background preloader

Names in a Hat

Names in a Hat
Åh, vad jag älskar dessa appar! Fick igår tips av Viveca (som i sin tur fått det av Andreas) om en liten app (billig) som heter Names in a Hat. Det är en enkel app som ger nya möjligheter till lottning. I mitt fall tänker jag som första steg använda den för placering i klassrummet. Man "shake, shake, shake" lite och så kommer det ett namn upp och vips så har man placeringen klar i klassrummet - inga tråkiga lottlappar här inte. Något annat som också är bra är ju att den banar väg för metoden No Hands Up inom BFL-metodiken. Enkelt och smidigt! Related:  sofiebergstrand

The Hat - Random Name Generator Current version: 3.0.9.0License: Freeware "I'm first!" "No I'm first!""No, I called it!" "Well I'm second!""OK then Dustin is last because he's youngest!"" Sound familiar? The Hat is a simple but handy little utility that offers a fun and easy way to automatically determine a random order from a list of any amount of names. Note: The Hat is completely free but comes bundled with optional partner offers during installation. Recent changes:Key FeaturesGreat for Parents! Just like pulling names from a hat to determine a random order for a group of people, The Hat generates a random order from a list of any number of names. Names can be entered in several different way. The list of names can be optionally be remembered between sessions so that the next time you open the program, the same list of names is already entered. Great for raffles and sweepstakes! The Hat also allows you to pick individual names one at a time. Great for teachers to assign partners or split classes into random groups!

appar Connected Learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid | Tankar i utbildning | Sara Mörtsell Jag har för tillfället tre böcker som jag växlar mellan att ägna min sommarläsning åt. De har många gemensamma nämnare men just nu skulle jag vilja ta upp den första inledande delen till en av dem: Connected Learning: An Agenda for Research and Design. Känns alltid bra att dela med sig av något som ligger ute som fri resurs – det är bara att hoppa på! Min tanke när jag ramlade över den här publiceringen var att jag kanske nu skulle hitta en användbar beskrivning av något som känns oerhört angeläget… Connected learning is realized when a young person is able to pursue a personal interest or passion with the support of friends and caring adults, and is in turn able to link this learning and interest to academic achievement, career success or civic engagement. (p. 4) I den inledande delen (summary + part 1) som jag läst får läsaren träffa några elever som hittat sina stora intressen och dessutom lyckats fullfölja dem med stöttning av diverse nätverk utanför klassrummets och skolans väggar.

Att leda pedagogiska samtal – svårare än man kan tro Hur lär man sig att bli samtalshandledare? Elisabeth Åsén Nordström har tittat på hur läroprocessen ser ut för de lärare som lär sig bli pedagogiska handledare. Det hon såg var att skolan och förskolan behöver satsa på att utveckla samtalskompetens och se det som en pågående utvecklingsprocess. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har arbetat regionalt med skolutveckling i Stockholms län och såg att vissa förändringsprocesser ute i förskola och skola gick väldigt bra, andra inte alls. Vad handlar avhandlingen om? – Jag ville undersöka samtalet som ett verktyg i förändringsarbete, och då har jag valt att titta på den typen av samtal som kallas pedagogisk handledning. – Fem år senare följde jag upp tio av handledarna för att se hur de utvecklat sin kompetens. Vilka är de viktigaste resultaten? – Att det finns stora möjligheter till lärande som handledningen kan bidra till men att det är svårt att vara samtalsledare. Vad överraskade dig? Vem har nytta av dina resultat? Hanna Nolin

Top 5 Free Screen Recording Softwares For Windows Screen Recorders are handy tools used to record the computer’s screen, i.e., record the ongoing activities on the screen. Using these, you can record the screen as easily as you would take screenshots on your computer or record life’s best moments with a camera. These tools do provide live-capture enhancements, post-capture video editing options and more. Top 10 Video Apps for Windows Phone Top 10 Video Apps for Windows Phone Nowadays, we shoot videos with our mobile phones during various occasions. Such tools prove helpful when you wish to record your screen to create a how-to video to demonstrate working of a program, compile a product’s demo video for some client, record gameplay to post on social networks or record any other activity on the screen to share with friends or stakeholders, or to upload on video streaming services like YouTube. 1. Icecream Screen Recorder can record your entire computer screen or specific parts of the screen. Pros: Cons: 2. 3. 4. 5.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Checklista för sociala medier Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst.

Related: