background preloader

Free Puzzlemaker

Free Puzzlemaker

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=355277&CFTOKEN=12766806

Related:  iPadIKTà essayer

Ett sätt att färglägga Google-kalkyblad enkelt genom iPad Rätt många lärare har upptäckt att det är smidigt att dokumentera betygsunderlag och annan bedömning genom Google-kalkylblad. Det är ett kompakt sätt att sköta bedömning, och det är dessutom möjligt att dela med elever så att de när som helst kan se hur läraren bedömt deras kunskapsläge. De som använder iPads har dessutom märkt att det är rätt jobbigt att redigera kalkylblad genom dem. Istället för ett par klick måste man klicka runt på ganska många och inte särskilt intuitiva ställen. I morse la jag två timmar på att göra ett Google-skript som gör det mycket lättare att färglägga Google-kalkylblad genom iPads (eller andra bärbara enheter). Jag hoppas och tror att det är välinvesterad tid – det var roligt och lärorikt för mig, och tidsbesparingen för andra lärare lär vara mer än två timmar.

50+ Tools for Differentiating Instruction Through Social Media Imagine a world where resources were limited to what was found in the classroom or the school closet known as the "Curriculum Materials Room." Picture a world where students wrote letters with pen and paper to communicate with other students and adults outside of the building. Due to postage costs, the teacher either sent the letters in bulk or paid for stamps out of his or her own pocket. Can you recall a time when student interests like skateboarding or video were never used as part of learning curriculum because the tools needed were either too expensive or not yet conceptualized? Do you remember a time when non-traditional learners struggled, and absenteeism meant a high likelihood of students doing poorly in school, and possibly having to retake the course?

Créateur de mots croisé 2 reasons crosswords will not generate: 1. You have an "Impossible List". OR 2. Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad. Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1.

Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand Användningsområden SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper. Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. Med hjälp av SnapType kan elever enkelt använda lärplattan även vid uppgifter på arbetsblad. Den är också ett bra hjälpmedel för elever med synnedsättning då textstorleken kan ändras till stor lättläst text.

15 idées d’activités pour entretenir la technocréativité en classe Créé par Margarida Romero, professeure en technologie éducative à l’Université Laval, et Viviane Vallerand, finissante au bacc en éducation préscolaire et primaire, avec l’aide de nombreux collaborateurs, ce superbe guide d’activités gratuit met en valeur le développement des compétences du 21e siècle chez les élèves. Il a pour objectif d’apporter des pistes de réflexion pour la réalisation d’activités d’apprentissage visant des usages créatifs des technologies. Les activités sont conçues pour développer cinq compétences clés pour les enfants du 21e siècle : la pensée critique, la collaboration, la créativité, la résolution de problèmes (qui correspondent à des compétences transversales du programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) et du référentiel de l’OCDE (2016)) et la pensée informatique, ajoutée par les auteures.

Kahoot! Idag tänkte jag ge ett konkret tips på ett roligt och användbart verktyg i undervisningen, nämligen Kahoot. Har du aldrig spelat Kahoot så kan man bäst förklara det genom att säga att det är en interaktiv frågesport, där du som lärare skapar frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet och spelar tillsammans. Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått flippen, genomgången eller texten de läst. Tyskläraren i mitt arbetslag sa direkt att detta är något som hon hade kunnat tänka sig att använda för att snabbt kolla glosor eller ha som mindre läxförhör. Så hur fungerar det då? Är det svårt?

22 Apps To Make Videos In The Classroom 22 Of The Best Apps To Make Videos In The Classroom by TeachThought Staff In education, perhaps one of the least utilized talents of iOS hardware is creating exceptional video. While it’s not uncommon for teachers and students to use iPads to create videos, creating stunning videos that are compelling, well-produced, innovative, truly social, and/or something worth sharing with the world isn’t so easy. Truth be told, that’s less about the technology and more a matter of teaching, learning, and planning–who is creating the video, why are they creating it, and who are they creating it for. Audience, purpose, and design.

Vibby. Choisir et partager facilement des passages d’une vidéo – Les Outils Tice Vibby est un outil en ligne formidable qui permet de sélectionner des passages dans une vidéo pour pouvoir les partager et éventuellement les commenter en ligne. Vibby est très simple à utiliser, il va faire fonction de surligneur pour vos vidéos. Autrement dit il va vous permettre de mettre en avant un ou plusieurs extraits d’une vidéo présente sur YouTube. Vous pourrez ensuite partager la vidéo avec une ou plusieurs personnes via une URL unique.

HT 2014, del 2 – Det animerade avsnittet I det andra avsnittet för terminen möts de båda pedagogerna återigen över en kopp kaffe. Denna gång kretsar samtalet kring animation i olika former. Allt från klassiska serier till animerad film berörs. Best Tools to Create Animated Video How to Make a Cartoon Yourself: Top 7 Animated Video Makers Compared Video production is not an easy and cheap matter. A short video for your YouTube channel or website may cost several thousand dollars if you address to professional video studios.

Le texte mystère: une PragmActivité de PragmaTICE Une appli qui s’apparente à une reconstitution de texte Belle découverte que cette application de PragmaTICE: « Le texte mystère ». Il s’agit d’un jeu qui ressemble en quelque sorte au pendu mais qui se joue avec tout un texte ! Vad är Malmö Apps? Vad är Malmö Apps? Vad går det att använda till? Är det svårt? Det är några av frågorna som besvaras av Nils Nilsson, IKT-pedagog i Malmö. Han har under det gångna året arbetat mycket med Malmö Apps, både på Sorgenfriskolan och på Pedagogisk Inspiration Malmö. Nils Nilsson arbetar som IKT-pedagog i Malmö.

Related: