background preloader

Läsloggbok

Läsloggbok
Related:  LÄSFIXARNALässtrategierLäs och skriv!

arbetsgång Story Sequence Language Arts Story maps provide one way to help students organize the events from a story. Helping students learn transition or signal words that indicate a sequence (first, second, last) will also help them learn about sequence. Sequence sticks, story chains, story retelling ropes, and story sequence crafts all help students practice ordering events within a story. See these resources for ideas: Math Most math curricula include worksheets on ordinal numbers (first, second, third, etc). Science Helping children sequence also develops their scientific inquiry skills. Social Studies Timelines are a great way to teach sequence in social studies. This simple example of an explorers timeline illustrates how the spacing between dates indicates the passage of time. Other ideas for sequencing Arts & crafts activities. Download blank templates

Online Daisy Player Teaching Strategies for Reading: Professional Development Resource Highlights SummerSummer is here! While most of your students will be on break from school for a few months, you can still engage their minds this summer. June Calendar of Events June is full of events that you can incorporate into your standard curriculum. Videos Interested in using different types of media in your classroom? Coding & Computer Science Introduce your students to basic coding and computer science! vilka texter passar att träna med Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bas | Läsmuskler En viktig del i fysisk träning är koordination, att till exempel hålla koll på både armar och ben samtidigt. Och det är svårt! Man måste liksom tänka på många saker på en gång, i alla fall om man vill klara lite svårare rörelser. Precis så är det med läsningen också, faktiskt. Först måste man förstås få ordning på läsningen av texten, det som ibland kallas avkodning. Text-själv handlar om att man samtidigt som man läser en text försöker koppla det som texten beskriver till egna upplevelser. Text-text handlar om att fundera över om man känner igen något i texten från någon annan text – eller en bild eller en film – som beskriver eller handlar om ungefär samma sak. Text-omvärld, till sist, handlar om att fundera över om man kan koppla det man läser till omvärlden. Tränar du upp din läskoordination kan en saga få många fler bottnar, och din läsning bli intressantare och rikare.

cowboyen The Lemonade Stand: Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs We keep hoping for snow here in middle Tennessee. We got so close yesterday, but nothing! Boo! RL 2.9 Compare and contrast two or more versions of the same story (e.g., Cinderella stories) by different authors or from different cultures. I decided to teach this using The Three Little Pigs! I made a little packet similar to my other reading comprehension packets for my littles to learn how to compare and contrast more than one version of the same story. I divided my class into 4 groups. Each day they filled out a story map over the book we read which I made into little booklets. As we read them, I would make whole group Venn Diagrams to show them how to compare and contrast the different versions. We also discussed how the character of the wolf was portrayed differently in The True Story of the 3 Little Pigs and The Three Pigs. You can find all of these activities and more in my packet below. Click the image to check out the unit! Thanks again for following this blog!

12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan. Att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda förhållningssätt där läraren använder konkreta undervisningsverktyg för att hjälpa elever utveckla läsförståelse. Eleven får dels tillgång till stödstrukturer (scaffolding) för sitt läsande, dels lära sig olika metakognitiva strategier. Målet är aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. I filmen ser vi lärare och elever arbeta med några av de principer och läsförståelsestrategier som återfinns i de tre forskningsbaserade läsförståelsemodellerna CORI, RT och TSI 19. I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18. Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ”Nya Språket lyfter”. 17.

Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension 1. Monitoring comprehension Students who are good at monitoring their comprehension know when they understand what they read and when they do not. Comprehension monitoring instruction teaches students to: Be aware of what they do understand Identify what they do not understand Use appropriate strategies to resolve problems in comprehension 2. Metacognition can be defined as "thinking about thinking." Students may use several comprehension monitoring strategies: Identify where the difficulty occurs "I don't understand the second paragraph on page 76." 3. Graphic organizers illustrate concepts and relationships between concepts in a text or using diagrams. Regardless of the label, graphic organizers can help readers focus on concepts and how they are related to other concepts. Graphic organizers can: Here are some examples of graphic organizers: Venn-Diagrams (29K PDF)* Used to compare or contrast information from two sources. 4. Questions can be effective because they: 5. 6. 7.

detektiven

Related: