background preloader

Förstelärare i Svedala

Förstelärare i Svedala
Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok. Fortsätt läsa Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. En kväll, i det som nu är framtiden, satt jag med en kopp kaffe framför tvn. Vår gemensamma nämnare var Google Drive.

BFL i undervisning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång. Tillbaka upp

Sigtunaboxen - Download Free Content from Sigtuna kommun Så här vill jag göra i alla ämnen jag undervisar Idag inledde vi ett projekt inom teknik och musik. Jag startade upp det med en bilderbok om gatpojken Shégué, som lever på att tillverka leksaker av skrot, som han hittar på soptippen. En dag tillverkar han ett instrument och då…Boken hittade jag via hemsidan Världslitteratur.se. Letar du efter böcker från alla delar av vår värld ska du leta där! Jag kontaktade kommunbiblioteket i Storuman och bad dem skicka så många exemplar av boken de kunde få fram. Efter en vecka eller så, kom en väska med 7 böcker! Jag började med en bildpromenad på bokens första sida. Jag ser en pojke.Jag ser en bil.Jag ser en gul kartong.Jag ser ordet prins.Jag ser…osv. När fler och fler började säga pass (man får säga pass, när man inte vill/kommer på säga något) gick vi över till nästa moment som handlar om att säga vad man tror om det man ser. Jag tror att hans mamma snart ropar på honom.Jag tror att det finns något i kartongen.Jag tror att det är hans kompis som syns på bilden.Jag tror att det är varmt där…osv.

Nyckelstrategier Nyckelstrategier för att utveckla elevers lärande I Svedala arbetar vi med bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för att öka elevens medvetenhet, som ett stöd för att utveckla Bedömning för lärande i mötet med elever. Klicka på respektive strategi för att höra Christian Lundahl berätta om den och klicka på bilderna för att läsa om bedömningstekniker på bedomningforlarande.se: Läs om vilka strategival Svedalas förskolor och skolor gjort för BFL-arbetet 2013: BFL-strategival 2013. Enheternas val är sorterade efter strategi och efter enhet 1) tydliggöra mål och kriterier för framgång Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång. Skolverket: Vad ska eleverna lära sig? 2) skapa aktiviteter som synliggör lärandet Att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande. Skolverket: Vad kan de redan? Skolverket: Hur ska eleven göra för att komma vidare?

Didaktisk design Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer. I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer. Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Du möter ett antal begrepp och perspektiv som du dessutom kan fördjupa dig vidare i, t.ex. Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete

Sånghuset 05 | En blogg för lärande! Nyckelstrategiernas nyckelstrategi Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Jag visste inte vad den skulle leda fram till, vad jag skulle vara särskilt uppmärksam på eller varför jag över huvud taget satt där jag satt. Jag lyssnade bara lydigt på Sofia när hon läste om Brasiliens naturtillgångar. Det här är ingen personlig vendetta mot min mellanstadielärare. I ena änden av vårt uppdrag har vi läroplanen och i andra änden eleverna. Det bästa sättet är att jobba med tydliga exempel. Men det är inte alltid man har tid att konstruera egna exempel. Oavsett hur vi väljer att göra, är i princip alla försök bättre än att inte försöka alls.

Ett gemensamt språk En viktig pusselbit i mitt klassrum är att vi skapar ett gemensamt språk. Ett språk om det vi gör och som alla har samma förståelse för. Vi pratar till exempel om förklara och förtydliga i texter, strategier i matematik och två stjärnor och en önskan i responsarbete. Vi pratar om att angripa problem och använder en bild av ett berg som gemensam referenspunkt. Ska man ta sig till toppen behöver man en strategi osv. Det här gör att det byggs broar för förståelse. Det behövs mellan oss lärare också tänker jag. Under de senaste åren har allt fler sådana möjligheter skapats. Det gör att vi får en gemensam grund att stå på. Jag har haft svårt att formulera min praktiska teori, det jag gör i klassrummet och varför jag gör det till andra genom åren. Jag kan se en enorm vinst i det här för det skapar ett professionellt språk som vi så väl behöver. Mitt stora dilemma har varit och kan ibland fortfarande vara att kommunicera det. Jag hamnade i en intressant disk på twitter på temat.

I Hannas klassrum: Läsförståelse Här kommer en hyllning till 2 av mina nya kollegor. I mötet med dessa 2 kollegor fann jag den inspiration jag så väl behövde för att få till ett arbetssätt utifrån min syn på lärande, mitt förhållningssätt till kunskap, lust att lära och helt i enighet med min tolkning av Lgr11. Under uppstartsdagarna för teminen hamnade vi på scen som föreläsare under "Borås stads lässatsning i praktiken". Som tur var föreläste jag före Lena och Emma och kunde lugnt insupa allt klokt och inspirerande de visade och sa. Grundtanken är att välja ut en händelse ur historien från exakt samma datum som idag och sedan jobba med RT* (reciprocal teaching). Fatta vad spännande, nästan magiskt när man tänker på vad som hände precis idag för kanske 364 år sedan. Mina elever gick all in och vi har nu kört på i en vecka. *Läs mer om RT i Barbro Westerlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". //Tack och go´natt

Two Stars & a Wish! Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov. En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser vi att eleverna kommer att klara detta galant, nästa dag står vi tvivlande. Den absolut vanligaste frågen från eleverna just nu är: ‘Måste man gå om trean om man inte klarar proven?’ Och svaret är nej, nej, nej och åter nej! Men trots denna nervositet arbetera vi vidare med problemlösning i matematik och med kamratrespons. Vi arbetar med enklare problemlösning för att sedan gå över till att eleverna skriver egen problemlösningsuppgifter. Vi ser många olika problemlösningsuppgifter, många är riktigt kluriga, några är enklare. När de är nöjda med bild och text startar ett fördjupat arbete, de ska nu läsa varandras texter och hitta ‘Two Stars’ – två saker som är riktigt bra i arbetet och ‘a Wish’ – något som kan förändras och som ger arbetet en högre kvalitet. Vi ser även hur kvalitén på arbete ökar, alla anstränger sig för att få till ett riktigt bra arbete.

Related: