background preloader

Sagor med Cowboyen

Sagor med Cowboyen
I morgon skall vi ge oss på den siste av våra "läsfixare" Cowboyen. Genom att svinga sitt lasso fångar han in det viktigaste i texten och sammanfattar det. Vi kommer att utgå från den välkända sagan Rödluvan där jag först modellerar hur jag gör när jag sammanfattar. Genom att använda orden först, sedan och till sist visar jag att det finns en början, mitten och ett slut. Till hjälp har vi också en läslogg som vi kallar "Berättelseschema" som jag första gången fyller i på smartboarden för att visa hur man gör när man sammanfattar. Berättelseschemat kommer vi sedan att använda många gånger både tillsammans och i par, både i läsande och skrivande.

http://marietrapp.blogspot.com/2013/11/sagor-med-cowboyen.html

Related:  en läsande klass LäsfixarnaLÄSFIXARNAASL

Lässtrategilektion "Reportern" REPORTERNReportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Cowboyen fixar läsförståelsen Det är torsdagsförmiddag på Råby skola i Nyköpings kommun. I årskurs ett droppar de nio eleverna in i klassrummet för att ha dagens lektion i läsförståelse. På en whiteboard har Marie Trapp skrivit upp ett berättelseschema. Med hjälp av stödorden händelse, personer, miljö och vad som händer först, sedan och till sist, ska berättelsen benas upp. Våra läsloggar Syftet med läsloggarna är att befästa hur man använder läsförståelsestrategierna men dokumenterandet får inte bli ett syfte i sig utan man väljer hur mycket och hur ofta man vill dokumentera utifrån den grupp elever man har. Det är alltid samtalet om textens innehåll som är det viktigaste. Jag som undervisar i åk 1 idag dokumenterar bara gemensamt och så samlar vi våra läsloggar i en gemensam digital loggbok. Se nedan! Vi ser läsloggen som en stödstruktur för pedagogen att använda under lässtrategilektionen. Genom den tydliga indelningen vad man gör innan, under och efter läsningen så får man en struktur över lektionen som man så småningom kan släppa.

Storyjumper: Gör egna digitala böcker och Dramaturgi Dramaturgi betyder läran om en berättelses struktur och hur man bäst berättar sin historia. Först bör man ha en idé: Vad är det jag vill berätta om? Sen skriver man en synopsis, d.v.s. hur man ska gestalta idén. Berättelsen byggstenar: Hur man ska strukturera berättelsen med hjälp av olika byggstenar. Slutet: Hur slutar berättelsen? Så här gör du! Studiehandledningen hittar du genom att klicka på knappen ”Till Studiehandledningen” nedan. Den återfinns även i övre menyraden. Övningstexterna hittar du genom att klicka på knappen ”Till texterna” nedan. De återfinns också i övre menyraden, och är sorterade efter den ordning de används i studiehandledningen. Du kan också klicka dig vidare till rätt övningstext direkt från studiehandledningen.

Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten I vår kursplan för ämnet idrott och hälsa står det i det centrala innehållet att eleverna i åk 1-3 ska känna till Allemansrättens grunder. Nu på våren kändes det som ett ypperligt tillfälle att ge eleverna möjlighet till det. Vi valde att göra det i form av en friluftsdag i vår skolskog.

ASL – spökskrift – hur jag tänker Ibland är det svårt att förklara fördelar med att skriva med spökskrift. Varför ska eleverna skriva med spökskrift? Grundtanken är att den beskrivande och berättande texten ska bli mer omfattande, utan att hämmas av vad eleverna klarar att skriva textmässigt i början av deras skriv- och läsinlärning, för den är ju självklart begränsad. Blir det innehållsmässigt mer rikare meningar med spökskrift då?Nej, inte alltid. Narrativa genren och storyjumper Under arbetet med den narrativa genren har jag gjort egna modelltexter som jag använt i undervisningen. Utifrån modelltexterna har eleverna gjort dictogloss, lucktexter, sönderklippta meningar och skrivit egna meningar med hjälp av nyckelord som plockats ut. Förra veckan gick vi igenom strukturen i en narrativ text och utifrån en modelltext gjorde vi tillsammans en skrivplanering.

Texter Texter Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och illustratörer med övningstexter. Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor.

StoryJumper, ett berättarverktyg Hem > ASL, Presentera, Skriva > StoryJumper, ett berättarverktyg Hittade en trevlig webbresurs StoryJumper där man kan skapa egna böcker. Det är visserligen en engelsk resurs men väldigt enkel att förstå sig på, så jag är säker på att även yngre barn kommer att kunna använda sig av den. Det finns färdiga bakgrunder, scenes, att använda sig av och till dessa lägger man sen till figurer, ”props”. En sak som jag tycker är bra är att det också går att använda sig av egna bilder, vilket kan göra en berättelse mer personlig.

Related: