background preloader

Läsfixare En Läsande Klass

Läsfixare En Läsande Klass

EN LÄSANDE KLASS fyrfemmansc.blogg.se - Spågumman Idag har vi börjat bekanta oss med de olika läsförståelsestrategierna "Spågumman", "Detektiven", "Cowboyen", "Reportern" och "Konstnären". Eleverna fick en kort presentation av varje figur/strategi och vad de står för, sedan såg vi även en kort del av föreläsningen "Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6" som finns att hitta här. Vi började ca 12.40 min. in i föreläsningen och slutade ca 18.15 min. in i föreläsningen. Under den biten förklaras strategierna på ett sätt så att även eleverna förstår. Efter denna intruduktion lyfte jag fram Spågumman som aktuell för dagen och genom att arbeta med strategierna att förutspå och ställa hypoteser tog vi oss sedan igenom en faktatext tillsammans. "Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre.

”Ett plakat vi står med – det här finns!” Malin Gonzalez jobbar som lärare i svenska, engelska och SO på Sätraskolan utanför Stockholm. En skola med många elever som inte har svenska som modersmål och som för tre år sedan hade stora utmaningar med läsinlärningen. Men med en ny metod vände resultaten och tack vare den fick Malin Gonzalez också kontakt med Martin Widmark. – Jag var med i ett nätverk för språkutveckling inom Stockholm stad och vår samordnare tyckte att jag skulle komma till utbildningsförvaltningen och berätta om vårt jobb med läsinlärning. Sedan bad hon oss komma tillbaka en gång till, och då hade hon med sig Martin Widmark. Malins och kollegornas nya läsundervisning bygger på tre kompetenter: lässtrategier, inspirerade av Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse”, högläsning och dialog. – Vi såg direkt vilket fokus det gav i klassrummet, och eleverna tyckte att det var jätteroligt. Martin Widmark ville ha med Malin och hennes två kollegor i ”En läsande klass-projektet”.

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier. Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Tyngda över mediernas fullständiga ångvält där de tryckte ner PISA-rapporten på våra redan överbelastade axlar, var det något som kändes up-to-date att fokusera på, som ett av mina områden som förstelärare. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum…

Related: