background preloader

Kojo Home

Kojo Home
Kojo is an open source App that runs on Linux, Windows, and Mac. It is a Learning Environment – with many different features that enable play, exploration, discovery, creation, and learning in the areas of: Computer Programming and Computational thinking. Math and Science. Inductive, Deductive, Systematic, and Analytical thinking. To play with Kojo, you can Download and Install it. Kojo has been developed to provide children an environment where they can do self-directed learning in an interactive fashion – through exploration and discovery. Kojo is based on ideas derived from Logo, Processing, and The Geometer's Sketchpad. Kojo builds upon these ideas and provides the following: A productive, fun, and friendly graphical environment – where computer programming is used to explore and play with Math, Art, Music, Animations, and Games. Kojo is also a useful tool for Scala programming in general, as it provides a powerful REPL for Scala – with the following features: Related:  Coding

Teaching Kids to Code Every era demands--and rewards--different skills. In different times and different places, we have taught our children to grow vegetables, build a house, forge a sword or blow a delicate glass, bake bread, create a soufflé, write a story or shoot hoops. Now we are teaching them to code. We are teaching them to code, however, not so much as an end in itself but because our world has morphed: so many of the things we once did with elements such as fire and iron, or tools such as pencil and paper, are now wrought in code. We are teaching coding to help our kids craft their future. In this collection we share many different perspectives on coding, from a university professor's vantage point (MIT's Mitch Resnick describes why learning to code is like learning to learn) to an entrepreneur's reflections from his cross-country roadtrip to bring coding--and his stuffed dog--to classrooms across the U.S. We should always teach children to bake bread, feed the goats and wield a hammer.

Kodu | Home Börja skriva kod med Code Combat När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ. Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Vi har testar en del olika blockprogrammeringsverktyg som learn.code.org, Scratch, LEGOmindstormEV3, Hopscotch samt andra programmeringsappar ni kan läsa om på tidigare inlägget där elever recenserar programmeringsappar. Genom programmering i skolan vill vi:- att eleverna utvecklar förmågor som problemlösning, logik, systemtänkande, analytisk förmåga, kreativitet, samarbete, och att de blir riktigt bra och medvetna om det. - att eleverna får en grundförståelse för webb, hur det är uppbyggt och fungerar, att det är påverkningsbart. När vi jobbar i tex learn.code.org har vi hela tiden möjligheten att kika på koden på den // Helena

DataTree selection rules Dear Users, I've been working on data tree selection rules this weekend and when 0.9.0063 is released (hopefully tomorrow, 4th November) the [Path Compare], [Tree Split] and [Replace Path] components will work slightly different from before. Sorry about breaking this, but it proved impossible to improve the selection logic with the fairly ambiguous notation that was implemented already. Not every change is breaking though and I hope that most simple matching rules will work as before. Imagine we have the following data tree, containing a bunch of textual characters: {0;0} = [a,e,i,o,u,y] {0;1} = [ä,ë,ê,ï,î,ö,ô,õ,ü,û,ÿ,ý] {1;0} = [b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,z] {1;1} = [ç,ĉ,č,ĝ,ř,š,ş,ž] There are a total of four branches {0;0}, {0;1}, {1;0} and {1;1}. So what if we want to select from this tree only the standard vowels? This selection rule hard-codes the number zero in both tree path locations. {0;?} {? {0;?} {A;B;C;... The following rule notations are allowed: David Rutten Seattle, WA

Kodu | Det här är Viking och Lucas alien. Här är koden´: sudda sakta(10) cirkel(200)//rymdvarelsens genomskinliga huvud färg(blå) bakgrund2(grön,röd)// bakgrunden vänster hoppa(70) fyll(vit) höger cirkel(120) vänster hoppa(80) fyll(svart) höger cirkel(50) pennaUpp hem pennaNer höger bredd(80) fram(200) höger fram(200) vänster fram(80) pennaUpp hem väster fram(400) pennaNer fram(200) vänster fram(200) höger fram(80) bakgrund2(grön,röd) osynlig Vi har börjat jobba med ett nytt program som heter sploder. För att lägga till föremål klickar du här. Vi har jobbat med kojo och kodu på Svenskan dom senaste veckorna. Jag tycker att Kodu är ett väldigt kul och spännande program. Jag vet att jag har skrivit det här flera gånger tidigare i den här texten men jag tror på framtiden! Jag ska visa er hur man sätter ut träd. Klicka på trädet. Välj villket träd du vill ha sen klickar du på det. Så har du ett träd. När jag började med kodu tänkte jag att det skulle bli jätte kul. Kodu är ett bra program.

---=== Koda spel i Ruby ===--- Hej och välkommen! Vill du lära dig att skapa egna datorspel? Då har du kommit rätt! Den här sajten är till för nybörjare. Ha så kul, och lycka till! Kom igång med Ruby Lektion 1: Öppna ett fönster Lektion 2: Något att spela med Lektion 3: Rymdskeppet som försvann Lektion 4: Dags att sätta gränser Lektion 5: Något att undvika Lektion 6: Stoppa spelet vid krock Lektion 7: En hel svärm med asteroider! PS. Learn Dance Party Grades 2+ | Blocks Imagine a World Minecraft Hour of Code Codesters: Code Your Own PSA Grades 6+ | Python Make Your Own Kodable Mazes Pre-reader - Grade 5 | JavaScript, Language independent (can be taught in multiple languages) Code Your Hero Grades 2-8 | Blocks, Scratch Codesters: Basketball Code a Cartoon codeSpark Academy with The Foos: Create Games Pre-reader - Grade 5 | Blocks Animate an Adventure Game CodeMonkey Jr.: Pre-coding for Preschoolers Pre-reader | Blocks AI for Oceans Grades 3+ | AI and Machine Learning Animate a Name Grades 2+ | Blocks, Scratch Star Wars: Building a Galaxy with Code Grades 2+ | Blocks, JavaScript Plastic Pollution PSA Grades 6+ | JavaScript codeSpark Academy with The Foos Boat Race Map Tour App Grades 6+ | Blocks, App Inventor Banana Tales: Python Coding Game Grades 2-8 | Python Professor Photon's Color Conundrum Grades 6+ | Computational Thinking focused so no language Beach Cleanup with Kodable Create Animations That Talk Make a Flappy game Grades 2-8 | Hopscotch Lightbot

Processing Arthur C. Clarke’s documentary on Fractals: A basic set with fractal behaviour is the set of Complex numbers (C): No matter how much one zooms in or out, the set is self-similar with infinite detail. The typical fractal sets (Mandelbrot, Julia, Fatou) follow a pattern of 3 infinities: an infinite number of points is run an infinite number of times through a recursive polynomial and it will/will not reach infinity: To make the step to 3d, the major issue is that the 2d rules cannot be generalized because there is no corresponding set of numbers for 3d space. 1d space has Real numbers, 2d space has Complex numbers, but there is no 3d equivalent. Either way, results are similar: Dealing with infinite numbers, infinite iterations and infinite sets of points, computation times become an issue. The image above is magnified ~3.10e13 times. Building 3d models in computer space is slightly trickier because of the huge number of points involved to define even a limited section of a fractal.

Om att hacka läroplanen – Karin Nygårds | Pedagog Örebro Karin Nygårds har haft ett intensivt år där hon kombinerat att vara lärare för åk 3-6 på Sjöstadskolan med föreläsningar och debattinlägg. Aktuell som föreläsare på SETT och vinnare av Trevor Dolan Foundation-priset Årets punkare i skolsverige. PÖ: Att hacka läroplanen låter coolt, men vad innebär det egentligen och vad ser du att det ger eleverna? Att ”hacka” betyder ju att man gör något lite bättre. PÖ: Hur kan man komma igång själv om man som lärare vill få in programmering i sin undervisning? För det första tycker jag att man måste fundera på vad man vill med programmeringen, vilket syfte man har. Personligen föredrar jag Kojo som programmeringsmiljö om man vill ha en tydlig koppling till matematiken och även kopplingen till grammatik och språk. Om man jobbar med yngre barn är bi-roboten, Bee-Bot, ett utmärkt hjälpmedel, men man kan lika gärna bara träna programmering genom att leka datorspel i klassrummet eller på andra sätt jobba med datalogiskt tänkande utan datorer.

Free online Creative Computing workshop for teachers If you’ve always wanted to know more about Scratch, then why not sign up for a new free workshop? Creative Computing is a six-week online workshop for educators open to anyone who wants to learn more about using Scratch and supporting computational thinking in the classroom and other learning environments. No prior experience of Scratch or computer programming is needed. The workshop hosted by the Scratch Ed team at Harvard, is free and runs from Monday, June 3 to Friday, July 12. It will involve 10 to 12 hours of activity a week. Scratch is a free programming environment developed by the Scratch Team at Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab, led by Mitch Resnick, the LEGO Papert Professor of Learning Research. It enables young people to create their own interactive media including stories, games and animations, and offers an online community for users and educators. The latest version of Scratch, Scratch 2.0, is now available, free of charge. Like this: Like Loading...

Programmeringsundervisning behöver didaktisk diskussion Lennart Rolandsson har i avhandlingen ”Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum" studerat lärares föreställningar och avsikter med programmeringsämnet i gymnasieskolan och kursplaneutveckling inom området över tid. De didaktiska frågorna viktiga Lennart Rolandsson efterlyser en ämnesdidaktisk diskussion om och fortbildning i programmering: – Som det är nu finns det skäl att tro att undervisningen i programmering bygger på den didaktiska kunskapen som utvecklades på 1960-talet inom teknisk och administrativ ADB. Att lära ut avancerat tekniskt innehåll kräver genomtänkta metoder, menar Lennart Rolandsson. – Programmering är krävande och kunskapsmässigt bitvis svårt. Vag koppling mellan teori och praktik Marknaden erbjuder ett antal olika miljöer, plattformar, språk, robotar och interaktiva utvecklingsmiljöer som marknadsförs som ett lätt sätt att lösa problematiken. Misstro till pedagogikens betydelse Programmed or Not

WeWantToLearn.net | Diploma Studio 10 at Westminster University School of Architecture and the Built Environment Happy Nerds - Programming Links for Kids 2040 har vi förändrat vår skola, Sverige och världen. Programmering är nyckeln. | Blog of Ronnestam Jag hade för ett tag sedan förmånen att sitta ned och diskutera framtidens skola med Karin Nygårds. Karin rankades 2014 av Computer Sweden som en av Sveriges mäktigaste IT-kvinnor (39), blev bland annat vald till årets punkare i skolan 2014 och var en av dem som Stefan Löfven bjöd in för ett samtal om framtidens politik inför valet senare i år. Karin driver också projektet Hacka Läroplanen ihop med Therese Raymond, en av våra andra skarpa hjärnor på området framtidens skola. Mot bakgrund av hennes engagemang och mina tidigare åsikter om skolan och framtiden träffades vi för att prata framtidens skola. Bra idéer och tankar finns det ingen brist på – men hur ska vi få till någon form av förändring. Först, vad är innovation? Jag arbetar ju till vardags bland annat med att hjälpa några av världens starkaste varumärken med innovation och mina lärdomar från det tror jag kan vara skolan till gagn. Hur ska vi förändra skolan? Mitt svar: Programmering! Programmering är nyckeln!

Related: