background preloader

Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

How long should you read with your kids You may be wondering How long should you read with your kids every day? I am here to tell you why the magic number is reading 20 minutes a night ¦ or more. What does reading 20 minutes a night really mean? It means that your kids are reading out loud to you. Kindergarten: For this level, I would suggest reading each of those small books three times each. – The first time you are reading to sound out the words and identify sight words. – The second time you are reading for comprehension. – The third time you are reading for fluency (to read at a faster rate.) If you have not reached 20 minutes yet, this would be a great chance for YOU to read to your child. For Your Older Children: I let our son (second grade) read his chapter book to me for about 15-20 minutes. -When he is finished, I will ask him to tell me about the story (what happened, who were the characters ¦). I know that time is tight. Affiliate links below Looking for books to read that you’re kids will love?

Bokmärken Jag såg de här häftiga bokmärkena och ville göra en egen variant, så här kommer de! Det finns fyra olika ark med bokmärken. Storleken kan skilja sig något mellan bokmärkena. Färglägga får du göra själv! Klipp sedan ut bilden och limma på en bit färgad kartong eller kraftigt papper.

matris läsfixarna 15 Creative Book Report Ideas for Every Grade and Subject Responding to what you read is an important literacy skill. Reading about other people’s experiences and perspectives helps kids learn about the world. And although students don’t need to dive deeply into every single book they read, occasionally digging into characters, settings, and themes can help them learn to look beyond the prose. 1. This clever activity is basically a shape poem made up of words, phrases, and whole sentences found in the books students read. 2. Have students rewrite the book they are reading, or a chapter of their book, as a graphic novel. 3. Book Snaps are a way for students to visually show how they are reacting to, processing, and/or connecting with a text. 4. Have your students place themselves in the shoes of one of the characters from their book and write a first-person diary entry of a critical moment from the story. 5. This fun activity is an off-the-beaten-path way to dive deep into character analysis. 6. 7. 8. 9. 10. Yum! 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal Jag har tidigare delat en hel del upplägg kring hur man kan arbeta med den muntliga förmågan i svenska. I det här inlägget delar jag några exempelmeningar för att ge strategier för hur eleverna kan uttrycka sig och formulera sig i de styrda textsamtalen. Detta efter att behovet framkom för några elever som behövde mer stöd i hur de för fram sina åsikter utifrån de olika delarna av samtalet. Du får också länkar till gamla inlägg för att få tips på olika upplägg på hur samtalen kan genomföras med fokus på framåtsyftande återkoppling. Flera olika upplägg Mitt första tips utgår från ett kortare upplägg som utgår från ett material från normer och värden och som tar en vecka i anspråk. Länk till annan webbplats. ser du ett upplägg med samma form men utifrån mansnormen. Mitt andra tips utgår från att arbeta med det frisläppta provet ”Spegel, spegel..” från 2012/2013 i en klass. Länk till annan webbplats. Exempelmeningar för att ge strategier

Related: