background preloader

Engbloggalfa

Engbloggalfa
Related:  Engelska

Mias klassrum Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt

Discussion topics for English language learners Prepare for Discussion 28 topics-- for the Higher Intermediate & Advanced levels----START 01 Alternative Beliefs 02 Animal Welfare 03 The Arts 04 Crime & Punishment 05 Cultural Differences 06 Economics 07 Education 08 Environment 09 Fashion 10 Food 11 Health 12 Holidays 13 Language Learning 14 Male & Female Roles 15 Marriage 16 The Media 17 Political Systems 18 Religion 19 Rich & Poor World 20 Science & Technology 21 Society 22 Sport 23 Tradition 24 Transport 25 Travel 26 Violence 27 Work 28 Youth & Old Age -----© Ted Power Glossary of Ten Discussion Techniques - detailed index List of the 28 Topics for Discussion [ This list of the 28 topics can be printed out for learners' or teachers' reference ] -- Higher Intermediate vocabulary and discussion - topics 1 to 10: 1. -- Higher Intermediate vocabulary and discussion - topics 11 to 20: 11. -- Higher Intermediate vocabulary and discussion - topics 21 to 28: 21. Return to the TOP of this page

Our journey | We inherited a lot of money and bought a boat and now we are using it to sail around the world. Join us on our trip! BLOGG | Patricia Diaz En liten heads-up för långt men viktigt inlägg (med många länkar)! När jag lyssnade på avnittet ”Allt är inte Facebook” ur podden ”Jakten på likes” med Isa Galvan och Linnea Holst slog det mig hur viktigt det ändå är att ha (tänkte först skriva ”lite” men tog bort det sen) koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. Podden riktar sig till föräldrar (alla vuxna?) som vill lära sig allt om sociala medier. Nedan kommer några rader om några av de sociala medier som tas upp i podden, plus ett par till. Snapchat – grundat av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown och lanserades 2011. Snapchat var från början tänkt som en selfieapp men utvecklades senare till ett långt mer framgångsrikt koncept där användarna skickar bilder och filmer till varandra och väljer hur länge mottagaren ska få se bilden/filmen (1-10 sekunder). Snapchat växer så det knakar och är verkligen de ungas sociala medium. Instagram – fortfarande himla poppis även bland de yngre. Wattpad – ”Har du läst min bok?”

Sara Bruuns klassrum 625 Free Movies Online: Great Classics, Indies, Noir, Westerns & More Watch 4,000+ movies free online. Includes clas­sics, indies, film noir, doc­u­men­taries and oth­er films, cre­at­ed by some of our great­est actors, actress­es and direc­tors. The col­lec­tion is divid­ed into the fol­low­ing cat­e­gories: Com­e­dy & Dra­ma; Film Noir, Hor­ror & Hitch­cock; West­erns (many with John Wayne); Mar­tial Arts Movies; Silent Films; Doc­u­men­taries, and Ani­ma­tion. Free Comedy & Dramas 125 Kore­an Fea­ture Films — Free — The Kore­an Film Archive has put on YouTube over 100 Kore­an fea­ture films, includ­ing Im Kwon-taek’s Sopy­on­je and Hong Sang­soo’s The Day the Pig Fell Into a Well. collective:unconscious — Free — Five indie film­mak­ers adapt each oth­er’s dreams for the screen. Free Hitchcock, Noir, Horror & Thriller Films A Buck­et of Blood - Free — Roger Cor­man’s clas­sic comedy/horror film set in Bohemi­an San Fran­cis­co. Find a com­plete col­lec­tion of Film Noir movies here and Alfred Hitch­cock movies here. Free Kung Fu & Martial Arts Films

Tell a story or personal anecdote Examiner: OK, Kelvin, so I’d like you to tell us a short personal story. Here are the topics. Please take one. Kelvin: Tell me about a great surprise you had. OK. Examiner: OK? Examiner: OK, Kelvin, you can start when you’re ready. Kelvin: OK. Examiner: Yeah, what a great surprise! Kelvin: Actually, no, because they hadn’t mentioned anything about my birthday before the match, so I hadn’t expected they would do this. Examiner: OK. Examiner: OK, Melissa, so now I’d like you to tell us a short personal story or anecdote and here are the topics. Melissa: OK. Examiner: What have you got? Melissa: Tell me about a time when you surprised someone. Examiner: OK, great. Examiner: OK? Examiner: OK, so you can start when you’re ready. Melissa: It was my best friend’s birthday and I decided to give her a surprise since we have been good friends since Form 3. Examiner: All right, what a great story! Melissa: Yeah. Examiner: OK. Examiner: OK.

Flying Ants | We travel around the world visiting English speaking countries Uppdrag förstelärare | ceciliabergentz Efter att ha startat upp mitt arbete ”Lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet” med fokus på vår barnsyn har vi nu tagit en avstickare och fördjupar oss i kollegiala observationer. I och med att mina kollegor skulle ge varandra var sitt uppdrag kunde jag styra in på denna del av det kollegiala lärandet. Kollegialt lärande Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat arbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. Det finns många olika metoder vad gäller kollegialt lärande bl.a. learning study, kollegial handledning, lesson study, klassrumsobservationer och forskningscirklar. Tanken med kollegialt lärande är att deltagarna skall träna på att på ett systematiskt sätt ge varandra återkoppling på utförda uppgifter, gärna uppgifter som man har samplanerat eller kommit överens om i tidigare. Kollegiala observationer Kollegiala observationer är som sagts tidigare alltså en del av det kollegiala lärandet.

Eleven i fokus

Related: