background preloader

Tekijanoikeus.fi

Tekijanoikeus.fi

http://www.tekijanoikeus.fi/

Related:  alassus

Kopiokissa Kopiokissa kertoo tekijänoikeuksista nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti, yhden sivun mittaisissa sarjakuvissa. Sarjakuvat soveltuvat sekä opettajille että heidän oppilailleen ja niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa. Sarjakuvat julkaistiin vuoden 2013 aikana. Sarjakuvan osat julkaistiin samanaikaisesti Opettaja-lehdessä ja netissä. Kukin osa valottaa yhtä opetuksessa relevanttia tekijänoikeussääntöä. 6 hyvää lähdettä ilmaisille kuville Tekijänoikeuksia rikotaan netissä jatkuvasti, surutta, joko tiedostamatta tai tietoisesti. Artikkelini tekijänoikeuksista ja kuvien vapaasta käytöstä johdattaa myös lisätiedon lähteille. Ilmaisia, HYVIÄ kuvapankkeja voi olla kiireessä vaikea löytää, joten laitetaan jakoon kuusi hyvää satunnaisjärjestyksessä.

Diigo jakamisen ja yhteistyön alustana Opetuksen kannalta erityisen kiinnostavia ovat Diigon tarjoamat yhteistyömahdollisuudet. Diigon avulla opiskelijat voivat 1) jakaa websisältöjä keskenään, 2) keskustella jakamastaan sisällöstä, 3) tehdä yhteisiä muistiinpanoja ja 4) seurata muiden Diigon ryhmien/käyttäjien jakamaa sisältöä. Ryhmät jakamisen keskuksena Tärkein jakamisen ja yhteistyön keskus Diigossa on opiskelijoiden oma ryhmä (group). Diigossa ryhmä voidaan ajatella jaetuksi kirjastoksi, johon jokainen ryhmän jäsen voi lisätä linkkisisältöä, kommentteja tai muistiinpanoja.

YouTuben tekijänoikeuskeskus – YouTube Sisällön hallinnoiminen YouTubessa Alla olevat resurssit opastavat tekijänoikeuksien hallintaan liittyvissä vaivattomissa prosesseissa, jos esimerkiksi haluat tehdä ilmoituksen oletetusta tekijänoikeusloukkauksesta tai uskot, että videosi on poistettu väärin perustein. Saat myös tietoa siitä, miten voit kiistauttaa Content ID -sisällöntunnistuksen osuman. Tekijänoikeuksien tuki ja vianetsintä Digipolut - Webinaarisarja: Opettajan tekijänoikeuspaketti I Perustietoa opettajan ja oppilaan näkökulmista Verkkovälitteisessä koulutuksessa (webinaarissa) käsitellään tekijänoikeuksien huomioimista opetuksessa ja ohjataan tekijänoikeuksia kunnioittavaan opetukseen ja oppimiseen. Saat käytännöllisiä esimerkkejä oikeista toimintatavoista, luvista ja avoimista materiaalilähteistä (CC).

Digilupa opetuskäyttöön Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityiseen perhepiirissä tapahtuvaan käyttöön. Kun tehdään digitaalisia kopioita tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta opetus- tai tutkimuskäyttöön, tarvitaan kopiointiin ja käyttöön oikeudenomistajan lupa. Kopioston Digiluvalla opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta sekä opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista ja kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Tietoa lisensseistä Meidän julkiset tekijänoikeuslisenssimme sisältävät ainutlaatuisen ja innovatiivisen "kolmikerroksisen" rakenteen. Kukin lisenssi alkaa perinteisenä oikeudellisena tekstinä, joka on kirjoitettu lakimiehille tuttuun tapaan. Me kutsumme tätä lisenssin oikeudellisen tekstin kerrokseksi.

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446) Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34) Väliotsikko on kumottu L:lla 22.5.2015/607 (22.5.2015/607)

Operight

Related:  Tekijänoikeudet opetuksessaroosa1507Tekijänoikeudethorsma