background preloader

ActivePrompt

ActivePrompt
Related:  Exit tickets, kahoot, google classroom mmVerktyg

Google Classroom – ditt digitala klassrum | sundelius När du skapar ett Google Classroom så förflyttar du ditt klassrum ut i den digitala världen. Genom ditt digitala klassrum så kan du exempelvis dela ut läxor, uppgifter, flippar eller pedagogiska planeringar. Jag undervisar i två klasser. Innan Classroom så var det väldigt invecklat och tidskrävande att dela ett dokument med alla elev så de fick varsin kopia. Arbetar ni med GAFE på din skola så tycker jag absolut att du måste använda Classroom. // Viktor Sundelius Popplet How to Prepare an Emergency School Kit for Girls: 35 Steps Edit Article Edited by Jessiicahhalala, Lulu370, Flickety, Sweetlittlechicken and 41 others Girls do not want to have a bad day in school. There are many things that can get your day off to a rough start, like bad body odor or messy hair. This article will teach you to make a survival kit that will prevent these mistakes from ruining your day. You should also prepare for periods. Ad Steps 1Get a small cute bag that can hold everything needed for the kit. 35Think about what you really need in this list and place in bag ready for school. Tips If you are going to be putting in any personal items make sure to keep them in a safe compartment where nobody can see them.If you are going to get everything on that list, it's probably better to buy everything travel size or mini size - it will save you a lot of room! Warnings Don't buy big things or nothing will fit in your bag.Be careful about wearing perfume.

Quizkampen | Mikael Bruér För de som flippar är ett sätt att kontrollera att elever har förstått eller, för all del, kontrollera att de faktiskt gjort den förberedelse som är nödvändig. Socrative: Ett av de första responsverktyg jag började arbeta med. Jag använder sällan Socrative som just quizverktyg, men det går och det är enkelt efter registrering. En stor fördel med Socrative, om man vill använda den som quizverktyg, är att den sammanställer resultat i en excelfil som man kan få mailad till sig. Quizstar: Ett relativt fullständigt system. Quizstar är förhållandevis heltäckande och även en del där man får rapporter om elevernas resultat finns. Quizworks: Vid en första anblick verkar quizworks både spännande och bra! Yaca paca: Verktyget är precis som flera andra fritt. För att kunna lägga in egna quiz behöver man först ansöka om få bli författare, men därefter finns gedigna möjligheter att föra statistik och ordning över elevernas prestationer. Pollsnack: En långt större tjänst än bara quiz. Rösta här:

verktyg Super Teacher Tools Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Att lyssna på olika nyhetsinslag är bra och gärna ihop med en text och då vid andra lyssningen om man ska följa lyssnarstrategierna. Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt

Kahoot! Idag tänkte jag ge ett konkret tips på ett roligt och användbart verktyg i undervisningen, nämligen Kahoot. Har du aldrig spelat Kahoot så kan man bäst förklara det genom att säga att det är en interaktiv frågesport, där du som lärare skapar frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet och spelar tillsammans. Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått flippen, genomgången eller texten de läst. Tyskläraren i mitt arbetslag sa direkt att detta är något som hon hade kunnat tänka sig att använda för att snabbt kolla glosor eller ha som mindre läxförhör. Så hur fungerar det då? Är det svårt? Som lärare skapar du först ett konto. När du skapat ett konto så väljer du vad det är du vill göra. Sen är det bara att sätta igång att skapa frågor. När du känner att du är klar, klickar du på ”save and continue”. Under tiden går eleverna in på adressen kahoot.it.

Arbete pågår – arbete kvarstår Igår publicerades rapporten ”Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit?”. En rapport baserad på nästan 900 publicerade värderingar i LIKA! I samband med publiceringen hade vi en webbsändning, där jag samtalade med Elisabet Teghult, rektor från Kungsbacka och deltagare i styr- och förvaltargruppen för LIKA, och Roy Melchert, sektionschef på Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad på SKL. Ett härligt samtal om allt det positiva vi ser. Rektorernas bild av läget är att arbete pågår! Det här ska vi ta fasta på! Här är sändningen från igår – 10 minuters inledning om rapporten och 20 minuters härligt samtal: Och här finns själva rapporten: Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit? Arbete pågår – arbete kvarstår! /Johanna Psst – i sändningen nämner vi det här med uppföljningsbara mål och tipsar om det ”bibliotek” som styrgruppen arbetat fram som stöd. Inga kommentarer på “Arbete pågår – arbete kvarstår”

Open digital lab

Related: