background preloader

Plugga svenska

Plugga svenska
Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel. Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Ett exempel: Vi hade sålt det för att vi skulle flytta, det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 1: Dela upp i flera meningar Vi hade sålt det för att vi skulle flytta. Det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 2: Bind ihop satserna genom att formulera om Vi hade sålt det för att vi ska flytta, vilket kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 3: Använd semikolon(Använd semikolon ytterst sparsamt!) Vi hade sålt det för att vi skulle flytta; det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. « Skriv rätt!

http://pluggasven.wordpress.com/skriv-ratt/satsradning/

Related:  Språkriktighet

f e l i g a o r d Något som jag lagt märke till är att människor ofta uttalar ord fel, vilket jag finner OTROLIGT irriterande! Vissa ord verkar vara omöjliga att uttala, eftersom större delen av dem som jag träffar uttalar ordet(n) fel... T.ex "interjuva", eller "pogram"... Jag uttalar säkert också vissa ord fel, men det är däremot inget som jag lagt märke till! :-)Ta det här med en nypa salt, listan är till bara på skoj. Jag VET att många ord är dialektala, och jag använder många av dem själv, trots att jag vet att uttalet är fel.Oj, vilken respons jag fått efter att ha blivit länkad från SVT och programmet "Värsta språket".

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk Min kollega stormar in i lärarrummet med en fråga. – Ett jävla snack om öppna och stängda ordklasser i dag! Vad är grejen? "Grammatiken - ett mönster som kan utforskas" Varför ska vi lära oss grammatik? Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? Det räcker väl att se att grodor är små och gröna, och märka att vi slår i golvet om vi ramlar? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar.

Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube? Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Språkrådet gör sina språkresurser tillgängliga för alla - Institutet för språk och folkminnen Tillgängliggörandet av språkresurser innebär att Språkrådet tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på råmaterialet på villkor att den som använder det anger att Språkrådet är upphovsman. Genom att fritt tillgängliggöra språkresurserna vill Språkrådet bidra till att stimulera utvecklingen av teknik som gagnar språken och språkanvändningen i Sverige. Det kan till exempel handla om att använda språkresurserna för att utveckla appar för språkinlärning.

Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll.

Språkfrågan: Ett språkbruk av bibliska mått Det är inget fel att börja meningar med "och" och "men". Bibeln är full av sådana exempel. Nästan alla vuxna svenskar har fått lära sig att man inte ska börja meningar med och och men. Ofta förmedlades budskapet av lärarna, ibland av föräldrarna. Men det är inte alla som följer den här regeln. Jag bröt just mot den. Vår gemensamma storbok Eftersom vi kommer att avsluta terminen med en studieresa till Junibacken där vi bl a ska se en teater om Nelly Rapp så har vi under några veckor haft en Nelly Rapp bok som högläsningsbok. Boken heter "Sjöodjuret" är skriven av Martin Widmark och handlar om hur monsteragent Nelly upptäcker och försöker hjälpa en sjöodjursunge att komma ut till havet till sin mamma. Alltid när vi tar oss an en text så använder vi våra läsförståelsestrategier, så även i detta fallet men vi ville att det skulle bli mer än bara diskussion denna gång.Vi ville även dokumentera våra tankar och ideer. Vi valde därför att göra en storbok(A3-papper) tillsammans där vi dokumenterade hur vi använt de olika läsförståelsestrategierna.

Då vacklar vår språkkänsla Debatt SPRÅKSPALTEN: Vi har en skandinavisk specialitet som är väl värd att bevara. Men som inte alltid hanteras korrekt, skriver Lars-Gunnar Andersson. I svenskan skiljer vi på ”Pelle mötte sin syster” och ”Pelle mötte hans syster”. Engelskan har his sister och tyskan seine Schwester i båda fallen. Den som utifrån lär sig svenska har svårt att tillägna sig skillnaden mellan sin och hans. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar Sagan om vanten(georgisk folksaga) Den här sagan kan man berätta förenklad med färre djur i början och eventuell ta med alla djur senare. Då sagan har många figurer kan många barn få en egen roll när man leker/dramatiserar sagan. Blir svenskläraren svenskalärare? "Ny svenskakurs blev ett fiasko" löd en rubrik i veckan som gick, och den syftade på att en ny uppläggning av undervisningen i svenska för invandrare hade givit nedslående resultat. Av en del läsarreaktioner att döma är inte bara invandrarundervisningen utan dagens svenskundervisning på det hela taget ett fiasko när en form som svenskakurs har lyckats ta sig in i Dagens Nyheter. Svenskkurs är den gängse formen. Ingen har väl vid det här laget kunnat undgå att lägga märke till formen svenskalärare, använd även av åtskilliga svensklärare. Diskvalificerande för en som skall bibringa det uppväxande släktet ärans och hjältarnas språk, hävdar somliga, men inom den yngre generationen är svenskalärare fullkomligt naturligt, rent av det enda tänkbara.Är nu svenskaläraren en horrör?

Om materialet Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska. Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Genrepedagogiken är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för det. När UR under våren 2009 sände serien Språkresan presenterades också detta webbmaterial för lärare. Temat är tänkt att ge inspiration till hur du som lärare kan arbeta med språket parallellt med din vanliga undervisning. Att arbeta aktivt med ordförståelse Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord? Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser.

Related:  grammatik