background preloader

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland
Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt i skolan. Nya Zeeland har, precis som vi i Sverige, ganska många flerspråkiga elever och de brottas med samma problem som vi, nämligen svårigheten att eleverna ska tillägna sig ett såpass bra skolspråk att de klarar av kunskapsinhämtandet på sitt andra- (eller tredje-) språk. Litteracitet Det finns en nyzeeländsk sida, Literacy online, som jag brukar återvända till, för att inspireras och för att hålla koll på vad som händer. Här är ett exempel på vad man kan förvänta sig av en elevs skrivförmåga efter årskurs 1: Bild från Det finns 9 olika elevexempel för varje årskurs, exempel både när det gäller läsning och skrivning, och så här formuleras de förväntningar man kan ha på en elevs läsning i slutet av årskurs 8: Bedömning

Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi Svenskanoveller Wiki Skola | Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Litteraturskolan har en avdelning för prosa där exemplen är hämtade från Selma Lagerlöf, och en avdelning för lyrik där vi väljer bland många författare. Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år. Ur Litteraturbankens rika lyrikskatt har vi gjort ett urval på cirka hundra dikter, som vi tror kan tilltala unga läsare i dag. Ta dig fram med hjälp av menyn till vänster.

Ylva Petterson #digdag Foto: By Jorge Escalante Kunskapande skapande ylva.pettersson@skara.se @Ychen06 Foto: By Bensin (Anders Zorn, Källa:Wikimedia Commons) "Ett stort svart hål efter kodknäckarfasen" "All kunskapsförmedling bygger på att eleverna klarar av att läsa, och inte bara det, utan också att de lär sig behärska olika läsarter." "..som i detta fall ska ses som en kulturell verksamhet" Caroline Liberg, professor, läsforskare vid Uppsala universitet

Tröja nummer 7 Tröja nummer 7 av Alan Gibbons Det här är en bok som vi köpte in till vårt bibliotek i våras någongång, mest för att det verkade vara en lättläst bok om fotboll och det är alltid efterfrågat hos oss. Den har i princip varit utlånad sedan dess, och nu har vi köpt fler av den (och även originalet på engelska). Alla lånas. Jimmy, som är fjorton år, berättar om sitt fotbollsliv med tillbakablickar till olika situationer. Ja, visst handlar det om fotboll. Jag spelar inte fotboll, ser aldrig på fotboll och är inte ett dugg intresserad - men jag roades av den här boken och gillade att läsa om de riktiga spelarna. För vem?

Related: