background preloader

Locka fram läsaren med lust och lek

Locka fram läsaren med lust och lek
Related:  Läscirkeln vt-15timonen123

vilka texter passar att träna med PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna. Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok. Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske. Men så här blev min matris: MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse Den 28 januari genomfördes temadagen Ökad läsförståelse på Nordanåteatern i Skellefteå inför 350 deltagare från Västerbotten och Norrbotten. Temadagen arrangerades av MediaCenter tillsammans med Skellefteå kommun och Länsbiblioteket Västerbotten. Här nedan kan du i efterhand se några av föreläsningarna. Anne-Marie KörlingSkellefteå kommunInga-Maj EliassonMTMMichael Tengberg Inledning – Staffan Åkerlund Språket, en demokratisk rättighet – Ann-Marie Körling Skellefteå kommun om sitt arbete för ökad läsförståelse – Brita Hjelm-Brännström och Cecilia Kåmark Talböcker direkt till eleven : hur tjänsten Egen nedladdning fungerar - Jenny Nilsson (och Annalena Hedmans presentation) Undervisningsmodellen dialogisk strategiundervisning – Michael Tengberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Avslutning – Ann-Marie Körling

arbetsgång Swedish Classroom Signs and Labels Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Classroom Signs and Labels in Swedish Welcome display banner (Ref: SB4872) A printable ‘Welcome’ banner for your school entrance or classroom. Creative area resource labels (Ref: SB2539) A set of printable resource labels for your Creative Area. Creative Area question posters (Ref: SB6399) A set of posters for your classroom creative area posing simple questions to prompt children in their activities. Our Class display banner (Ref: SB2510) A colourful banner for your ‘Our Class’ display. Toilet signs (Ref: SB412) Two colour A4-size signs to remind children to flush the toilet and wash their hands. Our School Allotment banner (Ref: SB9553) A printable banner with the title, ‘Our School Allotment’. I can if I try display banners (Ref: SB4157) Motivational classroom display banners with the text ‘I can if I try’. Library display banner (Ref: SB6799) A colour banner for your school library.

Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen En av skolans viktigaste uppgifter är att främja demokratin och att skapa lika möjligheter för alla. Alla ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att klara sig i samhället. Men vad behövs för att det ska bli möjligt? Stefan Pålsson ger en kort bakgrund: Skolan behöver ett Språklyft Anna Kaya och Hanna Stehagen anser att det krävs ett Språklyft i skolan för att ge alla barn förutsättningar för ett gott liv och ett livslångt lärande. Göran Svanelid, som är universitetslektor på lärarutbildningen vid Stockholms universitet, har analyserat de gällande läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. AnalysförmågaKommunikativ förmågaMetakognitiv förmågaFörmåga att hantera informationBegreppslig förmåga Samtliga fem förmågor förutsätter goda färdigheter i att läsa och att kunna uttrycka sig i skrift. Litteraciteten är avgörande för lärandet Med andra ord är det nödvändigt att ämnesdidaktiken rymmer en insikt om språkets avgörande betydelse för lärandet.

En ask med godbitar ~ Kilskrift Det finns så mycket man kan göra med digitala verktyg. Här ska ni få något riktigt konkreta tips inom framför allt mina egna ämnen i SO. Men det går samtidigt bra att använda även i andra ämnen. Det viktiga är att inte stanna upp vid första tanken utan gå ett steg till. Dessutom så är det här bara en liten liten andel av vad som finns där ute! Vi börjar på hemmaplan. Metropolitan Museum of Art har mycket konst. Anne Frank Huis är också en fantastisk plats att besöka. En bok online som kan ge studier om London och i engelska en ytterligare en dimension finns på sajten Tales of London. Hur kan man inte älska kartor?

Bildpromenad med Läsfixarna Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad". Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Jag berättade att vi tillsammans skulle läsa boken men inte genom texten utan genom bilderna men att de ändå skulle använda sig av sina Läsfixare. Denna text är vald med syfte att träna på att ställa frågor bortom raderna och faktiskt var det många sådana frågor som eleverna ställde.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14 Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet?

Reading Workshop Strategies Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class. Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler Featured Reading Workshop Freebies Reading Workshop Works Webinar (Two formats) Reading Workshop Works MP4 Recording - View online below - Click the play button on the image below to watch the webinar right from this webpage. Power Reading Workshop: A Step-by-Step Guide I've had such great success with the Reading Workshop model that I decided to write a book about my strategies. Recommended Reading Workshop Books 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MUS Matematik- Utvecklings- Schema Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Genom MUS får du tillgång till ett tidsekonomiskt, överblickbart, lättanvänt och kommunicerbart instrument som ger en snabb överblick över elevernas kunskaper. Tidsekonomiskt - under pågående lektion hjälper MUS dig att snabbt identifiera kännetecken som visar hur långt dina elever kommit i sin matematiska utveckling. Överblickbart - på ett överskådligt och lättbegripligt sätt visar MUS hur du som lärare kan omtolka elevernas arbete i klassrummet till matematiska utvecklingssteg. Lättanvänt - under arbetet i klassrummet fångar du upp informationen om dina elever och slipper på så vis genomföra omfattande och tidskrävande diagnoser. Kommunicerbart - med hjälp av MUS kan du lätt överföra information om en elevs utveckling till t.ex. föräldrar på ett utvecklingssamtal. Öva med övningshäften! Punkt 1-3 (förskola och förskoleklass): ramsräkna till 40, känna igen siffror, sortera, bilda par, dela lika, ta instruktioner och antalsuppfattning.

KUL1415 i skolan Att erbjuda elever kultur och kreativitet innebär nya vägar för att skapa intresse och lust. Genom ”Kulan” erbjuder kulturlivet skolorna en stor mängd aktiviteter varje år. Skapande skola – statliga resurser – möjliggör projekt och dessutom finns Kulan-premien som ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Under läsåret 14/15 finns ännu fler möjligheter för pedagoger och elever: Mitt Stockholm – ett bok- webb och scen erbjudande Vill din klass eller grupp producera en egen bok? Boken kan innehålla konst, noveller, rap-texer, blogg, poesi, seriestrips, debattartiklar…Vi trycker och distribuerar till skolan utan kostnad. Vill ni också eller dessutom få tillgång till en egen webbplats där ni kan lägga upp filmer, texter och ljud? De klasser som lagt ned mycket jobb på Mitt Stockholm och vill dela med sig från en scen, boka vecka 22 vårterminen 2015. Här finns en presentation som berättar om KUL1415.se/skola. Tema: Mitt Stockholm Så går det till Seminarier

Tummen upp! Engelska Kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning Engelska Grundskola år F-3 Grundskola Liber Läs mer Utmärkande drag- Hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper - Kunskapskraven och det centrala innehållet står i anknytning till övningarna - Matris över övningar och kunskapskrav ger eleverna en tydlig översikt - Bedömningsstöd att hämta kostnadsfritt på www.liber.se - Lgr 11 som utgångspunkt Längst ner på varje sida står de kunskapskrav (i svart), samt det centrala innehåll (i blått) som varje övning kartlägger. På www.liber.se finns ljudfiler till hörövningarna samt facit och hörmanus. Om författarna Ulrika Wendéus har under många år arbetat som lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk och har undervisat på både grundskola och gymnasium.

Related: