background preloader

Avsnitt 2: Flodkulturer – Man ska ha hus & vagn

Avsnitt 2: Flodkulturer – Man ska ha hus & vagn
Länge levde människor på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen men i och med att människorna börjar odla jorden och blev bofasta startade en av de största förändringarna i människans historia. En utveckling som några årtusenden senare ledde till att människor började bygga städer För mellan 6 000 och 4 000 år sedan börjar historiens första högkulturer växa fram. De första stadsborna levde för mer än femtusen år sedan i Mesopotamien och Egypten. Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Carl Ållebrand, Melisa Güner, Edward Roos & Klara Idh Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Medelhavsmuseet: Unga fakta: Film:Mumien:

Avsnitt | Historiepratarna | Sida 2 Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Unga fakta: Film:Percy Jackson och kampen om åskviggen Herkules 300 Alexander Om två veckor tar vi oss an Romarriket, det vill du bara inte missa! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Carl Ållebrand, Melisa Güner, Edward Roos & Klara Idh

Minibladet - Nyheter Dygnet Runt Toppnyheterna just nu Toppdelad Hjältar | Historiepratarna ”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt.Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” Historiepratarna presenterarHJÄLTARen julkalender om mod 24 luckor, 24 hjältar, 24 filmer Premiär 1:a december 2014 Vi vill med vår julkalender berätta om kända och okända hjältar som med fara för sig själva tagit ställning för det de ansett viktigt och rätt.Hjältar som kämpat för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter runtom i världen.Hjältar som på olika sätt fått en avgörande roll och gjort världen till en bättre plats. Under december 2014 hade vi över 20 000 visningar. Historiepratarna fick i tävlingen webbstjärnan 2015 ett specialomnämnande med följande motivering: Historiepratarna imponerade i år stort med julkalendern ”Hjältar – en julkalender om mod”. Andra om julkalendern: Webbstjärnan ” Hej alla elever som varit med och gjort kalendern! Källor (bilder och klipp):Källor Hjältar

Hem - Historiska Stödstrukturer, en väg att nå målet Stanna upp och fundera över nästa steg i lärandet och undervisningen, och att faktiskt vara helt överens om det steget. Det har vi gjort, elever och jag. Vi är på väg mot kunskapskraven i religion som handlar om världsreligionerna: Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. När temat nu har pågått ett tag var det dags för oss att stanna upp och fundera över hur det går i arbetet mot målen. Var och en fick svara på frågor i sin reflektionsbok. När vi gjorde det den är gången visade det sig att vi var helt överens om vad som behövdes jobbas vidare med. Vi behöver också jobba vidare med religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionerna. Genom att stanna upp och reflektera över målen får alla chansen att hålla fokus mot det vi ska.

Kurs - Historia (Grundskolan) Kursplan - Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ämnets syfte Kommentar Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Centralt innehåll Kommentar I årskurs 1-3 Att leva tillsammans Att leva i närområdet Att leva i världen

Kunskapsbanken Arbetsmaterial- Nypon Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. De består av skrivbara pdf:er. De fungerar både i dator, i surfplatta och i SmartPhones. Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och går att skriva ut genom att klicka på länkarna nedan. Arbetsmaterialet hittar du också under fliken Arbetsmaterial vid respektive bok inne i butiken. Finn rätt arbetsmaterial genom att klicka på bokstaven titeln startar med. Lättläst på svenska: Aha - Kropp och hälsa - arbetsmaterial till läraren Aha - Kropp och hälsa - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aha - Liv och miljö - arbetsmaterial till läraren Aha - Liv och miljö - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aldrig förlåt! Aldrig förlåt! Ditt äckel!

Related: