background preloader

Doctopus - introduktion på svenska

Doctopus - introduktion på svenska

Handbok för IKT-pedagoger Improving Google Classroom for students around the world Posted by Madhav Bhagat, Software Engineer, Classroom (Cross-posted on the the Google for Work blog.) Primary school students in rural Australia are using Google Classroom to collaborate with astronauts on the Space Station. A school without any IT support in Mexico was able to go paperless with Classroom. And in the United Kingdom, a Holton, Oxfordshire school is exploring local historical villages and writing reports using Google Apps and Classroom. These examples represent just a few stories from the more than 40 million students, teachers and administrators around the world who are using Google Apps for Education. Invite students more easily with Groups If you already have a Google Group set up for your class, you can now use that group to invite students to Classroom. Export all grades Teachers will now have the ability to download grades for all assignments at once, making it easier to export assignments to any gradebook.

Läsning ger barnen vingar 26 Tips for Teaching with Google Apps This guide will teach you to be as tech-savvy as your students. It is meant to acquaint you with Google Apps’ major features and is loaded with best practices and lots of helpful, actionable tips to optimize your investment in Google Apps and improve your students’ learning experience. It’s appropriate for school IT admins, teachers, principals, and anyone else interested in learning more about Google Apps for education. Start implementing these tips today! Gmail Using Gmail, you can easily send messages to students & parents. Tip #1 – Use Google Translate to convert emails to & from non-English speaking parents or between your students and international pen pals *Google Translate is not a tool for learning another language, but can help cut the language barrier between people who speak different languages. Calendar Calendar helps keep track of events in an organized way and is accessible to anyone from the desktop or a mobile device. Docs Spreadsheets Presentations Hangouts Forms Sites Groups

Video In The Classroom: Equipment Checklist Teaching has always been visual, but what was once communicated on fusty overhead slide projectors or whiteboards that get erased, is now distributed to students in full HD video that they can review whenever and wherever they need. And whether you’re using video in the classroom for personal reflection, or to create new content for your students, it has never been easier to give video a go. What Equipment Do You Need to Get Started? Of course, you know about digital camcorders, but if you’d like to get classroom technology that has multiple uses in a classroom, here are some of the tools that will make the task of creating great visual lessons easy and impactful (check out part 2 of this blog and get tips on filming and editing): TabletsNotebook ComputersSmartphonesSound Tablets On the verge of outselling all forms of personal computers combined, no device has ushered in the era of the visual classroom more than the tablet. Notebook Computers Smartphones Sound

Snagit for Chrome and Google Classroom This post is part of a series around using TechSmith Snagit for Google Chrome with Google Classroom. For those of you in the Google Apps for Education world, you’ve no doubt been waiting excitedly for the release of Google Classroom. That day has finally come, which means it’s time to start playing to learn just what it can do. Fortunately, we were able to get our hands on Classroom a bit early, and found that there are already some great ways to use it with Snagit for Google Chrome; let’s take a look! The first thing to keep in mind is that Google Classroom works very closely with Google Drive, which is what makes Snagit such a great match, because everything you capture with Snagit for Google Chrome automatically saves to your Google Drive. Attaching something from Google Drive to a new assignment in Classroom. When you make an image capture with Snagit, that capture, along with all of your annotations, is automatically saved and synced to Google Drive. Can’t see the embedded video?

Nyanlända elever 2013 Många skolor har svårt att ge nyanlända elever en god utbildning. Det spelar stor roll hur skolan tar emot en nyanländ elev, hur väl man sätter sig in i vilka kunskaper eleven har och hur väl man lyckas anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov. Nu granskar Skolinspektionen hur ett antal kommuner arbetar för att ge nyanlända elever möjlighet att nå tillräckliga kunskaper i svenska och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen. Bakgrund Alla barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Ju äldre barnen är när de kommer till Sverige desto svårare får de att få godkända betyg i alla ämnen , särskilt gäller detta barn som är äldre än nio år när de börjar svensk skola. Skolans rutiner för mottagande ska anpassas efter varje elev. Detta granskar vi Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända elevens förutsättningar och behov? Så görs granskningen Skolinspektionen kommer granska 10 kommuner.

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Men trots enorma satsningar har skolresultaten sjunkit. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. En direkt, och kanske oavsiktlig, följd är att elever i dag använder datorn inte bara i situationer där dessa möjliggör nya arbetsmetoder eller ny pedagogik, utan också som ersättning för penna och papper. Under de senaste åren har det presenterats flera vetenskapliga undersökningar som studerat hur prestationerna förändras med datorn som anteckningsblock. Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. Jag har varit gymnasielärare i 20 år.

Popplet Lathund: Kom igång med Google Classroom | Digitala Verktyg Google Classroom (GC) är ett GAFE-verktyg som organiserar elevmappar och inlämningar, och underlättar kommunikation lärare-elev. GC är relativt användarvänligt och hanterar dessa funktioner riktigt bra. Det finns andra funktioner som man kan sakna i GC, t.ex. smidig sortering och arkivering av kursdokument, men det går att lösa på olika sätt. Nedan finns länk till lathund "Kom igång med Google Classroom". Klicka på bilden för att komma till lathunden (Google-dokument). Lathunden kommer att kompletteras efter hand. Lycka till med Google Classroom! 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien. Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 7 sätt att effektivisera undervisningen och inlärningen för andraspråkselever 1. 7. Intressant?

Why BYOD Makes Sense: Thinking Beyond a Standardized 1:1 I was recently asked, "Why are you giving the teachers choice of a laptop? Why not just go all in with one device?" My answer, simply stated, is that homogenization of any tool is never a good idea in a context that is intended to foster creativity. The same argument is underway with the Common Core. However, this post is not about Common Core or educational politics. Standardization vs. A lot of schools make the mistake of trying to control every aspect of technology integration. The best analogy is the case for school uniforms, which has always sparked a debate regardless of the decade or century. As schools plan large-scale technology rollouts, they should begin by considering what would be best for the student population. Listening to the Stakeholders As the director of technology, it is my job to listen to administrators, teachers, students and parents, and find out what system works best for our schools. Choice and Trust And that's where we need to be in K-12.

Några skript som underlättar en lärares vardag Vi som följer Sven Järgenstedt på Twitter har förstått att han håller på att arbeta fram ett smart sätt att använda Googles kalkylark för att föra in elevresultat etc för att skapa bra möjligheter för läraren och eleven att följa upp elevens utveckling. Ett sätt som dessutom ska underlätta lärarens vardag. Här berättar Sven Järgenstedt mer om hur han gör. Känner ni igen känslan? Jag har länge använt kalkylarket i Google Drive för att hålla koll på vad mina elever gör och hur jag uppfattar att de ligger till i olika kurser. Egentligen är det bara den gamla anteckningsboken som flyttat till datorn. Men, att hålla på att klippa och klistra in resultat tar tid. Exakt vad är det då jag vill göra? Jag vill utgå från ett kalkylark där jag har alla eleverns namn på ett grundblad (kallas nog ofta mastersheet). Det kanske inte tar jättelång tid att skapa 30 flikar i 5-7 kurser/ämnen med 30 elever i varje klass men det är väl onödig tid om det kan göras automatiskt? Hur fungerar det då? OK.

Viktig skolutveckling i Göteborg För dig som är i eller omkring Göteborg och brinner för skolutveckling så finns det nu två viktiga datum att hålla koll på. Dels 3e februari som är datumet för nästa pedagogiska pub. Det är en högst informell tillställning öppen för alla lärare som vill. I pubmiljö diskuterar vi skola, svårare är det inte. Sedan finns också Edcamp GBG som är en lite mer uppstryk samtalsarena. Det har varit lite klent med den här typen av arrangemang i Göteborg förut.

Related: