background preloader

LÄTT ATT LÄRA!

LÄTT ATT LÄRA!
Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Hajspel. Mult Related:  Matematik

Skapligt Enkelt matematiskt Här pluggar du matematik! – Matteboken Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Varje elevgrupp har sin uppgift i planeringen. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin

Mobile Math Games - HoodaMath.com - iPad Math Games Matematik | Malins PPlugg | Sida 3 Då har jag påbörjat planeringen av matematikundervisningen inför höstterminen. Jag bestämde mig ju för att jag skulle äga matematikplaneringen inför de nationella proven i våras så nu ska det bli verklighet är tanken. Jag ska göra en pedagogisk planering och en PP-vägg som jag använder på riktigt i undervisningen så som jag gör i svenska, So och No. Så efter att funderat på vad jag har att rätta mig efter har jag snickrat ihop en alignmentplanering för höstterminen. Eftersom jag tänker mig att vi i undervisning kommer att jobba med vårt läromedel Favoritmatematik men också kommer att utgå från URs serie Livet i mattelandet har jag tagit med det i tänket. Här finns alignmentplaneringen att läsa: Alignment matte Ht 1. Utifrån de förutsättningarna och min gamla alignmentmall för matematiken i åk 3 ”bantat ner” de konkretiserade målen så att de ska passa åk 1. Här finns matrisen: Matris matte Ht 1. Vi tillsammans ska jobba målmedvetet. Eftersom de i programmet gör en gloria av en rak linje.

Introduction to Coordinate Graphing Introduce elementary students to coordinate graphing through seasonal coloring activities. The fall Jack-O-Lantern activity requires students to use the grid code and crayons or markers to create a jack-o-lantern on a blank 9x9 grid. The use of letters on the horizontal axis and numbers on the vertical axis introduces young students to coordinate pairs without the confusion of the standard (h,v) format. Notice that it is important that elementary students become accustomed to listing the horizontal coordinate first as this will transfer to the Cartesian coordinates they will use in later grades. Download the Mathwire Jack-o-Lantern graphing activity. Download the Mathwire Mad Monster graphing activity.

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Free First Grade Math Worksheets: Number Sense, Addition, Rounding | TLSBooks Welcome to the first grade math page at TLSBooks. This page features first grade math activities related to number sense, addition, rounding, and estimation practice. Subsequent first grade math pages include subtraction and mixed operations and geometry and measurement. First grade is an extremely important year in the mathematical development of your child. By the end of this year they should have the ability to skip count past 100, read and write numbers to 100 (or preferably to 1,000), and represent a number of objects with a written numeral. Your child or students should begin or continue to learn about coins and their value. Ideally, addition skills should be practiced daily and practice could include reviewing flash cards, playing games, and completing worksheets. Depending on your child's abilities, you may wish to review these kindergarten worksheets and second grade math worksheets for additional math practice sheets. Find us on Google+ Number Sense Worksheets Addition Worksheets

Kunskapshubben - HEM En läsande klass Inspiratören: Matematik – Kooperativt Lärande Ibland kan man känna sig låst av att arbeta i matteboken. Ibland hoppar matteboken fram och tillbaka mellan olika områden och ibland känner man att man vill stanna lite extra vid ett område för att verkligen befästa kunskapen. Här nedan finner du ett exempel på hur vi arbetat med KL-strukturen Inspiratören i matematik. Under denna lektion delades eleverna upp i grupper om 3 barn. Jag förklarade att vi nu skulle arbeta med Inspiratören för att få inspiration av varandra. – När en författare ska skriva en bok behöver han inspiration, och då kan han gå ut och då kanske han ser några barn som leker, och då skriver han en bok om barn– En konstnär behöver inspiration när han ska måla, då kan titta på naturen Efter detta förklarade jag lektionsupplägget och därefter tog jag fram ett mattetal på smartboarden. Eleverna går runt och inspekterar de andra gruppernas lösningar: Foto: Lisa Westman Olika elevlösningar på samma problem: Sedan körde jag en ny uppgift som de skulle lösa. I "Allmänt"

Multiplikationsbingo Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken

Related: