background preloader

Kielijelppi: Textbindning

Kielijelppi: Textbindning
Kontrollera att textens olika delar hänger ihop och att tankarna följer varandra på ett logiskt sätt. 1. Bind ihop satser (och meningar) med hjälp av ord som och, men, eftersom och fastän. Då blir texten mindre hackig än om den består av enbart korta meningar. Jämför: Jag skriver om ätstörningar. Jag skriver om ätstörningar eftersom ämnet har intresserat mig länge. 2. Villkor: om, i så fall, förutsatt att Avsikt: för att, syftet är, avsikten är Slutsats: alltså, därför, således, slutsatsen blir Orsak: därför, eftersom, anledningen är, det beror på Kontrast: dock, däremot, trots allt, tvärtom Jämförelse: på samma sätt, annorlunda, lika Tid: sedan, medan, innan, därefter, samtidigt, under tiden Exempel: till exempel, särskilt, i synnerhet Tillägg: också, dessutom, vidare Förklaring: nämligen, ju Exempel: Innan man väljer ämne för sin pro gradu-avhandling är det bra att bekanta sig med tidigare forskning. 3. Min undersökning är kvalitativ eftersom ämnet intresserar mig mycket. 4. Enligt NN/H.K. Related:  svenskaSvenska språketSkriftlig framställning

sobloggalfa | New Age Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från filmen: New ageAstrologiska cyklerVattumannens cykelglobal förändringandlig vinningmeditationockultismtelepatireinkarnationholistisk världsbildAura Skolan Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Basgrupp: Titta på de två filmerna nedan tillsammans i basgruppen. Vilka två olika perspektiv visar de olika filmerna? Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, kommunikativa förmåga men framförallt på er informationshanteringsförmåga, med fokus på källkritik och användning av källkritiska begrepp Efter att ni tittat på filmen diskutera följande frågeställningar:

Sabet11c | Här samlar vi klassens bloggar Writing About Literature Summary: This handout provides examples and description about writing papers in literature. It discusses research topics, how to begin to research, how to use information, and formatting. Contributors:Mark Dollar, Purdue OWLLast Edited: 2013-09-28 12:15:24 What kinds of topics are good ones? The best topics are ones that originate out of your own reading of a work of literature, but here are some common approaches to consider: A discussion of a work's characters: are they realistic, symbolic, historically-based? How do I start research? The Internet Once you have decided on an interesting topic and work (or works), the best place to start is probably the Internet. How do I use the information I find? The secondary sources you find are only to be used as an aid. For example, say you are arguing that Huck Finn is a Christ figure; that's your basic thesis. According to Susan Thomas, Huck sacrifices himself because he wants to set Jim free (129).

Lärarhandledning: Andra världskriget De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut. Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Uppnåendemål - förslag - Eleven ska - känna till bakgrunden till andra världskriget, krigets förlopp och följder - vara förtrogen med grundläggande källkritik - känna till nazismen och förintelsen - kunna reflektera över krigets betydelse för dagens européer Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om andra världskriget som inbegriper ämnena historia och svenska. En lista över övningar och lektionsförslag finns längs ned på den här sidan. Hela lärarhandledningen finns för nedladdning i den gråa rutan överst. av Bengt Fredrikson 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SPRÅKHISTORIA by m t on Prezi Pepåka och bala taklänges "Jag skriver ibland pepåka i stället på påpeka, mest för att vara lustig. Men kallas det här fenomenet något särskilt?" undrar en läsare. Jodå, det har ett namn. Pepåka är ett exempel på så kallad backslang, som innebär att man balar taklänges, det vill säga kastar om några eller alla stavelserna i ett ord eller uttryck: daggo för god dag, tabela för betala, Pisse Mugg för Musse Pigg, pickelnyga för nyckelpiga. Det är sålunda inte fråga om att uttala eller skriva orden helt och hållet baklänges, något som är få förunnat att åstadkomma på stående fot. Den här sortens omkastningsspråk förekommer lite varstans i världen. I skinnarspråket blev Malung till Lungma och den dialektala formen kaffi blev fika. En brittisk variant av backslang (ett ord som på engelska för övrigt syftar på en annan typ av ordförvrängning) är spoonerismen, som frivilligt eller ofrivilligt åstadkommer ordlekar. I franskan finns också en backslangsvariant som sägs kunna spåras ända till 1100-talet.

Poesifredag – del 2 | Magasin Latin Under fem fredagsförmiddagar arbetar eleverna på ESTEV med poesi tillsammans med Linnéa i biblioteket. Vi läser dikter av olika poeter och provar framför allt på att själva skriva poesi genom att använda olika skrivmetoder, eller “skrivövningar” som det brukar kallas när en provar att skriva efter tydliga regler. Under vår tredje träff läste vi en dikt av poeten Gunnar Björling. Att människa Att människa att tala med att strida med att se och vara med att glädjas och att lida med att längta eller sakna o att älska Vi använde Björlings dikt som form-mall och skrev nya versioner av dikterna på tema poesi som vi skrev tillsammans vid vår första träff. Så här gjorde vi: Alla fick orden ur poesidikten utklippta ord för ord. Elevernas människade dikter blev jättefina. Här två av uppläsningarna: Och här nedan några av dikterna i skriven form:

Nu är det slut med stora stavningsreformer 19 oktober, 2006 För precis hundra år sedan genomfördes den senaste stavningsreformen i svenskan. Då blev det tillåtet att skriva rött och ont i stället för rödt och ondt, samtidigt som stavningarna hv, fv och f ersattes med ett enkelt v. Det hjälpte inte att 40 000 namn samlades in mot nyordningen eller att Svenska Akademien satte sig på tvären. Den kungliga cirkulärskrivelsen till skolorna var ett resultat av folkskollärarnas ihärdiga kamp för nystavning. Folkskollärarna var ändå långt ifrån nöjda. Nystavarna ville gå mycket längre än 1906 års stavningsreform. För Svenska Akademiens ordlista, SAOL, handlar det inte om stora reformer utan om varsam anpassning av språkets alla nyheter. Vad jag särskilt gillar med den nya upplagan är att den ger tydligare rekommendationer. Rättstavningens ställning utanför ordlistan är aningen motsägelsefull. För inte så länge sedan luslästes alla tidningsannonser av korrekturläsare. Eva Mårtensson mediespråkslärare vid Mittuniversitetet

Paragraphs What this handout is about This handout will help you understand how paragraphs are formed, how to develop stronger paragraphs, and how to completely and clearly express your ideas. What is a paragraph? Paragraphs are the building blocks of papers. How do I decide what to put in a paragraph? Before you can begin to determine what the composition of a particular paragraph will be, you must first decide on an argument and a working thesis statement for your paper. The decision about what to put into your paragraphs begins with the germination of a seed of ideas; this “germination process” is better known as brainstorming. So, let’s suppose that you have done some brainstorming to develop your thesis. How do I organize a paragraph? There are many different ways to organize a paragraph. Narration: Tell a story. 5-step process to paragraph development Let’s walk through a 5-step process for building a paragraph. Step 1. Paragraph development begins with the formulation of the controlling idea.

‘Choose Love’ 21-Day Challenge I never know where interviews are going to take me – but I can almost always be sure they will take me back—back in time. And although most days I try my best to look forward, sometimes it’s enlightening to reflect back and see something I can only see with time. This is my story, as well as a challenge, should you choose to accept … It was this, the second to last question during my interview on Better Worldians Radio that stirred something inside me: “With the success of your book and popularity of your website I imagine you could be busier than ever. I briefly described several strategies I used when I began my journey that are still in practice today. The night before the Hands Free Mama manuscript was due to my publisher I was working furiously to meet my deadline. It was around 8:30 p.m. and I was bent over the keyboard surrounded by empty soda cans, crumpled papers, and used sticky notes. I felt my mom gently touch my arm. Mama always comes. It hadn’t always been that way, you see.

Han ville att vi skulle dricka jos En vårdag för 35 år sedan damp den ner i landets alla hushåll. En broschyr i A4-format, fylld med brevmallar. Föga upphetsande, kan tyckas. Men häftet var sprängstoff, liksom det häfte som delades ut till landets skolelever: ”Vi vill att du ska hjälpa till att utrota krångelsvenskan. Häftena gavs ut av Post­verket, som på den tiden hade 58 000 anställda – många fler än andra statliga jättar som Televerket och Statens järnvägar. ”Posten vill lära dig använda ditt eget språk och uppmuntra dig att våga skriva personligt såväl privat som till myndigheter och företag. – Det handlade förstås om att posten ville att folk skulle skriva mer brev så att de fick sälja mer porto. Men det var inte bara Postverket som ville förenkla. Motioner om stavningsreformer har sedan förra sekel­skiftet återkommit unge­fär vart tionde år. I korthet innebar reformen att gammalstavningens hv, fv och vissa f ersattes med v, och att dt blev tt. Efter 68-rörelsens intåg blev det annat ljud i skällan.

SAT Essay Formats: How to structure your SAT Essay Following a format gives you the confidence that you can finish in the time limit ensures you cover the topic adequately gives a sensible structure to your essay FORMAT I - The one-example essay Select one suitable illustrative example from your personal experience, or your reading, or knowledge of current affairs, history, science etc. and use this as the basis for a discussion of the topic. The example should be specific and ‘real’ rather than invented. There is no word limit but a limited space is provided. Paragraph 1: Introduction Try to create interest in the topic. Paragraph 2: Part I of the example Describe the situation and cover about half the “example” here. Paragraph 3: Part II of the example Finish the “example”. Paragraph 4: Discussion/analysis Explain what your example shows. Paragraph 5: General conclusion Show how the example leads to more general conclusions about the topic. Sample essay SAT Sample essay 1 is an essay that uses this format FORMAT II - The two-example essay

En hjälte för mänskligheten Vi har nog alla haft en superhjälte som vi såg upp till som barn. Ni kanske hade Stålmannen, en artist, en skådespelare eller en helt vanlig person? Vad är definitionen av en superhjälte? Enligt Wikipedia är en superhjälte en person som utfört stordåd, och som på grund av det vunnit heder. Vem är din superhjälte? Ni ska förbereda en muntlig presentation, presentera och argumentera varför just denna person är så viktigt att lyfta fram. Vill du ha hjälp att hitta en person anses vara en hjälte? Här är några: John Hron – Svensk fjortonårig pojke som försvarade sina kompisar mot nynazister och blev sparkad till döds.Sarah Wägnert – Svensk undersköterska som givit namn åt lagen Lex Sarah för att hon kritiserade larmade om sin arbetsgivare för vanvård av äldre.David Isac – Eritreansk-svensk journalist och dramatiker som sitter fängslad i Etiopien.Anna Politkovskaja – Känd för sitt motstånd mot Tjetjenienkriget och kamp för mänskliga rättigheter. Hur är arbetsgången? Vad var problemet?

Då slog klockan för ordens kön I år har det varit stor uppståndelse kring ordet hen. Det föreslås som ett nytt svenskt pronomen, som enligt vissa debattörer skulle göra svenskan mer könsneutral. Men hen är långt ifrån det första initiativet till att göra svenskan mer könsobunden. Från ungefär mitten av 1300-talet började svensk grammatik att förenklas radikalt. Men allt hängde inte med i förändringen, och i dagens svenska har vi rester kvar från tiden före denna utveckling. När någon frågar vad klockan är kan svaret bli ”Hon är halv ett”. I fornsvenskan var klockan ett feminint ord. Med lite fantasi kan man kanske se en del feminina drag i en klocka, men skälet till att klockan är en hon är rent formellt. Hur man på detta sätt ”könsbestämde” substantiv som klocka, är svårt att säga, men det finns vissa mönster. I vissa fall fanns det också en koppling mellan det grammatiska och det biologiska könet. Barn, som ju kan vara av både kvinnligt och manligt kön, hade, och har fortfarande, neutralt genus.

Related: