background preloader

Learnify

Learnify
Related:  Undervisning

Stanford professor urges teachers to rethink math instruction | EdSource Courtesy of Jo Boaler Stanford professor Jo Boaler Jo Boaler is a professor of math education at Stanford University and has written several books and research articles related to math education. Why is there a common belief in society that some people are naturally good at math and others are not? It seems that people in the U.S. believe this about mathematics, but not other subjects. When we add to this the idea that people who can do math are (considered) “smart,” then any math struggle becomes truly devastating for students. Excerpt from “Mathematical Mindsets”: “When I taught my online class, and I read all the responses from the people who took it, I realized more strongly than ever before that many people have been traumatized by math. How does a person’s mindset affect his or her ability to excel in math? How can teachers make math more interesting to students and encourage them to believe they can succeed? How can parents help their children to be successful in math? 1. 2. 4. 5. 6.

LibriVox | free public domain audiobooks Digital Publishing Platform for Magazines, Catalogs, and more Explain Everything™ Collaborative Interactive Whiteboard App YTD Video Converter Samarbetsverktyg | Karlstads universitet Följande molntjänster presenteras övergripande på den här sidan: Google Drive, Diigo, Mentimeter - mentometerknappar på nätet, Padlet, Wikis. Google Drive Google Drive är en molntjänst med flera delar, bl.a. molnlagring av dokument, bilder, filmer m.m. Systemet har webapplikationerna för ordbehandling, kalkylark och presentationer i molnet. Google Drive gör det möjligt för fler användare att samtidigt arbeta med samma dokument. Dokumenthantering i molnet innebär att varje dokument finns i endast en version. På sidan Mer om Google Drive hittar du exempel på hur systemet kan användas i undervisning. Diigo Diigo, www.diigo.com, är en webbaserad tjänst för att spara och dela länkar till webbmaterial. Förutom att vara ett rent webbverktyg kan du också installera ett tillägg till din webbläsare som gör att Diigo kan fungera som en utökning av webbläsarens grundfunktioner för att hantera bokmärken. För att använda Diigo behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Padlet Wiki Källa: SNH

Fredsugglan FREDSUGGLAN - på uppdrag för fred och fröjd Fred på jorden börjar med fred i dig och i mig. Vem är Fredsugglan? Fredsugglan är ett mönster uppbyggt utav 99 stycken QR-koder där det bakom varje kod döljer sig ett spännande uppdrag. Just nu hänger Fredsugglan i många av landets klassrum men postern passar lika bra där, som hemma. Fredsugglans syfte? Användning? Exempel för hemmet: –Samling framför Fredsugglan varje morgon! Hur gör man? Mått: 50x70cm Pris: 299 kr, ex. moms. Microsoft Teams för utbildnings video och-resurser - Office-support Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. I åtanke med klass rums scenarier finns stegvisa instruktioner om hur du konfigurerar klass utrymmen, hanterar uppgifter, aktiverar diskussioner med flera funktioner och mycket mer. Läs mer om vilka team för utbildning som kan göras för klass rums. Hämta översikten Lär dig grunderna om utbildning med Microsoft Teams. Hitta rätt Arbeta tillsammans med eleverna eller arbeta ensam med privata filer. Vad är team och kanaler? Anpassa kurs utrymmen för att stödja inlärnings resultat. Skapa engagemang med klasskonversationer Samar beta i diskussioner, hantera elev meddelanden och bokföra klass meddelanden. Skapa uppgifter Skapa anpassade uppgifter och navigera i alla klasser. Bekanta dig med feedbackloopen

Evernote is Closing Skitch for Windows, iOS, and Android - Try These Alternatives Skitch has been my go-to image annotation tool for the last couple of years. Unfortunately, Evernote has announced that in January they will no longer support the Windows, iOS, and Android versions of Skitch. The Mac version will still be supported. Alternatives to Skitch for Windows On a Windows computer you can use the Snipping tool to capture all or part of your screen. For a long time I used Jing to take screenshots on my Mac and on my Windows laptop. Another screenshot option that I am trying is Diigo's Awesome Screenshot tool. Alternatives to Skitch for iOS and Android Pixlr (iOS here, Android here) is a fairly robust tool that allows you to apply image filters in addition to drawing and typing on your images. Taking a screenshot on an iPad or iPhone is a simple matter of holding down your "home" button (the big round one) and power button at the same time.

Blåklädersmatematik – infärgning på Nobelgymnasiet Det finns olika syften varför elever på ett yrkesinriktat program ska lära sig matematik. Enligt ämnesplanen är undervisningens syfte att lära sig att arbeta matematiskt. Eleverna ska lära sig strategier för att använda matematik i både vardagen och yrkeslivet. Idag kräver branschen att deras medarbetare inte bara har goda praktiska kunskaper utan även har grundläggande kunskaper i matematik. Ett annat syfte med matematik på yrkesprogrammen är den överenskommelse som har gjorts mellan flera länder i Europa (Bryggekommunikén, 2010) som innebär att länderna ska sträva efter att utbildningssystemen ger goda möjligheter att under flera gånger i livet ändra yrkesinriktning. Begreppet infärgning innebär för oss en samverkan mellan matteämnet och yrkesämnet. Runtom på landets byggprogram finns olika projekt kring infärgning av matematik till yrkesämnet. Med hjälp av ett excellark i OneDrive kan alla lärare följa gruppernas resultat i realtid allteftersom vi fyller i dokumentet.

Peer instruction - Wikipedia Peer instruction is an evidence-based, interactive teaching method popularized by Harvard Professor Eric Mazur in the early 1990s.[1] Originally used in many schools, including introductory undergraduate physics classes at Harvard University, peer instruction is used in various disciplines and institutions around the globe. It is a student-centered approach that involves flipping the traditional classroom by moving information transfer out and moving information assimilation, or application of learning, into the classroom. There is some research that supports the effectiveness of peer instruction over more traditional teaching methods, such as pure lecture.[2] Peer instruction is now used in a range of institutional types[5][6] around the globe[7][8] and in many other disciplines, including philosophy,[9] psychology,[10] geology,[11] biology,[12] math,[13] computer science[14] and engineering.[8] References[edit] See also[edit] Monitorial System External links[edit]

Locka fram elevernas nyfikenhet | Origo I över 20 år har Susanne Walan arbetat som lärarutbildare och sett att många NO-lärare på mellanstadiet saknar metoder för sin undervisning. – Min forskning utgår från lärarnas behov av fler verktyg, säger hon. Hon har låtit 12 lärare på mellanstadiet testa en undervisningsmetod som kallas undersökande arbetssätt. Det innebär att formulera en fråga, planera hur man kan ta reda på svaret, genomföra ett test, analysera resultatet och dra en slutsats. Detta finns med som ett centralt innehåll i NO-ämnenas kursplaner för år 4–6. Ändå misstolkar många mellanstadie­­­­lärare begreppet undersökande arbetssätt, enligt Susanne Walan. – De tror att det handlar om att göra experiment. Ett annat problem är att lärare har så få undervisningsstrategier med sig från lärarutbildningen, menar hon. Efter 21 år som lärarutbildare vid Karlstads universitet vet Susanne Walan vad hon pratar om. – På 90-talet ansågs det fult att lära ut undervisningsmetoder, varje lärare skulle hitta sitt sätt. Avhandlingen

Charlottas klassrum

Related: