background preloader

Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

http://www.ur.se/Produkter/179750-UR-Samtiden-Skolforum-2013-Lasforstaelsestrategier-i-praktiken-i-ar-f-3

Related:  onlineLäsning

Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Varje elevgrupp har sin uppgift i planeringen.

Reparationskurs Läsa Kop pärm - Gleerups Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord. Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både skönlitterära texter och facktexter, för unga vuxna, med teman och ämnen som lockar även läsovilliga elever till läsning. I den separata lärarhandledningen presenteras alla texter. Texterna är i första hand inte lättlästa utan ämnesinnehållet gör läsningen intressant. Materialet vänder sig inte i första hand till elever med stora läs- och skrivsvårigheter.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar. Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. I Magisterns barn handlar det om en magister som tappar kontrollen i klassrummet när eleverna inte lyssnar på honom och blir så arg på eleverna att han svär, slår handen i en bänk och dessutom svimmar. Detta textutdrag kan man diskutera mycket kring.

Lektion X – vikten av att kunna sätta ord på det som är svårt Dagens mål: Att tydliggöra vikten av ett metaspråk. Att alla i gruppen ska kunna sätta ord på vad det är som gör att de inte förstår en text samt att ingen nöjer sig med att förstå “det mesta”. Vi började med att gå igenom “Nyhetsuppläsaren” och vad en sådan gör. (I stora drag: sammanfatta, ta ut det viktigaste, göra tankekarta.) Därefter hade jag ritat upp de fyra olika strategisymbolerena på tavlan och sedan fick hela gruppen fyra och fyra ta ansvar för att på tavlan göra en tankekarta till sin tilldelade symbol. Tillsamms gick vi sedan igenom läsförståelsestrategierna och hur man arbetar med dem.

Bokmärken Jag såg de här häftiga bokmärkena och ville göra en egen variant, så här kommer de! Det finns fyra olika ark med bokmärken. Storleken kan skilja sig något mellan bokmärkena. ❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa Javisst, jag saknar alla barn redan! ❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. ❤ Högläsning för ett barn kan ses som en kärleksförklaring. ❤

En Läsande Klass Vi har fått den stora förmånen att få dela med oss av vår strukturerade forskningsbaserade undervisning i läsförståelsestrategier i form av en handledningsbok i projektet En läsande klass. Boken kommer att ges ut i april 2014. Vår undervisning bygger på en modell där man undervisar Twitterskola för FoU #foutwitterskola Kanske har du hört talas om det utvidgade kollegiet, ett digitalt personalrum? Begreppet Det utvidagde kollegiet myntades av Anne-Marie Körling och är ett samlingsnamn för aktiviteter på nätet där lärare delar med sig och diskuterar undervisning och skola. Twitter fungerar som ett nav för pedagoger och skolfolk i hela landet. Varje dag pågår det tipsande, diskussioner och nätverkande.

Martin Widmark: Jag skäms över hur vi har svikit barnen i skolan I veckan som gick kom en ny nedslående Pisarapport om tillståndet i skolan. Den visar att svenska elever är sämre än genomsnittet i OECD på att lösa problem, och sämst i Norden. I december kom siffrorna som visade att svenska elevers läsförståelse försämrats dramatiskt. De två resultaten hänger förstås ihop.

Related: