background preloader

Jim Smith - No Hands Up & No Hiding

Jim Smith - No Hands Up & No Hiding
Related:  Synligt lärandeEngage for progressKlassrum allmänt

Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? READING - Questioning and Feedback: Top Ten Strategies As part of our whole staff training at Huntington School we have been sharing ideas and collating ‘Top Ten Strategies’. This list is the fruits of our labour: 1. Differentiated questioning. Given the time we take doing it daily, effective questioning may well be the highest impact strategy we can employ. There is no ‘one size fits every class’ strategy. 2. Giving waiting time for answers to our questions is something we do instinctively. 3. Being prepared with a strategy for students saying ‘I don’t know’ is clearly essential. 4. We have focused on this as a school and will continue to do so. 5. After feedback we need to make sure that we have students actively responding to their feedback. 6. This is a simple analogy to make the layers of assessment clear. 7. Students need to understand the specific command words in their subject discipline and breakdown the different types of questions/topics etc. 8. Using exemplar models is a fundamental aspect of good teaching practice. 9. 10.

När skolan är som allra bäst Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning. Skolan har bestämt sig för att jobba i enlighet med vad forskningen säger. Johanna Lundén minns när personalen på Nossebro skola samlades till det första mötet efter sommarlovet 2007. I aulan var det allvar. Inte för att Nossebro skola inte hade saker att förklara sina dåliga resultat med. Arbetsveckan innan barnen började i skolan 2007, blev början på en ny väg. Det man bestämde sig för på Nossebro skola var följande: Alla elever ska få gå i en vanlig klass. De elever som behöver ännu mer hjälp, kan få det på håltimmar eller på den schemalagda studietid som alla elever har. – Jag kallar det en synvända. I synvändan ingick också ett enkelt konstaterande: elevens framgång var skolans ansvar. Att det tankesättet sjunkit in har inte minst eleverna märkt Lärarna fick börja läsa forskningsrapporter om hur man får en lyckad skola. Harriet Stjärneborn har haft alla sina tre barn i Nossebro skola. Kommunen var med på noterna.

Recension av Prezi - Skapa fantastiska presentationer Användningsområden Du som gör dina presentationer i Prezi kan nu äntligen jobba direkt i plattan. För er som ännu inte testat Prezi kommer här ett försök att beskriva vad det är. Det är nämligen svårt att beskriva, eftersom det förändrar sättet att presentera så mycket. Du har en i det närmaste oändlig arbetsyta, som du sedan kan zooma in eller ut på. Om du redan har testat Prezi på datorn och haft appen förut, så kan du numera även skapa presentationer på plattan. Det är ganska lätt att lära sig verktyget och till din hjälp finns en mängd instruktionsfilmer. Annars finns det mängder med enkla instruktioner som tydligt visar hur man gör steg för steg. Appen har dock vissa begränsningar jämfört med att arbeta med Prezi på datorn. Funktioner Undervisningens syfte En Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och använda olika hjälpmedel för kommunikation. Sv Utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

READING - The 20%: Questioning This is Part One of a new 2-part blog exploring effective questioning in the classroom.In a previous post I talked about the Pareto Principle. I suggested we should focus on improving the 20% of classroom strategies which research shows yield 80% of results. In other words, we should focus on practising those interventions which most expedite student progress.I have already written about the role feedback can play.Now I shall turn my attention to questioning… Questions are bread-and-butter stuff for teachers, a way of extending students’ learning, fostering a sense of curiosity, and assessing the progress being made (or not) by our students. But not all questions are equal… In an article written as long ago as 1985 – in the days before the National Curriculum and Assessment for Learning, Jos Elstweet observed a lesson and made the following comments: I once witnessed a marvelous science lesson virtually go to ruins. From The right question at the right time by Jos Elsweet (1985)

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning The Big Five

Exit tickets | Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll.

READING - Involving students in assessment conversations For students to be actively engaged in their own learning journey, they need to know what they are learning, why they are learning it, how to learn it, how well they are learning it, and how to take the next steps to advance their learning. These are the skills of lifelong learners that can positively contribute to their performance now and into the future. This process however is more easily said than done. Understanding some of the factors involved in supporting students to develop these skills is a start. Adie and Willis have been working alongside teachers over the past three years analysing how they develop a common understanding of the standard required for a year level (Adie & Willis, 2013), and how they share this understanding with their students (Willis & Adie, 2014). It is important for teachers to develop a shared understanding of the standard from the start of teaching a specific year level cohort as this influences how they teach and work with their students. References

How to Kill Your Child's Creativity Nuria from the The Adventures Archive is here today to share some great advice on nurturing creativity within the young makers in our lives. Kids are born creative geniuses. But unfortunately, by the time they reach the third or fourth grade, their creativity has sunk. With intelligence, there is a phenomenon called the Flynn effect: each generation, scores go up about 10 points because enriched environments make kids smarter. These are some of the most effective creativity killers: Rewards: scientific research has demonstrated that rewards inhibit children’s exploration and imagination. Creativity flourishes when things are done for enjoyment. Nuria Pérez Paredes is a creative director who worked in advertising for many years. Know someone else who would enjoy this activity?

Synligt lärande Nu har den kommit! Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, har tagit fram en svensk variant på John Hatties metaanalysVisible learning tillsammans med SKL. I Synligt lärande presenteras översiktligt resultaten och analyserna från Hatties berömda studie, belysta och tolkade från ett svenskt utbildningsperspektiv. – Lärare gör skillnad, men all undervisning är inte effektiv. Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och kontinuerliga avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden, säger Jan Håkansson. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Se direktsändning av presskonferensen kl.11.00 Ladda ned Synligt lärande (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster) Ladda ned diskussionsmaterial (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

READING - The Perfect Assessment The Perfect Assessment by Terry Heick Nothing is perfect, but we can dream. First, what is an assessment? If the goal of our collective craft is understanding, than the tools we use should promote understanding, both directly and indirectly. So what would the perfect assessment be like? How would it be used to improve learning? How can it promote understanding without haunting students? There’s no single answer here because there are too many moving parts. Below, I guess at some of these indicators. I was more interested in the function of assessment as a tool for learning, and what we might be missing. The Perfect Assessment… …will be in the form and mode that will help the students reach their goals, not the institution reach its goals …will provide data to revise planned instruction …will show both short and long-term progress …will adjust in real-time and scale (in complexity, knowledge demands, etc.) …will compel students to respond with their best effort and particular genius

Related: