background preloader

Hem - Learnify

Hem - Learnify
Related:  Undervisning

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt.

Stanford professor urges teachers to rethink math instruction | EdSource Courtesy of Jo Boaler Stanford professor Jo Boaler Jo Boaler is a professor of math education at Stanford University and has written several books and research articles related to math education. She also co­-founded youcubed.org, an organization and website that offers math education resources to students, teachers and parents. In addition, Boaler advises Silicon Valley companies and has given White House presentations on Girls and Science, Technology, Engineering and Math, or STEM. EdSource interviewed Boaler about her work and her latest book, “Mathematical Mindsets: Unleashing Students’ Potential Through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching.” Why is there a common belief in society that some people are naturally good at math and others are not? It seems that people in the U.S. believe this about mathematics, but not other subjects. How does a person’s mindset affect his or her ability to excel in math? How can parents help their children to be successful in math?

LibriVox | free public domain audiobooks Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Statements Of Affirmation by Terry Heick The ability to change is among the least-appreciated professional characteristics of a teacher. This is especially true as education systems react to both external pressure, and internal instinct to change into something closer to truly progressive learning environments. As I was reading through Jackie Gerstein’s Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education, several slides stood out to me (one was the focus of a post earlier this week) including the image above, which offers statements teachers can use to both affirm the need for change, and “coach” themselves into a mindset for both change, and hopefully growth. You can find Jackie on twitter here, and her (excellent) blog here. 9 Statements Of Affirmation For Teaching (& Coaching) A Growth Mindset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Samarbetsverktyg | Karlstads universitet Följande molntjänster presenteras övergripande på den här sidan: Google Drive, Diigo, Mentimeter - mentometerknappar på nätet, Padlet, Wikis. Google Drive Google Drive är en molntjänst med flera delar, bl.a. molnlagring av dokument, bilder, filmer m.m. Google Drive gör det möjligt för fler användare att samtidigt arbeta med samma dokument. Dokumenthantering i molnet innebär att varje dokument finns i endast en version. På sidan Mer om Google Drive hittar du exempel på hur systemet kan användas i undervisning. Diigo Diigo, www.diigo.com, är en webbaserad tjänst för att spara och dela länkar till webbmaterial. Förutom att vara ett rent webbverktyg kan du också installera ett tillägg till din webbläsare som gör att Diigo kan fungera som en utökning av webbläsarens grundfunktioner för att hantera bokmärken. För att använda Diigo behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Här en film som presenterar grunderna i hur du kan använda Diigo. Mentimeter - Mentometerknappar på nätet Padlet Wiki

Microsoft Teams för utbildnings video och-resurser - Office-support Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. I åtanke med klass rums scenarier finns stegvisa instruktioner om hur du konfigurerar klass utrymmen, hanterar uppgifter, aktiverar diskussioner med flera funktioner och mycket mer. Läs mer om vilka team för utbildning som kan göras för klass rums. Hämta översikten Lär dig grunderna om utbildning med Microsoft Teams. Hitta rätt Arbeta tillsammans med eleverna eller arbeta ensam med privata filer. Vad är team och kanaler? Anpassa kurs utrymmen för att stödja inlärnings resultat. Skapa engagemang med klasskonversationer Samar beta i diskussioner, hantera elev meddelanden och bokföra klass meddelanden. Skapa uppgifter Skapa anpassade uppgifter och navigera i alla klasser. Bekanta dig med feedbackloopen Betygs ätt, återgå till student arbete och be om revisioner. Använda appar

Blåklädersmatematik – infärgning på Nobelgymnasiet Det finns olika syften varför elever på ett yrkesinriktat program ska lära sig matematik. Enligt ämnesplanen är undervisningens syfte att lära sig att arbeta matematiskt. Eleverna ska lära sig strategier för att använda matematik i både vardagen och yrkeslivet. Idag kräver branschen att deras medarbetare inte bara har goda praktiska kunskaper utan även har grundläggande kunskaper i matematik. Ett annat syfte med matematik på yrkesprogrammen är den överenskommelse som har gjorts mellan flera länder i Europa (Bryggekommunikén, 2010) som innebär att länderna ska sträva efter att utbildningssystemen ger goda möjligheter att under flera gånger i livet ändra yrkesinriktning. Begreppet infärgning innebär för oss en samverkan mellan matteämnet och yrkesämnet. Runtom på landets byggprogram finns olika projekt kring infärgning av matematik till yrkesämnet. Med hjälp av ett excellark i OneDrive kan alla lärare följa gruppernas resultat i realtid allteftersom vi fyller i dokumentet.

Peer instruction - Wikipedia Peer instruction is an evidence-based, interactive teaching method popularized by Harvard Professor Eric Mazur in the early 1990s.[1] Originally used in many schools, including introductory undergraduate physics classes at Harvard University, peer instruction is used in various disciplines and institutions around the globe. It is a student-centered approach that involves flipping the traditional classroom by moving information transfer out and moving information assimilation, or application of learning, into the classroom. There is some research that supports the effectiveness of peer instruction over more traditional teaching methods, such as pure lecture.[2] Peer instruction is now used in a range of institutional types[5][6] around the globe[7][8] and in many other disciplines, including philosophy,[9] psychology,[10] geology,[11] biology,[12] math,[13] computer science[14] and engineering.[8] References[edit] See also[edit] Monitorial System External links[edit]

Locka fram elevernas nyfikenhet | Origo I över 20 år har Susanne Walan arbetat som lärarutbildare och sett att många NO-lärare på mellanstadiet saknar metoder för sin undervisning. – Min forskning utgår från lärarnas behov av fler verktyg, säger hon. Hon har låtit 12 lärare på mellanstadiet testa en undervisningsmetod som kallas undersökande arbetssätt. Det innebär att formulera en fråga, planera hur man kan ta reda på svaret, genomföra ett test, analysera resultatet och dra en slutsats. Detta finns med som ett centralt innehåll i NO-ämnenas kursplaner för år 4–6. – De tror att det handlar om att göra experiment. Ett annat problem är att lärare har så få undervisningsstrategier med sig från lärarutbildningen, menar hon. Efter 21 år som lärarutbildare vid Karlstads universitet vet Susanne Walan vad hon pratar om. – På 90-talet ansågs det fult att lära ut undervisningsmetoder, varje lärare skulle hitta sitt sätt. Avhandlingen – Annars förstår de inte varför de gör det de gör och då blir det ointressant, säger Susanne Walan.

Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms Charlottas klassrum Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen I varje nummer av tidningen Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”. Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från vårerminen 2019. Här är fem appar som fem lärare använder till vardags i klassrummet för att höja undervisningen: 1. LegiLexi Format: Fungerar till olika plattformar. Gabriella Rydell, lärare på Bromma enskilda skola i Stockholm, tipsar om appen LegiLexi: ”Med LegiLexis app kan jag som lärare snabbt och enkelt testa mina lågstadieelevers läsfärdigheter. *LegiLexi finns inte längre som en nerladdningsbar app, i dag arbetar tillverkaren med en plattformsoberoende portallösning. 2. Format: iOS, Android, webbplats. Hanna Tjörnhed, lärare på Berghultskolan i Lerum, tipsar om appen Nearpod: ”Här kan du som lärare göra en presentation för klassen och varje elev får upp presentationen på sin egen enhet. 3. Format: Chromebook, laptop, Ipad, Iphone, Android. 4. Format: IOS och Android. 5.

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial – Johan Kants blogg Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in. Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Anledningen var att det aldrig borras så djupt i dessa frågor samt att betygsfrågan drivs av ett ideologiskt etablissemang, något som jag tagit upp på den här bloggen många gånger. Måhl och Sundblad har ingen ideologisk agenda, de utgår från regelverket i sina föreläsningar. Syftet med föreläsningen den 10/10 var att filma den och lägga ut filmerna på Youtube för att göra dem tillgängliga för alla. Jag har tillsammans med Bo Sundblad arbetat fram ett arbetsmaterial som i detta blogginlägg bifogas, där skolor kan fortbilda sig själva kollegialt. Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker betygsättning bo.sundblad@gmail.com per.mahl@bredband.net Lycka till! Johan Kant Att arbeta vidare med

Related: