background preloader

Names in a Hat

Names in a Hat
Åh, vad jag älskar dessa appar! Fick igår tips av Viveca (som i sin tur fått det av Andreas) om en liten app (billig) som heter Names in a Hat. Det är en enkel app som ger nya möjligheter till lottning. I mitt fall tänker jag som första steg använda den för placering i klassrummet. Man "shake, shake, shake" lite och så kommer det ett namn upp och vips så har man placeringen klar i klassrummet - inga tråkiga lottlappar här inte. Något annat som också är bra är ju att den banar väg för metoden No Hands Up inom BFL-metodiken. Enkelt och smidigt! Related:  sofiebergstrand

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. appar The Hat - Random Name Generator Current version: 3.0.9.0License: Freeware "I'm first!" "No I'm first!""No, I called it!" "Well I'm second!""OK then Dustin is last because he's youngest!"" Sound familiar? The Hat is a simple but handy little utility that offers a fun and easy way to automatically determine a random order from a list of any amount of names. Note: The Hat is completely free but comes bundled with optional partner offers during installation. Recent changes:Key FeaturesGreat for Parents! Just like pulling names from a hat to determine a random order for a group of people, The Hat generates a random order from a list of any number of names. Names can be entered in several different way. The list of names can be optionally be remembered between sessions so that the next time you open the program, the same list of names is already entered. Great for raffles and sweepstakes! The Hat also allows you to pick individual names one at a time. Great for teachers to assign partners or split classes into random groups!

Behov för IKT i skolan! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU. Fortfarande är det inte helt ovanligt att det på skolor saknas både fundament för att bygga sin digitala verksamhet på och insikter om vad som måste vara på plats för att de ska börja röra sig framåt. Jag har valt att göra en mycket förenklad bild som kan illustrera vad som bör göras, vad som behöver vara på plats, för att hinna med avgången. En behovspyramid för att IT i skolan helt enkelt. Den kan förstås sakna element och den kan vara fel på många sätt. Skolan ska inte digitaliseras för att några av oss tycket att det vore kul eller att få utlopp för ett teknikintresse. Wi-Fi/Trådlöst nät De flesta skolor har ett trådlöst nät. Digital infrastruktur För att undervisningen ska fungera i ett digitalt sammanhang måste skolorna utrustas. Digitala verktyg Fortbildning Rektors ledarskap Organisation - Smörjmedel Praktiken Slutsats

Connected Learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid | Tankar i utbildning | Sara Mörtsell Jag har för tillfället tre böcker som jag växlar mellan att ägna min sommarläsning åt. De har många gemensamma nämnare men just nu skulle jag vilja ta upp den första inledande delen till en av dem: Connected Learning: An Agenda for Research and Design. Känns alltid bra att dela med sig av något som ligger ute som fri resurs – det är bara att hoppa på! Min tanke när jag ramlade över den här publiceringen var att jag kanske nu skulle hitta en användbar beskrivning av något som känns oerhört angeläget… Connected learning is realized when a young person is able to pursue a personal interest or passion with the support of friends and caring adults, and is in turn able to link this learning and interest to academic achievement, career success or civic engagement. (p. 4) I den inledande delen (summary + part 1) som jag läst får läsaren träffa några elever som hittat sina stora intressen och dessutom lyckats fullfölja dem med stöttning av diverse nätverk utanför klassrummets och skolans väggar.

Vi jobbar mot våra sociala mål. | Malins PPlugg Nu har vi dragit igång ett tema kring våra sociala mål. Se tidigare inlägg angående förarbetet med den sociala PPn. Idag har vi tittat på film, Ugglan och kompisproblemet om att säga förlåt på riktigt, och utifrån den fick vi visdomsord till oss. ”Att säga förlåt på riktigt, det är faktiskt jätteviktigt. ” Vi pratar i klassen kring detta och om målen som vi ska jobba mot. Barnen får ett eget ”uggle-problem” att lösa. iMovie Jag har haft lite ångest över att jag inte varit så aktiv i min blogg, men tänkte: Bättre sent än aldrig Denna vecka har vi jobbat med film på Rutsborgskolan, treorna har satt igång med att göra filmer om våra asagudar, medan sjuorna gör reklamfilmer om skolan eller "vad gör du om det börjar brinna på skolan". Jag hade en genomgång för treorna i hur man enkelt skapar greenscreen-klipp och hur man redigerar i iMovie. Nu har de satt igång att filma sina olika scener. De använder MacBookens inbyggda webbkamera och Photo Booth. Sjuorna är det lite knepigare med.

Per Kornhall: Digitala läromedel – när, hur och varför? #framtidenslaromedel | Hannas skolblogg Under två dagar i oktober samlades drygt 400 lärare, pedagoger och skolutvecklare på konferens “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det här blogginlägget är baserat på föreläsningsanteckningar och toppas med några av mina egna reflektioner. Per Kornhall, debattör, författare och oberoende konsult Digitala verktyg – inte OM utan HUR Per Kornhall utgör en klok och välbehövligt kritisk röst i skoldebatten. Han inleder sin föreläsning med en disclaimer: han är inte ett anti-IT-freak. Varför fungerar det då så dåligt? Utvärdering av effekterna av skolors 1:1-satsning (bland annat Unos Uno) visar negativa resultat i form ökade skillnader mellan skolor, ökade kostnader, och ökat ensamarbete. Hur skapar vi digitala verktyg som fungerar? Resultaten av användning av digitala verktyg måste utvärderas, och goda exempel spridas. Hur kan vi sprida digitala lärresurser som träffar målet (lärande) lite oftare? Ur Hattie J. och P. Källa: Per Kornhall #framtidenslaromedel Paradigmskifte?

Att leda pedagogiska samtal – svårare än man kan tro Hur lär man sig att bli samtalshandledare? Elisabeth Åsén Nordström har tittat på hur läroprocessen ser ut för de lärare som lär sig bli pedagogiska handledare. Det hon såg var att skolan och förskolan behöver satsa på att utveckla samtalskompetens och se det som en pågående utvecklingsprocess. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har arbetat regionalt med skolutveckling i Stockholms län och såg att vissa förändringsprocesser ute i förskola och skola gick väldigt bra, andra inte alls. Vad handlar avhandlingen om? – Jag ville undersöka samtalet som ett verktyg i förändringsarbete, och då har jag valt att titta på den typen av samtal som kallas pedagogisk handledning. – Fem år senare följde jag upp tio av handledarna för att se hur de utvecklat sin kompetens. Vilka är de viktigaste resultaten? – Att det finns stora möjligheter till lärande som handledningen kan bidra till men att det är svårt att vara samtalsledare. Vad överraskade dig? Vem har nytta av dina resultat? Hanna Nolin

CPS | Collaborative Problem Solving Ross W. Greene är klinisk psykolog och grundare till ”The Collaborative Problem Solving Institute” i Boston. Hans metod kan på svenska kallas ”Problemlösning i samarbete” eller också behåller man helt enkelt det engelska uttrycket och förkortar det till CPS. Greene har i svensk översättning skrivit Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar (2002, översättning Gunilla Gerland. Am. orig. 1998.) 2008 kom en bok inriktad på skolan: Vilse i skolan: Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Greene ger återkommande kurser också i Sverige. Företaget Pedagogiskt Perspektiv har vid upprepade tillfällen bjudit in Greene till Sverige för att föreläsa och ge kurser. På Greenes egen hemisida www.livesinthebalance.org kan man få mer information och dessutom ladda ned material även på svenska. Den konflikthantering och problemlösning Greene förespråkar passar utmärkt med det förhållningssätt vi förespråkar i KSA.

Top 5 Free Screen Recording Softwares For Windows Screen Recorders are handy tools used to record the computer’s screen, i.e., record the ongoing activities on the screen. Using these, you can record the screen as easily as you would take screenshots on your computer or record life’s best moments with a camera. These tools do provide live-capture enhancements, post-capture video editing options and more. Top 10 Video Apps for Windows Phone Top 10 Video Apps for Windows Phone Nowadays, we shoot videos with our mobile phones during various occasions. Such tools prove helpful when you wish to record your screen to create a how-to video to demonstrate working of a program, compile a product’s demo video for some client, record gameplay to post on social networks or record any other activity on the screen to share with friends or stakeholders, or to upload on video streaming services like YouTube. 1. Icecream Screen Recorder can record your entire computer screen or specific parts of the screen. Pros: Cons: 2. 3. 4. 5.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Related: