammatik I egenskap av språkexpert och kursledare behöver jag ibland förklara textbindning eller diskutera meningsbyggnad med uppdragsgivare eller kursdeltagare. Mobbat skolämne Grammatiken är även mobbad i skolan. Ge grammatiken den status den förtjänar

Grammatikövningar för skolan | Grammatikdagen Här kan du som är svensklärare eller annan språklärare kan ladda ner grammatikövningar att göra med dina elever på Grammatikdagen. De flesta av övningarna kan anpassas till både äldre och yngre elever. (Pst. Du kan förstås göra övningarna även om du inte är lärare eller går i skolan. Grammatik är lika kul för alla och du ska inte behöva vara utan!) Har du egna grammatikövningar som du vill dela med dig av? Våra första övningar är ursprungligen publicerade i Fyrans svenskbok och Femmans svenskbok utgivna på Gleerups förlag, författare Lena Alvåker och Ann Boglind samt Svenskboken åk 9, Gleerups förlag, författare Ann Boglind och Bengt Brodow.

Räkna ord & Tecken. Hur många ord? - Ordräknare.se Tiokompisar - Spela spel och lär dig vilka talpar vars summa blir tio Träna tiokompisar på tre olika roliga sätt, både själv och med vännerna. Samla paren av tiokompisar (1+9, 2+8, 3+7 osv) i ett brädspel, i en patiens och i ett memory. Johan Nordberg ger oss appen Tiokompisar, ett mattespel med önskan att göra matematiken lättillgänglig och lustfylld. Tiokompisar består av tre olika minispel: Tiopyramiden, (patiens för en spelare). Tiomemo, (memory för en spelare) Ett klassiskt memoryspel där det gäller att matcha tiokompisar. Brädtian, (två till fyra spelare) Varje spelare har en spelplan med nio rutor, numrerade från ett till nio. Jag tror absolut att den här appen snabbt kan lära ett barn vilka tal som hör ihop som tiokompisar, men även för den som redan kan tiokompisarna är detta en kul app (och som en bonus befästs talen utan att man märker det). Min sjuåring spelar gärna patiensen (tiopyramiden) trots att hon redan kan tiokompisarna. Jag gillar att appen fungerar över en längre tid, inte bara under själva inlärningen. Ladda ner appen Nyhet! Pin It!

Spela Öva ordklasser 25 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Öva ordklasser 2 som tog 7 sekunder. 1 minut sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. Öva ordklasser 1 som tog 1 minut. 2 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 3 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 4 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: En elev hade problem på nivå 2. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 2. Här övar du verb, adjektiv, substantiv och pronomen. Läs meningarna noga. Nivå 1, 2 Frågor med fritextsvar - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bild, video och ljud. Spelskaparen kan ha tillåtit dig att få feedback på det du skriver. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 6 kommentarer om detta kunskapsspel.

Related: