background preloader

Olika slags texter

Olika slags texter
Du läser väldigt många texter varje vecka, inte minst på webben och i tidningar av olika slag. Kan du avgöra om en text är skriven för att förmedla fakta eller förmedla åsikter? För att förstå texter rätt, är det bra att du vet lite mer om olika texttyper. Vem har skrivit dem? Varför? Vad är syftet? Kom ihåg. InformeraPåverkaUnderhållaSälja Kom ihåg de här fyra orden. Det är viktigt att skilja på texter som bygger på faktauppgifter, och texter som är skrivna utifrån skribentens egna värderingar. En blogg bygger alltid bara på faktauppgifterEn blogg bygger framför allt på personliga värderingarEn blogg bygger framför allt på personliga värderingar, men kan förstås också innehålla faktauppgifter.Här kommer några exempel på faktatexter och åsiktstexter. Vi börjar med FAKTATEXTER: NyhetsartikelEn nyhetsartikel är alltid skriven av en journalist, antingen på den tidning där texten publiceras, eller på en nyhetsbyrå som har skickat ut texten till tidningen.

http://www.mediekompass.se/arkiv/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter

Related:  Texttyper/genrerAlla texttyperkernilAlla texttyper/skrivnycklar mmSKRIVMALLAR

texttyper Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext .

Skrivguiden Det finns ett hav av litterära genrer och former. De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. GENRER Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av. Genre Novell

Skrivmall reportage » Meningar med elever Hur skriver man ett reportage? Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Så skapar vi mening Ämnets förmågor, modelltexter och skrivmallar När vi arbetar med skrivandet i skolan gör vi det alltid med förmågan läsa. Läsandet och skrivandet måste ske ihop. Jag som lärare planerar alltid hela upplägget först och visar för eleverna vad vi ska arbeta med, hur de ska arbeta och vad de blir bedömda i och exempel på vad som krävs för de olika betygsstegen. Detta gör jag gärna med exempelmeningar som jag läser från exempeltexten eller elevexempel jag har eller stöter på i undervisningen. När vi ska arbeta med en texttyp läser vi först en modelltext tillsammans.

Lässtrategier från fyra modeller 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc. På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt!

Skrivmall bloggtext » Meningar med elever Hur skriver man en bloggtext? Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Skriva essä En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang. Genrekunskap & texter - www.plugga24.se det nationella provet i svenska för år 9 behöver man kunna berätta, beskriva, förklara, ge instruktioner och säga vad man tycker. Vilka genrer är vanliga på Sfi-provet (D)?Skriv: brev/email till privatpersoner och företag, insändare, meddelande, platsansökan.Läs: annons, artikel, blogg, brev, faktatext, insändare, instruktion, notis, reportage. Vilka genrer är vanliga på det nationella provet i svenska år 9?

Bästa Beatrice Ask Det är många saker som skiljer oss åt. Du är född i mitten av 50-talet, jag i slutet av 70-talet. Du är kvinna, jag är man. Du är politiker, jag är författare. Men det finns vissa saker som kopplar oss samman. Vi har båda pluggat internationell ekonomi (utan att ta examen).

Related:  Genrer/texttyperSvenska